Παρακολούθηση
Yoav William Windsor
Yoav William Windsor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fhi-berlin.mpg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The ultrafast Einstein–de Haas effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565 (7738), 209-212, 2019
2102019
Direct measurement of key exciton properties: Energy, dynamics, and spatial distribution of the wave function
S Dong, M Puppin, T Pincelli, S Beaulieu, D Christiansen, H Hübener, ...
Natural sciences 1 (1), e10010, 2021
772021
A quantitative comparison of time-of-flight momentum microscopes and hemispherical analyzers for time-and angle-resolved photoemission spectroscopy experiments
J Maklar, S Dong, S Beaulieu, T Pincelli, M Dendzik, YW Windsor, ...
Review of Scientific Instruments 91 (12), 2020
512020
Nonequilibrium charge-density-wave order beyond the thermal limit
J Maklar, YW Windsor, CW Nicholson, M Puppin, P Walmsley, V Esposito, ...
Nature communications 12 (1), 2499, 2021
482021
Nuclear dynamics of singlet exciton fission in pentacene single crystals
H Seiler, M Krynski, D Zahn, S Hammer, YW Windsor, T Vasileiadis, ...
Science Advances 7 (26), eabg0869, 2021
462021
Accessing the anisotropic nonthermal phonon populations in black phosphorus
H Seiler, D Zahn, M Zacharias, PN Hildebrandt, T Vasileiadis, ...
Nano Letters 21 (14), 6171-6178, 2021
402021
Multiferroic Properties of Controlled by -Axis Strain
YW Windsor, SW Huang, Y Hu, L Rettig, A Alberca, K Shimamoto, ...
Physical review letters 113 (16), 167202, 2014
392014
Anisotropic nonequilibrium lattice dynamics of black phosphorus
D Zahn, PN Hildebrandt, T Vasileiadis, YW Windsor, Y Qi, H Seiler, ...
Nano Letters 20 (5), 3728-3733, 2020
372020
Magnetic order dynamics in optically excited multiferroic
JA Johnson, T Kubacka, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Physical Review B 92 (18), 184429, 2015
332015
Lattice dynamics and ultrafast energy flow between electrons, spins, and phonons in a 3d ferromagnet
D Zahn, F Jakobs, YW Windsor, H Seiler, T Vasileiadis, TA Butcher, Y Qi, ...
Physical Review Research 3 (2), 023032, 2021
322021
Magnetic properties of strained multiferroic : A soft x-ray study
YW Windsor, C Piamonteze, M Ramakrishnan, A Scaramucci, L Rettig, ...
Physical Review B 95 (22), 224413, 2017
272017
Relationship between crystal structure and multiferroic orders in orthorhombic perovskite manganites
NS Fedorova, YW Windsor, C Findler, M Ramakrishnan, A Bortis, L Rettig, ...
Physical Review Materials 2, 104414, 2018
262018
Dynamics of successive minor hysteresis loops
YW Windsor, A Gerber, M Karpovski
Physical Review B 85 (6), 064409, 2012
252012
Interplay of Fe and Tm moments through the spin-reorientation transition in
U Staub, L Rettig, EM Bothschafter, YW Windsor, M Ramakrishnan, ...
Physical Review B 96 (17), 174408, 2017
232017
Multiferroic properties of uniaxially compressed orthorhombic HoMnO3 thin films
K Shimamoto, YW Windsor, Y Hu, M Ramakrishnan, A Alberca, ...
Applied Physics Letters 108 (11), 2016
222016
Exchange-striction driven ultrafast nonthermal lattice dynamics in NiO
YW Windsor, D Zahn, R Kamrla, J Feldl, H Seiler, CT Chiang, ...
Physical Review Letters 126 (14), 147202, 2021
212021
Interplay between magnetic order at Mn and Tm sites alongside the structural distortion in multiferroic films of
YW Windsor, M Ramakrishnan, L Rettig, A Alberca, EM Bothschafter, ...
Physical Review B 91 (23), 235144, 2015
202015
Direct Observation of Ultrafast Lattice Distortions during Exciton–Polaron Formation in Lead Halide Perovskite Nanocrystals
H Seiler, D Zahn, VCA Taylor, MI Bodnarchuk, YW Windsor, ...
ACS nano 17 (3), 1979-1988, 2023
192023
Exchange scaling of ultrafast angular momentum transfer in 4f antiferromagnets
YW Windsor, SE Lee, D Zahn, V Borisov, D Thonig, K Kliemt, A Ernst, ...
Nature Materials, 1-4, 2022
192022
Intrinsic energy flow in laser-excited ferromagnets
D Zahn, F Jakobs, H Seiler, TA Butcher, D Engel, J Vorberger, U Atxitia, ...
Physical Review Research 4 (1), 013104, 2022
182022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20