Παρακολούθηση
Thomas S. Huang
Thomas S. Huang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifp.uiuc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Image super-resolution via sparse representation
J Yang, J Wright, TS Huang, Y Ma
IEEE transactions on image processing 19 (11), 2861-2873, 2010
54832010
Least-squares fitting of two 3-D point sets
KS Arun, TS Huang, SD Blostein
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 698-700, 1987
48931987
Locality-constrained linear coding for image classification
J Wang, J Yang, K Yu, F Lv, T Huang, Y Gong
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
38882010
Linear spatial pyramid matching using sparse coding for image classification
J Yang, K Yu, Y Gong, T Huang
2009 IEEE Conference on computer vision and pattern recognition, 1794-1801, 2009
38322009
Image retrieval: Current techniques, promising directions, and open issues
Y Rui, TS Huang, SF Chang
Journal of visual communication and image representation 10 (1), 39-62, 1999
3622*1999
A survey of affect recognition methods: Audio, visual, and spontaneous expressions
Z Zeng, M Pantic, GI Roisman, TS Huang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (1), 39-58, 2008
33022008
Visual interpretation of hand gestures for human-computer interaction: A review
VI Pavlovic, R Sharma, TS Huang
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 19 (7), 677-695, 1997
27781997
Relevance feedback: a power tool for interactive content-based image retrieval
Y Rui, TS Huang, M Ortega, S Mehrotra
IEEE Transactions on circuits and systems for video technology 8 (5), 644-655, 1998
26951998
Multiframe image restoration and registration
R Tsai
Advance Computer Visual and Image Processing 1, 317-339, 1984
24261984
Graph regularized nonnegative matrix factorization for data representation
D Cai, X He, J Han, TS Huang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 33 (8), 1548-1560, 2010
21382010
Sparse representation for computer vision and pattern recognition
J Wright, Y Ma, J Mairal, G Sapiro, TS Huang, S Yan
Proceedings of the IEEE 98 (6), 1031-1044, 2010
21172010
Image super-resolution as sparse representation of raw image patches
J Yang, J Wright, T Huang, Y Ma
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
19652008
A fast two-dimensional median filtering algorithm
T Huang, G Yang, G Tang
IEEE transactions on acoustics, speech, and signal processing 27 (1), 13-18, 1979
16931979
Generative image inpainting with contextual attention
J Yu, Z Lin, J Yang, X Shen, X Lu, TS Huang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
16312018
Human face detection in a complex background
G Yang, TS Huang
Pattern recognition 27 (1), 53-63, 1994
13371994
Ccnet: Criss-cross attention for semantic segmentation
Z Huang, X Wang, Y Wei, L Huang, H Shi, W Liu, TS Huang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020
12992020
Uniqueness and estimation of three-dimensional motion parameters of rigid objects with curved surfaces
RY Tsai, TS Huang
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 13-27, 1984
12731984
Relevance feedback in image retrieval: A comprehensive review
XS Zhou, TS Huang
Multimedia systems 8 (6), 536-544, 2003
12102003
Content-based image retrieval with relevance feedback in MARS
Y Rui, TS Huang, S Mehrotra
Proceedings of international conference on image processing 2, 815-818, 1997
11701997
Facial expression recognition from video sequences: temporal and static modeling
I Cohen, N Sebe, A Garg, LS Chen, TS Huang
Computer Vision and image understanding 91 (1-2), 160-187, 2003
11522003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20