Παρακολούθηση
Azim Shariff
Azim Shariff
Associate Professor; University of British Columbia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psych.ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response
JJV Bavel, K Baicker, PS Boggio, V Capraro, A Cichocka, M Cikara, ...
Nature human behaviour 4 (5), 460-471, 2020
41202020
God is watching you
AF Shariff, A Norenzayan
Psychological Science 18 (9), 803, 2007
16082007
The social dilemma of autonomous vehicles
JF Bonnefon, A Shariff, I Rahwan
Science 352 (6293), 1573-1576, 2016
14732016
The social dilemma of autonomous vehicles
JF Bonnefon, A Shariff, I Rahwan
Science 352 (6293), 1573-1576, 2016
14732016
The moral machine experiment
E Awad, S Dsouza, R Kim, J Schulz, J Henrich, A Shariff, JF Bonnefon, ...
Nature 563 (7729), 59-64, 2018
12662018
The origin and evolution of religious prosociality
A Norenzayan, AF Shariff
science 322 (5898), 58-62, 2008
12602008
The cultural evolution of prosocial religions
A Norenzayan, AF Shariff, WM Gervais, AK Willard, RA McNamara, ...
Behavioral and brain sciences 39, 2016
9262016
Machine behaviour
I Rahwan, M Cebrian, N Obradovich, J Bongard, JF Bonnefon, C Breazeal, ...
Nature 568 (7753), 477-486, 2019
6172019
Climate change and moral judgement
EM Markowitz, AF Shariff
Nature climate change 2 (4), 243-247, 2012
5912012
Do you believe in atheists? Distrust is central to anti-atheist prejudice.
WM Gervais, AF Shariff, A Norenzayan
Journal of Personality and Social Psychology 101 (6), 1189, 2011
5692011
Religious priming: A meta-analysis with a focus on prosociality
AF Shariff, AK Willard, T Andersen, A Norenzayan
Personality and social psychology review 20 (1), 27-48, 2016
5292016
Mean gods make good people: Different views of God predict cheating behavior
AF Shariff, A Norenzayan
The International Journal for the Psychology of Religion 21 (2), 85-96, 2011
4022011
Current Directions in Psychological
AF Shariff, JL Tracy
Science 20 (6), 407-408, 2011
388*2011
What are emotion expressions for?
AF Shariff, JL Tracy
Current Directions in Psychological Science 20 (6), 395-399, 2011
3742011
What Are Emotion Expressions For?
AF Shariff, JL Tracy
Current Directions in Psychological Science 20 (6), 395-399, 2011
3742011
A naturalist’s view of pride
JL Tracy, AF Shariff, JT Cheng
Emotion Review 2 (2), 163-177, 2010
3532010
Knowing who’s boss: Implicit perceptions of status from the nonverbal expression of pride.
AF Shariff, JL Tracy
Emotion 9 (5), 631, 2009
2962009
Free will and punishment: A mechanistic view of human nature reduces retribution
AF Shariff, JD Greene, JC Karremans, JB Luguri, CJ Clark, JW Schooler, ...
Psychological science 25 (8), 1563-1570, 2014
2742014
Psychological roadblocks to the adoption of self-driving vehicles
A Shariff, JF Bonnefon, I Rahwan
Nature Human Behaviour 1 (10), 694-696, 2017
2332017
Free to punish: a motivated account of free will belief.
CJ Clark, JB Luguri, PH Ditto, J Knobe, AF Shariff, RF Baumeister
Journal of personality and social psychology 106 (4), 501, 2014
2332014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20