Παρακολούθηση
Xiaoyang Tan (谭晓阳)
Xiaoyang Tan (谭晓阳)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nuaa.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enhanced local texture feature sets for face recognition under difficult lighting conditions
X Tan, B Triggs
IEEE transactions on image processing 19 (6), 1635-1650, 2010
29592010
Enhanced local texture feature sets for face recognition under difficult lighting conditions
X Tan, B Triggs
International workshop on analysis and modeling of faces and gestures, 168-182, 2007
9822007
Face recognition from a single image per person: A survey
X Tan, S Chen, ZH Zhou, F Zhang
Pattern recognition 39 (9), 1725-1745, 2006
9572006
Sparsity preserving projections with applications to face recognition
L Qiao, S Chen, X Tan
Pattern Recognition 43 (1), 331-341, 2010
9382010
Face liveness detection from a single image with sparse low rank bilinear discriminative model
X Tan, Y Li, J Liu, L Jiang
Computer Vision–ECCV 2010, 504-517, 2010
5692010
Fusing Gabor and LBP feature sets for kernel-based face recognition
X Tan, B Triggs
International workshop on analysis and modeling of faces and gestures, 235-249, 2007
4052007
Recognizing partially occluded, expression variant faces from single training image per person with SOM and soft k-NN ensemble
X Tan, S Chen, ZH Zhou, F Zhang
IEEE Transactions on Neural Networks 16 (4), 875-886, 2005
3592005
Eyes closeness detection from still images with multi-scale histograms of principal oriented gradients
F Song, X Tan, X Liu, S Chen
Pattern Recognition 47 (9), 2825-2838, 2014
194*2014
Tri-subject kinship verification: Understanding the core of a family
X Qin, X Tan, S Chen
IEEE Transactions on Multimedia 17 (10), 1855-1867, 2015
1382015
Face recognition under occlusions and variant expressions with partial similarity
X Tan, S Chen, ZH Zhou, J Liu
IEEE Transactions on information forensics and security 4 (2), 217-230, 2009
129*2009
Face alignment in-the-wild: A survey
X Jin, X Tan
Computer Vision and Image Understanding 162, 1-22, 2017
1182017
Sparsity preserving discriminant analysis for single training image face recognition
L Qiao, S Chen, X Tan
Pattern Recognition Letters 31 (5), 422-429, 2010
1132010
The fg 2015 kinship verification in the wild evaluation
J Lu, J Hu, VE Liong, X Zhou, A Bottino, IU Islam, TF Vieira, X Qin, X Tan, ...
2015 11th IEEE international conference and workshops on automatic face and …, 2015
1062015
A literature survey on robust and efficient eye localization in real-life scenarios
F Song, X Tan, S Chen, ZH Zhou
Pattern Recognition 46 (12), 3157-3173, 2013
922013
Enhanced pictorial structures for precise eye localization under incontrolled conditions
X Tan, F Song, ZH Zhou, S Chen
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1621-1628, 2009
742009
A study on three linear discriminant analysis based methods in small sample size problem
J Liu, S Chen, X Tan
Pattern Recognition 41 (1), 102-116, 2008
652008
Comments on "Efficient and Robust Feature Extraction by Maximum Margin Criterion"
DZ J Liu, S Chen, X Tan
Neural Networks, IEEE Transactions on, 2007
64*2007
Fractional order singular value decomposition representation for face recognition
J Liu, S Chen, X Tan
Pattern Recognition 41 (1), 378-395, 2008
582008
Single image subspace for face recognition
J Liu, S Chen, ZH Zhou, X Tan
International Workshop on Analysis and Modeling of Faces and Gestures, 205-219, 2007
502007
Truly proximal policy optimization
Y Wang, H He, X Tan
Uncertainty in Artificial Intelligence, 113-122, 2020
492020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20