Παρακολούθηση
Patrick Gallinari
Patrick Gallinari
Professor Sorbonne University / Criteo AI Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sorbonne-universite.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The wikipedia xml corpus
L Denoyer, P Gallinari
International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval …, 2006
5392006
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16 (1), 1-28, 2015
4562015
SGD-QN: Careful quasi-Newton stochastic gradient descent
A Bordes, L Bottou, P Gallinari
Journal of Machine Learning Research 10, 1737-1754, 2009
4192009
Improved performance in protein secondary structure prediction by inhomogeneous score combination.
Y Guermeur, C Geourjon, P Gallinari, G Delé age
Bioinformatics (Oxford, England) 15 (5), 413-421, 1999
2661999
Deep learning for physical processes: Incorporating prior scientific knowledge
E De Bézenac, A Pajot, P Gallinari
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2019 (12), 124009, 2019
2242019
Solving multiclass support vector machines with LaRank
A Bordes, L Bottou, P Gallinari, J Weston
Proceedings of the 24th international conference on Machine learning, 89-96, 2007
2122007
Ranking with ordered weighted pairwise classification
N Usunier, D Buffoni, P Gallinari
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
2092009
On the relations between discriminant analysis and multilayer perceptrons
P Gallinari, S Thiria, F Badran, F Fogelman-Soulie
neural networks 4 (3), 349-360, 1991
1901991
Feature selection with neural networks
P Leray, P Gallinari
Behaviormetrika 26 (1), 145-166, 1999
1831999
LSHTC: A benchmark for large-scale text classification
PG Ioannis Partalas, Aris Kosmopoulos, Nicolas Baskiotis, Thierry Artieres ...
arXiv preprint arXiv:1503.08581, 2015
1752015
Cross-domain recommendation via cluster-level latent factor model
S Gao, H Luo, D Chen, S Li, P Gallinari, J Guo
Joint European conference on machine learning and knowledge discovery in …, 2013
1642013
Temporal link prediction by integrating content and structure information
S Gao, L Denoyer, P Gallinari
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
1592011
Bayesian network model for semi-structured document classification
L Denoyer, P Gallinari
Information processing & management 40 (5), 807-827, 2004
1542004
Variable selection with neural networks
T Cibas, FF Soulié, P Gallinari, S Raudys
Neurocomputing 12 (2-3), 223-248, 1996
1461996
Representation learning for information diffusion through social networks: an embedded cascade model
S Bourigault, S Lamprier, P Gallinari
Proceedings of the Ninth ACM international conference on Web Search and Data …, 2016
1402016
Learning social network embeddings for predicting information diffusion
S Bourigault, C Lagnier, S Lamprier, L Denoyer, P Gallinari
Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data …, 2014
1262014
Learning latent representations of nodes for classifying in heterogeneous social networks
Y Jacob, L Denoyer, P Gallinari
Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data …, 2014
1252014
A framework for the cooperation of learning algorithms
L Bottou, P Gallinari
Advances in neural information processing systems 3, 1990
1221990
Bioasq: A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering
G Balikas, A Krithara, I Partalas, G Paliouras
International Workshop on Multimodal Retrieval in the Medical Domain, 26-39, 2015
1202015
Combinaison de classifieurs statistiques: application à la prédiction de la structure secondaire des protéines
Y Guermeur
Paris 6, 1997
1201997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20