Παρακολούθηση
Anastasios Papadopoulos
Anastasios Papadopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A model for prediction of desert dust cycle in the atmosphere
S Nickovic, G Kallos, A Papadopoulos, O Kakaliagou
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 106 (D16), 18,113-18,129, 2001
6872001
The regional weather forecasting system SKIRON: an overview
G Kallos, S Nickovic, A Papadopoulos, D Jovic, O Kakaliagou, N Misirlis, ...
Proceedings of the Symposium on Regional Weather Prediction on Parallel …, 1997
3731997
The Weather Forecasting System for Poseidon - an Overview
A Papadopoulos, G Kallos, P Katsafados, S Nickovic
The Global Atmosphere and Ocean Systems 8 (2-3), 219-237, 2002
191*2002
Transatlantic Saharan dust transport: Model simulation and results
G Kallos, A Papadopoulos, P Katsafados, S Nickovic
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 111 (D9), 2006
1572006
On the Long‐Range transport of air pollutants from Europe to Africa
G Kallos, V Kotroni, K Lagouvardos, A Papadopoulos
Geophysical Research Letters 25 (5), 619-622, 1998
1551998
Benchmarking high-resolution global satellite rainfall products to radar and rain-gauge rainfall estimates
EN Anagnostou, V Maggioni, EI Nikolopoulos, T Meskele, F Hossain, ...
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 48 (4), 1667-1683, 2009
1322009
Sensitivity of a mountain basin flash flood to initial wetness condition and rainfall variability
EI Nikolopoulos, EN Anagnostou, M Borga, ER Vivoni, A Papadopoulos
Journal of Hydrology 402 (3-4), 165-178, 2011
1022011
Improving convective precipitation forecasting through assimilation of regional lightning measurements in a mesoscale model
A Papadopoulos, TG Chronis, EN Anagnostou
Monthly Weather Review 133 (7), 1961-1977, 2005
1022005
Performance evaluation of high-resolution rainfall estimation by X-band dual-polarization radar for flash flood applications in mountainous basins
MN Anagnostou, J Kalogiros, EN Anagnostou, M Tarolli, A Papadopoulos, ...
Journal of hydrology 394 (1-2), 4-16, 2010
1012010
CoCoNet: towards coast to coast networks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
F Boero, F Foglini, S Fraschetti, P Goriup, E Macpherson, S Planes, ...
SCIRES-IT-SCIentific RESearch and Information Technology 6, 1-95, 2016
852016
Microplastics along the shoreline of a Greek island (Kea isl., Aegean Sea): types and densities in relation to beach orientation, characteristics and proximity to sources
H Kaberi, C Tsangaris, C Zeri, G Mousdis, A Papadopoulos, N Streftaris
4th International Conference on Environmental Management, Engineering …, 2013
842013
A multi-platform hydrometeorological analysis of the flash flood event of 15 November 2017 in Attica, Greece
G Varlas, MN Anagnostou, C Spyrou, A Papadopoulos, J Kalogiros, ...
Remote Sensing 11 (1), 45, 2018
732018
Verification of operational weather forecasts from the POSEIDON system across the Eastern Mediterranean
A Papadopoulos, P Katsafados
Natural Hazards and Earth System Science 9 (4), 1299-1306, 2009
692009
Wind and wave atlas of the Hellenic seas
T Soukissian, M Hatzinaki, G Korres, A Papadopoulos, G Kallos, ...
Hcmr publication, 2007
682007
Effects of different wind data sources in offshore wind power assessment
TH Soukissian, A Papadopoulos
Renewable Energy 77, 101-114, 2015
602015
Implementation of a two-way coupled atmosphere-ocean wave modeling system for assessing air-sea interaction over the Mediterranean Sea
G Varlas, P Katsafados, A Papadopoulos, G Korres
Atmospheric Research 208, 201-217, 2018
582018
Dense water formation and cascading in the Gulf of Thermaikos (North Aegean), from observations and modelling
C Estournel, V Zervakis, P Marsaleix, A Papadopoulos, F Auclair, ...
Continental Shelf Research 25 (19-20), 2366-2386, 2005
552005
Operational monitoring and forecasting in the Aegean Sea: system limitations and forecasting skill evaluation
K Nittis, V Zervakis, L Perivoliotis, A Papadopoulos, G Chronis
Marine Pollution Bulletin 43 (7-12), 154-163, 2001
532001
Some observational and modeling evidence of long‐range transport of air pollutants from Europe toward the Israeli coast
A Wanger, M Peleg, G Sharf, Y Mahrer, U Dayan, G Kallos, V Kotroni, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 105 (D6), 7177-7186, 2000
52*2000
Seasonal predictability of the 2010 Russian heat wave
P Katsafados, A Papadopoulos, G Varlas, E Papadopoulou, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (6), 1531-1542, 2014
452014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20