Παρακολούθηση
Marina Gerhard
Marina Gerhard
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physik.uni-marburg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
State of the art and prospects for halide perovskite nanocrystals
A Dey, J Ye, A De, E Debroye, SK Ha, E Bladt, AS Kshirsagar, Z Wang, ...
ACS nano 15 (7), 10775-10981, 2021
7892021
64 μW pulsed terahertz emission from growth optimized InGaAs/InAlAs heterostructures with separated photoconductive and trapping regions
RJB Dietz, B Globisch, M Gerhard, A Velauthapillai, D Stanze, H Roehle, ...
Applied Physics Letters 103 (6), 2013
1272013
THz generation at 1.55 µm excitation: six-fold increase in THz conversion efficiency by separated photoconductive and trapping regions
RJB Dietz, M Gerhard, D Stanze, M Koch, B Sartorius, M Schell
Optics express 19 (27), 25911-25917, 2011
1032011
Microscopic insight into non-radiative decay in perovskite semiconductors from temperature-dependent luminescence blinking
M Gerhard, B Louis, R Camacho, A Merdasa, J Li, A Kiligaridis, ...
Nature Communications 10 (1), 1698, 2019
932019
Impact of excess lead iodide on the recombination kinetics in metal halide perovskites
A Merdasa, A Kiligaridis, C Rehermann, M Abdi-Jalebi, J Stober, B Louis, ...
ACS Energy Letters 4 (6), 1370-1378, 2019
852019
Room temperature excitonic recombination in GaInN/GaN quantum wells
T Langer, A Chernikov, D Kalincev, M Gerhard, H Bremers, U Rossow, ...
Applied Physics Letters 103 (20), 2013
552013
Evidence for anisotropic electronic coupling of charge transfer states in weakly interacting organic semiconductor mixtures
V Belova, P Beyer, E Meister, T Linderl, MU Halbich, M Gerhard, ...
Journal of the American Chemical Society 139 (25), 8474-8486, 2017
452017
Temperature-and energy-dependent separation of charge-transfer states in PTB7-based organic solar cells
M Gerhard, AP Arndt, IA Howard, A Rahimi-Iman, U Lemmer, M Koch
The Journal of Physical Chemistry C 119 (51), 28309-28318, 2015
442015
Field-induced exciton dissociation in PTB7-based organic solar cells
M Gerhard, AP Arndt, M Bilal, U Lemmer, M Koch, IA Howard
Physical Review B 95 (19), 195301, 2017
432017
Time-resolved charge-transfer state emission in organic solar cells: temperature and blend composition dependences of interfacial traps
AP Arndt, M Gerhard, A Quintilla, IA Howard, M Koch, U Lemmer
The Journal of Physical Chemistry C 119 (24), 13516-13523, 2015
402015
Efficient formation of excitons in a dense electron-hole plasma at room temperature
A Hangleiter, Z Jin, M Gerhard, D Kalincev, T Langer, H Bremers, ...
Physical Review B 92 (24), 241305, 2015
392015
High resolution mapping of two-photon excited photocurrent in perovskite microplate photodetector
B Yang, J Chen, Q Shi, Z Wang, M Gerhard, A Dobrovolsky, IG Scheblykin, ...
The journal of physical chemistry letters 9 (17), 5017-5022, 2018
382018
Nonlinear refraction in CH3NH3PbBr3 single crystals
C Kriso, M Stein, T Haeger, N Pourdavoud, M Gerhard, A Rahimi-Iman, ...
Optics Letters 45 (8), 2431-2434, 2020
232020
How free exciton–exciton annihilation lets bound exciton emission dominate the photoluminescence of 2D-perovskites under high-fluence pulsed excitation at cryogenic temperatures
M Kaiser, Y Li, J Schwenzer, M Jakoby, I Allegro, M Gerhard, M Koch, ...
Journal of Applied Physics 129 (12), 2021
132021
Lensless digital holographic microscopy as an efficient method to monitor enzymatic plastic degradation
L Schnitzler, J Zarzycki, M Gerhard, S Konde, KH Rexer, TJ Erb, UG Maier, ...
Marine Pollution Bulletin 163, 111950, 2021
122021
(HPy) 2 (Py) CuBi 3 I 12, a low bandgap metal halide photoconductor
J Möbs, M Gerhard, J Heine
Dalton Transactions 49 (41), 14397-14400, 2020
122020
Regioselective fluorination of acenes: tailoring of molecular electronic levels and solid‐state properties
D Bischof, MW Tripp, PE Hofmann, CH Ip, SI Ivlev, M Gerhard, U Koert, ...
Chemistry–A European Journal 28 (7), e202103653, 2022
112022
Identifying charge-transfer states in polymer: fullerene heterojunctions by their emission polarization anisotropy
AP Arndt, M Gerhard, M Koch, U Lemmer, IA Howard
The Journal of Physical Chemistry C 121 (11), 6357-6364, 2017
112017
Time‐resolved photoluminescence spectroscopy of charge transfer states in blends of pentacene and perfluoropentacene
K Broch, M Gerhard, M Halbich, S Lippert, V Belova, M Koch, F Schreiber
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 11 (7), 1700064, 2017
102017
Heterogeneities and Emissive Defects in MAPbI3 Perovskite Revealed by Spectrally Resolved Luminescence Blinking
M Gerhard, B Louis, PA Frantsuzov, J Li, A Kiligaridis, J Hofkens, ...
Advanced Optical Materials 9 (18), 2001380, 2021
92021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20