Παρακολούθηση
Chih Wei Shiu
Chih Wei Shiu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yuntech.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reversible data hiding for high quality images using modification of prediction errors
W Hong, TS Chen, CW Shiu
Journal of Systems and Software 82 (11), 1833-1842, 2009
3852009
Encrypted signal-based reversible data hiding with public key cryptosystem
YC Chen, CW Shiu, G Horng
Journal of Visual Communication and Image Representation 25 (5), 1164-1170, 2014
2092014
Encrypted image-based reversible data hiding with public key cryptography from difference expansion
CW Shiu, YC Chen, W Hong
Signal Processing: Image Communication 39, 226-233, 2015
1592015
A high capacity reversible data hiding scheme using orthogonal projection and prediction error modification
W Hong, TS Chen, YP Chang, CW Shiu
Signal Processing 90 (11), 2911-2922, 2010
1042010
A new reversible data hiding in encrypted image based on multi-secret sharing and lightweight cryptographic algorithms
YC Chen, TH Hung, SH Hsieh, CW Shiu
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 14 (12), 3332-3343, 2019
802019
Steganography for BTC compressed images using no distortion technique
J Chen, W Hong, TS Chen, CW Shiu
The Imaging Science Journal 58 (4), 177-185, 2010
732010
Lossless steganography for AMBTC-compressed images
W Hong, TS Chen, CW Shiu
2008 Congress on image and signal processing 2, 13-17, 2008
652008
A minimal Euclidean distance searching technique for Sudoku steganography
W Hong, TS Chen, CW Shiu
2008 International Symposium on Information Science and Engineering 1, 515-518, 2008
602008
Reversible data hiding based on histogram shifting of prediction errors
W Hong, TS Chen, CW Shiu
2008 International Workshop on Education Technology and Training & 2008 …, 2008
342008
Steganography using Sudoku revisited
W Hong, TS Chen, CW Shiu
2008 Second International Symposium on Intelligent Information Technology …, 2008
242008
Steganography for block truncation coding compressed images using hybrid embedding scheme
W Hong, J Chen, TS Chen, CW Shiu
Int. J. Innov. Comput. Inf. Control 7 (2), 1-11, 2011
142011
An improvement of diamond encoding using characteristic value positioning and modulus function
J Chen, CW Shiu, MC Wu
Journal of systems and software 86 (5), 1377-1383, 2013
122013
Multilevel reversible data hiding using modification of prediction errors
CL Pan, W Hong, TS Chen, J Chen, CW Shiu
ICIC 7 (9), 2011
102011
Reversible Data Hiding in Permutation-based Encrypted Images with Strong Privacy
CW Shiu, YC Chen, W Hong
KSII Transactions on Internet and Information Systems 13 (2), 1020-1042, 2019
72019
Lossless data embedding in BTC codes based on prediction and histogram shifting
W Hong, TS Chen, CW Shiu, MC Wu
Applied Mechanics and Materials 65, 182-185, 2011
72011
A high quality histogram shifting based embedding technique for reversible data hiding
W Hong, CW Shiu, TS Chen
2008 Eighth International Conference on Intelligent Systems Design and …, 2008
52008
A New Reference Pixel Prediction for Reversible Data Hiding with Reduced Location Map.
J Chen, TS Chen, W Hong, G Horng, HY Wu, CW Shiu
KSII Transactions on Internet & Information Systems 8 (3), 2014
32014
Distributed encrypted image-based reversible data hiding
YC Chen, CW Shiu
Journal of Internet Technology 22 (1), 101-107, 2021
22021
Reversible steganographic method using complexity control and human visual system
W Hong, G Horng, CW Shiu, TS Chen, YC Chen
The Computer Journal 58 (10), 2583-2594, 2015
22015
Low-Cost Online Handwritten Symbol Recognition System in Virtual Reality Environment of Head-Mounted Display
CW Shiu, J Chen, YC Chen
Mathematics 8 (11), 1967, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20