Παρακολούθηση
praveen kulkarni
praveen kulkarni
Bosch GmBH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα de.bosch.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hybrid multi-layer deep CNN/aggregator feature for image classification
P Kulkarni, J Zepeda, F Jurie, P Perez, L Chevallier
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
302015
Method and apparatus for image classification with joint feature adaptation and classifier learning
PA Kulkarni, JZ Salvatierra, F Jurie
US Patent App. 14/942,302, 2016
242016
Learning the structure of deep architectures using L1 regularization
P Kulkarni, J Zepeda, F Jurie, P Pérez, L Chevallier
British Machine Vision Conference, 2015, 2015
242015
Spleap: Soft pooling of learned parts for image classification
P Kulkarni, F Jurie, J Zepeda, P Pérez, L Chevallier
European conference on computer vision, 329-345, 2016
232016
Transfer learning via attributes for improved on-the-fly classification
P Kulkarni, G Sharma, J Zepeda, L Chevallier
IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, 220-226, 2014
82014
Max-margin, single-layer adaptation of transferred image features
P Kulkarni, J Zepeda, F Jurie, P Perez, L Chevallier
BigVision Workshop, Computer Vision and Pattern Recognition 51, 52-53, 2015
52015
Method and apparatus for encoding image features using a differentiable bag-of-words encoder
JZ Salvatierra, PA Kulkarni
US Patent App. 14/920,367, 2016
32016
Method and device for capturing a video with a front camera according to an image of the user captured by a rear camera
CH Demarty, L Chevallier, PA Kulkarni
US Patent App. 15/821,068, 2019
12019
Knowledge transfer for image understanding
P Kulkarni
Normandie, 2017
2017
Transfert de connaissance pour la compréhension des images
P Kulkarni
Normandie Université, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10