Παρακολούθηση
Karsten Klein
Karsten Klein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-konstanz.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analyzing and visualizing residue networks of protein structures
NT Doncheva, K Klein, FS Domingues, M Albrecht
Trends in biochemical sciences 36 (4), 179-182, 2011
2772011
Interactive exploration of chemical space with Scaffold Hunter
S Wetzel, K Klein, S Renner, D Rauh, TI Oprea, P Mutzel, H Waldmann
Nature chemical biology 5 (8), 581-583, 2009
2542009
Immersive collaborative analysis of network connectivity: CAVE-style or head-mounted display?
M Cordeil, T Dwyer, K Klein, B Laha, K Marriott, BH Thomas
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 441-450, 2016
2402016
Immersive analytics
K Marriott, F Schreiber, T Dwyer, K Klein, NH Riche, T Itoh, W Stuerzlinger, ...
Springer, 2018
2352018
The Open Graph Drawing Framework (OGDF).
M Chimani, C Gutwenger, M Jünger, GW Klau, K Klein, P Mutzel
Handbook of graph drawing and visualization 2011, 543-569, 2013
2132013
Immersive analytics: An introduction
T Dwyer, K Marriott, T Isenberg, K Klein, N Riche, F Schreiber, ...
Immersive analytics, 1-23, 2018
1382018
A new approach for visualizing UML class diagrams
C Gutwenger, M Jünger, K Klein, J Kupke, S Leipert, P Mutzel
Proceedings of the 2003 ACM symposium on Software visualization, 179-188, 2003
1312003
Exploring the limits of complexity: A survey of empirical studies on graph visualisation
V Yoghourdjian, D Archambault, S Diehl, T Dwyer, K Klein, HC Purchase, ...
Visual Informatics 2 (4), 264-282, 2018
812018
CT-index: Fingerprint-based graph indexing combining cycles and trees
K Klein, N Kriege, P Mutzel
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 1115-1126, 2011
812011
Shape-based quality metrics for large graph visualization
P Eades, SH Hong, K Klein, A Nguyen
International Symposium on Graph Drawing, 502-514, 2015
782015
A high-throughput approach to identify specific neurotoxicants/developmental toxicants in human neuronal cell function assays
J Delp, S Gutbier, S Klima, L Hoelting, K Pinto-Gil, JH Hsieh, M Aichem, ...
Altex 35 (2), 235, 2018
712018
Immersive analytics
T Chandler, M Cordeil, T Czauderna, T Dwyer, J Glowacki, C Goncu, ...
2015 Big Data Visual Analytics (BDVA), 1-8, 2015
71*2015
Immersive analytics with abstract 3D visualizations: A survey
M Kraus, J Fuchs, B Sommer, K Klein, U Engelke, D Keim, F Schreiber
Computer Graphics Forum 41 (1), 201-229, 2022
612022
Scaffold Hunter: a comprehensive visual analytics framework for drug discovery
T Schäfer, N Kriege, L Humbeck, K Klein, O Koch, P Mutzel
Journal of cheminformatics 9 (1), 28, 2017
612017
On open problems in biological network visualization
M Albrecht, A Kerren, K Klein, O Kohlbacher, P Mutzel, W Paul, ...
Graph Drawing: 17th International Symposium, GD 2009, Chicago, IL, USA …, 2010
552010
Automatic layout of UML class diagrams in orthogonal style
M Eiglsperger, C Gutwenger, M Kaufmann, J Kupke, M Jünger, S Leipert, ...
Information Visualization 3 (3), 189-208, 2004
522004
Graph thumbnails: Identifying and comparing multiple graphs at a glance
V Yoghourdjian, T Dwyer, K Klein, K Marriott, M Wybrow
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 24 (12), 3081-3095, 2018
512018
Planarity testing and optimal edge insertion with embedding constraints
C Gutwenger, K Klein, P Mutzel
Journal of Graph Algorithms and Applications 12 (1), 73-95, 2008
492008
The value of immersive visualization
M Kraus, K Klein, J Fuchs, DA Keim, F Schreiber, M Sedlmair
IEEE computer graphics and applications 41 (4), 125-132, 2021
462021
High-dimensional data visualization by interactive construction of low-dimensional parallel coordinate plots
T Itoh, A Kumar, K Klein, J Kim
Journal of Visual Languages & Computing 43, 1-13, 2017
462017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20