Παρακολούθηση
Judit Ács
Judit Ács
Eötvös Loránd Research Network, Hungary
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sch.bme.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Building basic vocabulary across 40 languages
J Acs, K Pajkossy, A Kornai
Proceedings of the Sixth Workshop on Building and Using Comparable Corpora …, 2013
522013
Pivot-based multilingual dictionary building using Wiktionary
J Ács
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
362014
Competence in lexical semantics
A Kornai, J Acs, M Makrai, D Nemeskey, K Pajkossy, G Recski
Lexical and Computational Semantics (* SEM 2015), 165, 2015
322015
Exploring BERT’s vocabulary
J Ács
http://juditacs.github.io/2019/02/19/bert-tokenization-stats.html, 2019
272019
Automatic punctuation restoration with BERT models
A Nagy, B Bial, J Ács
arXiv preprint arXiv:2101.07343, 2021
222021
A two-level classifier for discriminating similar languages
J Acs, L Grad-Gyenge, TBR de Rezende Oliveira
Proceedings of the Workshop on Language Technology for Closely Related …, 2015
222015
SIGMORPHON 2021 Shared Task on Morphological Reinflection: Generalization Across Languages
T Pimentel, M Ryskina, SJ Mielke, S Wu, E Chodroff, B Leonard, G Nicolai, ...
Proceedings of the 18th SIGMORPHON Workshop on Computational Research in …, 2021
212021
Subword Pooling Makes a Difference
J Ács, Á Kádár, A Kornai
arXiv preprint arXiv:2102.10864, 2021
202021
Hunaccent: Small Footprint Diacritic Restoration for Social Media
J Acs, J Halmi
Normalisation and Analysis of Social Media Texts (NormSoMe) Workshop …, 2016
102016
BME-UW at SR'19: Surface realization with Interpreted Regular Tree Grammars
Á Kovács, EK Ács, J Ács, A Kornai, GA Recski
Association for Computational Linguistics, 2019
92019
BME-HAS system for CoNLL–SIGMORPHON 2018 shared task: Universal morphological reinflection
J Acs
Proceedings of the CoNLL–SIGMORPHON 2018 Shared Task: Universal …, 2018
92018
MathLingBudapest: Concept Networks for Semantic Similarity.
G Recski, J Acs
SemEval@ NAACL-HLT, 138-142, 2015
82015
Evaluating Contextualized Language Models for Hungarian
J Ács, D Lévai, DM Nemeskey, A Kornai
arXiv preprint arXiv:2102.10848, 2021
72021
Evaluating embeddings on dictionary-based similarity
J Acs, A Kornai
Proceedings of the 1st Workshop on Evaluating Vector-Space Representations …, 2016
72016
BME-TUW at SR’20: Lexical grammar induction for surface realization
G Recski, Á Kovács, K Gémes, J Acs, A Kornai
Proceedings of the Third Workshop on Multilingual Surface Realisation, 21-29, 2020
62020
Digital vitality of Uralic languages
J Ács, K Pajkossy, A Kornai
Acta Linguistica Academica 64 (3), 327-345, 2017
62017
Evaluating Transferability of BERT Models on Uralic Languages
J Ács, D Lévai, A Kornai
arXiv preprint arXiv:2109.06327, 2021
42021
Syntax-based data augmentation for Hungarian-English machine translation
A Nagy, P Nanys, BF Konrád, B Bial, J Ács
arXiv preprint arXiv:2201.06876, 2022
32022
Data Augmentation for Machine Translation via Dependency Subtree Swapping
A Nagy, DP Lakatos, B Barta, P Nanys, J Ács
arXiv preprint arXiv:2307.07025, 2023
22023
BME Submission for SIGMORPHON 2021 Shared Task 0. A Three Step Training Approach with Data Augmentation for Morphological Inflection
G Szolnok, B Barta, D Lakatos, J Acs
Proceedings of the 18th SIGMORPHON Workshop on Computational Research in …, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20