Παρακολούθηση
Pierre-Yves Strub
Pierre-Yves Strub
Maître de Conférence, CS, École Polytechnique
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα strub.nu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A messy state of the union: Taming the composite state machines of TLS
B Beurdouche, K Bhargavan, A Delignat-Lavaud, C Fournet, M Kohlweiss, ...
2015 IEEE Symposium on Security and Privacy, 535-552, 2015
3382015
Dependent types and multi-monadic effects in F
N Swamy, C Hriţcu, C Keller, A Rastogi, A Delignat-Lavaud, S Forest, ...
Proceedings of the 43rd annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2016
3362016
Secure distributed programming with value-dependent types
N Swamy, J Chen, C Fournet, PY Strub, K Bhargavan, J Yang
ACM SIGPLAN Notices 46 (9), 266-278, 2011
2522011
Triple handshakes and cookie cutters: Breaking and fixing authentication over TLS
K Bhargavan, AD Lavaud, C Fournet, A Pironti, PY Strub
2014 IEEE Symposium on Security and Privacy, 98-113, 2014
2492014
Triple handshakes and cookie cutters: Breaking and fixing authentication over TLS
K Bhargavan, AD Lavaud, C Fournet, A Pironti, PY Strub
2014 IEEE Symposium on Security and Privacy, 98-113, 2014
2492014
Implementing TLS with verified cryptographic security
K Bhargavan, C Fournet, M Kohlweiss, A Pironti, PY Strub
Proceedings of the 34th IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 13, 2013
2272013
Strong non-interference and type-directed higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub, ...
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
1812016
EasyCrypt: A Tutorial
G Barthe, F Dupressoir, B Grégoire, C Kunz, B Schmidt, PY Strub
Foundations of security analysis and design vii, 146-166, 2013
1572013
Verified proofs of higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2015
1542015
Fully abstract compilation to JavaScript
C Fournet, N Swamy, J Chen, PE Dagand, PY Strub, B Livshits
Proceedings of the 40th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2013
1272013
Parallel implementations of masking schemes and the bounded moment leakage model
G Barthe, F Dupressoir, S Faust, B Grégoire, FX Standaert, PY Strub
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2017
1182017
Probabilistic relational verification for cryptographic implementations
G Barthe, C Fournet, B Grégoire, PY Strub, N Swamy, S Zanella-Béguelin
ACM SIGPLAN Notices 49 (1), 193-205, 2014
1162014
Jasmin: High-assurance and high-speed cryptography
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, A Blot, B Grégoire, V Laporte, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1042017
Proving the TLS handshake secure (as it is)
K Bhargavan, C Fournet, M Kohlweiss, A Pironti, PY Strub, ...
Annual Cryptology Conference, 235-255, 2014
1032014
Higher-order approximate relational refinement types for mechanism design and differential privacy
G Barthe, M Gaboardi, EJ Gallego Arias, J Hsu, A Roth, PY Strub
ACM SIGPLAN Notices 50 (1), 55-68, 2015
922015
Modular code-based cryptographic verification
C Fournet, M Kohlweiss, PY Strub
Proceedings of the 18th ACM conference on Computer and communications …, 2011
912011
Proving differential privacy via probabilistic couplings
G Barthe, M Gaboardi, B Grégoire, J Hsu, PY Strub
2016 31st Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 1-10, 2016
832016
Gradual typing embedded securely in javascript
N Swamy, C Fournet, A Rastogi, K Bhargavan, J Chen, PY Strub, ...
ACM SIGPLAN Notices 49 (1), 425-437, 2014
782014
Color image segmentation based on automatic morphological clustering
T Géraud, PY Strub, J Darbon
Proceedings 2001 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2001
742001
Secure distributed programming with value-dependent types
N Swamy, J Chen, C Fournet, PY Strub, K Bhargavan, J Yang
Journal of Functional Programming 23 (4), 402-451, 2013
562013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20