Παρακολούθηση
Karsten Klein
Karsten Klein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-konstanz.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Immersive analytics
T Chandler, M Cordeil, T Czauderna, T Dwyer, J Glowacki, C Goncu, ...
2015 Big Data Visual Analytics (BDVA), 1-8, 2015
341*2015
Analyzing and visualizing residue networks of protein structures
NT Doncheva, K Klein, FS Domingues, M Albrecht
Trends in biochemical sciences 36 (4), 179-182, 2011
2492011
Interactive exploration of chemical space with Scaffold Hunter
S Wetzel, K Klein, S Renner, D Rauh, TI Oprea, P Mutzel, H Waldmann
Nature chemical biology 5 (8), 581-583, 2009
2332009
Immersive collaborative analysis of network connectivity: CAVE-style or head-mounted display?
M Cordeil, T Dwyer, K Klein, B Laha, K Marriott, BH Thomas
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 441-450, 2016
1942016
The Open Graph Drawing Framework (OGDF).
M Chimani, C Gutwenger, M Jünger, GW Klau, K Klein, P Mutzel
Handbook of graph drawing and visualization 2011, 543-569, 2013
1892013
Immersive analytics
K Marriott, F Schreiber, T Dwyer, K Klein, NH Riche, T Itoh, W Stuerzlinger, ...
Springer, 2018
1652018
A new approach for visualizing UML class diagrams
C Gutwenger, M Jünger, K Klein, J Kupke, S Leipert, P Mutzel
Proceedings of the 2003 ACM symposium on Software visualization, 179-188, 2003
1222003
Immersive analytics: An introduction
T Dwyer, K Marriott, T Isenberg, K Klein, N Riche, F Schreiber, ...
Immersive analytics, 1-23, 2018
992018
Ct-index: Fingerprint-based graph indexing combining cycles and trees
K Klein, N Kriege, P Mutzel
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 1115-1126, 2011
672011
A high-throughput approach to identify specific neurotoxicants/developmental toxicants in human neuronal cell function assays
J Delp, S Gutbier, S Klima, L Hoelting, K Pinto-Gil, JH Hsieh, M Aichem, ...
Alternatives to Animal Experimentation: ALTEX 35 (2), 235-253, 2018
622018
Exploring the limits of complexity: A survey of empirical studies on graph visualisation
V Yoghourdjian, D Archambault, S Diehl, T Dwyer, K Klein, HC Purchase, ...
Visual Informatics 2 (4), 264-282, 2018
592018
On open problems in biological network visualization
M Albrecht, A Kerren, K Klein, O Kohlbacher, P Mutzel, W Paul, ...
Graph Drawing: 17th International Symposium, GD 2009, Chicago, IL, USA …, 2010
532010
Automatic layout of UML class diagrams in orthogonal style
M Eiglsperger, C Gutwenger, M Kaufmann, J Kupke, M Jünger, S Leipert, ...
Information Visualization 3 (3), 189-208, 2004
492004
Scaffold Hunter: a comprehensive visual analytics framework for drug discovery
T Schäfer, N Kriege, L Humbeck, K Klein, O Koch, P Mutzel
Journal of cheminformatics 9 (1), 28, 2017
482017
Planarity testing and optimal edge insertion with embedding constraints.
C Gutwenger, K Klein, P Mutzel
J. Graph Algorithms Appl. 12 (1), 73-95, 2008
462008
An experimental evaluation of multilevel layout methods
G Bartel, C Gutwenger, K Klein, P Mutzel
Graph Drawing: 18th International Symposium, GD 2010, Konstanz, Germany …, 2011
432011
Graph thumbnails: Identifying and comparing multiple graphs at a glance
V Yoghourdjian, T Dwyer, K Klein, K Marriott, M Wybrow
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 24 (12), 3081-3095, 2018
422018
The open graph drawing framework
M Chimani, C Gutwenger, M Jünger, K Klein, P Mutzel, M Schulz
15th International Symposium on Graph Drawing, 23-26, 2007
422007
An experimental comparison of orthogonal compaction algorithms
GW Klau, K Klein, P Mutzel
Graph Drawing: 8th International Symposium, GD 2000 Colonial Williamsburg …, 2001
392001
Shape-Based Quality Metrics for Large Graph Visualization.
P Eades, SH Hong, A Nguyen, K Klein
J. Graph Algorithms Appl. 21 (1), 29-53, 2017
382017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20