Παρακολούθηση
Mário J Franca
Mário J Franca
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reservoir sedimentation
AJ Schleiss, MJ Franca, C Juez, G De Cesare
Journal of Hydraulic Research 54 (6), 595-614, 2016
4772016
Dynamics of the head of gravity currents
HIS Nogueira, C Adduce, E Alves, MJ Franca
Environmental Fluid Mechanics 14, 519-540, 2014
1292014
Experimental characterization of a five blade tubular propeller turbine for pipe inline installation
I Samora, V Hasmatuchi, C Münch-Alligné, MJ Franca, AJ Schleiss, ...
Renewable Energy 95, 356-366, 2016
1202016
Analysis of lock-exchange gravity currents over smooth and rough beds
HIS Nogueira, C Adduce, E Alves, MJ Franca
Journal of hydraulic Research 51 (4), 417-431, 2013
1202013
Simulated annealing in optimization of energy production in a water supply network
I Samora, MJ Franca, AJ Schleiss, HM Ramos
Water resources management 30, 1533-1547, 2016
1032016
Energy recovery using micro-hydropower technology in water supply systems: The case study of the city of Fribourg
I Samora, P Manso, MJ Franca, AJ Schleiss, HM Ramos
Water 8 (8), 344, 2016
962016
A multi-disciplinary analysis of the exceptional flood event of July 2021 in central Europe. Part 1: Event description and analysis
S Mohr, U Ehret, M Kunz, P Ludwig, A Caldas-Alvarez, JE Daniell, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 2022, 1-44, 2022
892022
Parameterization of the logarithmic layer of double-averaged streamwise velocity profiles in gravel-bed river flows
MJ Franca, RML Ferreira, U Lemmin
Advances in Water Resources 31 (6), 915-925, 2008
862008
Evolution of the hydromorphodynamics of mountain river confluences for varying discharge ratios and junction angles
S Guillén-Ludeña, MJ Franca, AH Cardoso, AJ Schleiss
Geomorphology 255, 1-15, 2016
782016
A computational model of rockfill dam breaching caused by overtopping (RoDaB)
MJ Franca, AB Almeida
Journal of Hydraulic Research 42 (2), 197-206, 2004
762004
Eliminating velocity aliasing in acoustic Doppler velocity profiler data
MJ Franca, U Lemmin
Measurement Science and Technology 17 (2), 313, 2006
722006
Sediment replenishment combined with an artificial flood improves river habitats downstream of a dam
S Stähly, MJ Franca, CT Robinson, AJ Schleiss
Scientific Reports 9 (1), 5176, 2019
642019
The origin of fine sediment determines the observations of suspended sediment fluxes under unsteady flow conditions
C Juez, MA Hassan, MJ Franca
Water Resources Research 54 (8), 5654-5669, 2018
642018
The terms of turbulent kinetic energy budget within random arrays of emergent cylinders
AM Ricardo, K Koll, MJ Franca, AJ Schleiss, RML Ferreira
Water resources research 50 (5), 4131-4148, 2014
572014
Incorporating stakeholders’ preferences into a multi-criteria framework for planning large-scale Nature-Based Solutions
L Ruangpan, Z Vojinovic, J Plavšić, DJ Doong, T Bahlmann, A Alves, ...
Ambio 50, 1514-1531, 2021
542021
Hydro‐morphodynamic evolution in a 90° movable bed discordant confluence with low discharge ratio
S Guillén‐Ludeña, MJ Franca, AH Cardoso, AJ Schleiss
Earth Surface Processes and Landforms 40 (14), 1927-1938, 2015
542015
Hydrodynamics of mountain‐river confluences and its relationship to sediment transport
S Guillén Ludeña, Z Cheng, G Constantinescu, MJ Franca
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 122 (4), 901-924, 2017
522017
Entrainment, transport and deposition of sediment by saline gravity currents
J Zordan, C Juez, AJ Schleiss, MJ Franca
Advances in water resources 115, 17-32, 2018
512018
Discussion of “Laboratory investigation of mean drag in a random array of rigid, emergent cylinders” by Yukie Tanino and Heidi M. Nepf
RM Ferreira, AM Ricardo, MJ Franca
Journal of Hydraulic Engineering 135 (8), 690-693, 2009
512009
Image analysis technique applied to lock-exchange gravity currents
HIS Nogueira, C Adduce, E Alves, MJ Franca
Measurement Science and Technology 24 (4), 047001, 2013
502013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20