Παρακολούθηση
Iadh Ounis
Iadh Ounis
Professor at the University of Glasgow, School of Computing Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Terrier information retrieval platform
I Ounis, G Amati, V Plachouras, B He, C Macdonald, D Johnson
European Conference on Information Retrieval, 517-519, 2005
7692005
Exploiting query reformulations for web search result diversification
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 881-890, 2010
5252010
Overview of the TREC 2008 Blog Track
I Ounis, C Macdonald, I Soboroff
Proceedings of TREC 2008, 2008
4412008
Overview of the TREC-2006 blog track
I Ounis, M De Rijke, C Macdonald, G Mishne, I Soboroff
http://trec.nist.gov/pubs/trec15/papers/BLOG06.OVERVIEW.pdf, 2006
4412006
Overview of the TREC 2007 Blog Track
C Macdonald, I Ounis, I Soboroff
Proceedings of TREC 2007, 2007
3212007
Voting for candidates: adapting data fusion techniques for an expert search task
C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
3202006
Inferring query performance using pre-retrieval predictors
B He, I Ounis
International symposium on string processing and information retrieval, 43-54, 2004
2872004
Overview of the TREC 2011 Microblog Track
I Ounis, C Macdonald, J Lin, I Soboroff
TREC 2011, 2011
262*2011
The TREC Blogs06 collection: Creating and analysing a blog test collection
C Macdonald, I Ounis
Department of Computer Science, University of Glasgow Tech Report TR-2006 …, 2006
2512006
Automatically building a stopword list for an information retrieval system
RTW Lo, B He, I Ounis
Journal on Digital Information Management: Special Issue on the 5th Dutch …, 2005
2082005
Can twitter replace newswire for breaking news?
S Petrovic, M Osborne, R McCreadie, C Macdonald, I Ounis, L Shrimpton
Proceedings of the international AAAI conference on web and social media 7 …, 2013
2062013
Bieber no more: First story detection using twitter and wikipedia
M Osborne, S Petrovic, R McCreadie, C Macdonald, I Ounis
Sigir 2012 workshop on time-aware information access, 16-76, 2012
1842012
Query performance prediction
B He, I Ounis
Information Systems 31 (7), 585-594, 2006
1822006
Using word embeddings in twitter election classification
X Yang, C Macdonald, I Ounis
Information Retrieval Journal 21 (2), 183-207, 2018
1662018
Search result diversification
LT Rodrygo, C Macdonald, I Ounis
Foundations and Trends in Information Retrieval 9 (1), 1-90, 2015
1522015
University of Glasgow at TREC 2005: Experiments in Terabyte and Enterprise Tracks with Terrier.
C Macdonald, B He, V Plachouras, I Ounis
TREC, 2005
150*2005
From Puppy to Maturity: Experiences in Developing Terrier.
C Macdonald, R McCreadie, RLT Santos, I Ounis
OSIR@ SIGIR, 60-63, 2012
1452012
Overview of the TREC-2012 Microblog Track.
I Soboroff, I Ounis, C Macdonald, JJ Lin
TREC 2012, 20, 2012
1432012
Research directions in terrier: a search engine for advanced retrieval on the web
I Ounis, C Lioma, C Macdonald, V Plachouras
CEPIS Upgrade Journal 8 (1), 2007
1372007
Intent-aware search result diversification
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
1352011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20