Παρακολούθηση
Patrick Gallinari
Patrick Gallinari
Professor Sorbonne University / Criteo AI Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sorbonne-universite.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
5972015
The wikipedia xml corpus
L Denoyer, P Gallinari
ACM SIGIR Forum 40 (1), 64-69, 2006
5602006
SGD-QN: Careful quasi-Newton stochastic gradient descent
A Bordes, L Bottou, P Gallinari
Journal of Machine Learning Research 10, 1737-1754, 2009
4602009
Deep learning for physical processes: Incorporating prior scientific knowledge
E De Bézenac, A Pajot, P Gallinari
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2019 (12), 124009, 2019
3422019
Improved performance in protein secondary structure prediction by inhomogeneous score combination.
Y Guermeur, C Geourjon, P Gallinari, G Delé age
Bioinformatics (Oxford, England) 15 (5), 413-421, 1999
2881999
Ranking with ordered weighted pairwise classification
N Usunier, D Buffoni, P Gallinari
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
2162009
Solving multiclass support vector machines with LaRank
A Bordes, L Bottou, P Gallinari, J Weston
Proceedings of the 24th international conference on Machine learning, 89-96, 2007
2162007
LSHTC: A benchmark for large-scale text classification
PG Ioannis Partalas, Aris Kosmopoulos, Nicolas Baskiotis, Thierry Artieres ...
arXiv preprint arXiv:1503.08581, 2015
2102015
On the relations between discriminant analysis and multilayer perceptrons
P Gallinari, S Thiria, F Badran, F Fogelman-Soulie
neural networks 4 (3), 349-360, 1991
2021991
Feature selection with neural networks
P Leray, P Gallinari
Behaviormetrika 26 (1), 145-166, 1999
1941999
Questeval: Summarization asks for fact-based evaluation
T Scialom, PA Dray, P Gallinari, S Lamprier, B Piwowarski, J Staiano, ...
arXiv preprint arXiv:2103.12693, 2021
1922021
Cross-domain recommendation via cluster-level latent factor model
S Gao, H Luo, D Chen, S Li, P Gallinari, J Guo
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2013
1912013
Temporal link prediction by integrating content and structure information
S Gao, L Denoyer, P Gallinari
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
1812011
Representation learning for information diffusion through social networks: an embedded cascade model
S Bourigault, S Lamprier, P Gallinari
Proceedings of the Ninth ACM international conference on Web Search and Data …, 2016
1732016
Bayesian network model for semi-structured document classification
L Denoyer, P Gallinari
Information processing & management 40 (5), 807-827, 2004
1602004
Stochastic latent residual video prediction
JY Franceschi, E Delasalles, M Chen, S Lamprier, P Gallinari
International Conference on Machine Learning, 3233-3246, 2020
1552020
Augmenting physical models with deep networks for complex dynamics forecasting
Y Yin, V Le Guen, J Dona, E de Bézenac, I Ayed, N Thome, P Gallinari
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2021 (12), 124012, 2021
1462021
Variable selection with neural networks
T Cibas, FF Soulié, P Gallinari, S Raudys
Neurocomputing 12 (2-3), 223-248, 1996
1431996
Learning social network embeddings for predicting information diffusion
S Bourigault, C Lagnier, S Lamprier, L Denoyer, P Gallinari
Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data …, 2014
1422014
Learning latent representations of nodes for classifying in heterogeneous social networks
Y Jacob, L Denoyer, P Gallinari
Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data …, 2014
1402014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20