Παρακολούθηση
Christelle Al Haddad
Christelle Al Haddad
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tum.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Factors affecting the adoption and use of urban air mobility
C Al Haddad, E Chaniotakis, A Straubinger, K Plötner, C Antoniou
Transportation research part A: policy and practice 132, 696-712, 2020
2462020
Long-term application potential of urban air mobility complementing public transport: an upper Bavaria example
KO Ploetner, C Al Haddad, C Antoniou, F Frank, M Fu, S Kabel, C Llorca, ...
CEAS Aeronautical Journal 11, 991-1007, 2020
1172020
Urban air mobility
R Rothfeld, A Straubinger, M Fu, C Al Haddad, C Antoniou
Demand for Emerging Transportation Systems, 267-284, 2020
512020
Are young users willing to shift from carsharing to scooter–sharing?
M Abouelela, C Al Haddad, C Antoniou
Transportation research part D: transport and environment 95, 102821, 2021
362021
Platooning of connected automated vehicles on freeways: a bird’s eye view
M Martínez-Díaz, C Al-Haddad, F Soriguera, C Antoniou
Transportation research procedia 58, 479-486, 2021
252021
Identifying demand and acceptance drivers for user friendly urban air mobility introduction
A Straubinger, U Kluge, M Fu, C Al Haddad, KO Ploetner, C Antoniou
Towards User-Centric Transport in Europe 2: Enablers of Inclusive, Seamless …, 2020
252020
Classification and evaluation of driving behavior safety levels: A driving simulation study
K Yang, C Al Haddad, G Yannis, C Antoniou
IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems 3, 111-125, 2022
222022
Choosing suitable indicators for the assessment of urban air mobility: A case study of upper Bavaria, Germany
C Al Haddad, M Fu, A Straubinger, K Plötner, C Antoniou
European Journal of Transport and Infrastructure Research 20 (4), 214-232, 2020
172020
Urban air mobility 2030+: Pathways for UAM-a scenario-based analysis
J Michelmann, A Straubinger, A Becker, C Al Haddad, KO Plötner, ...
Deutscher Luft-und Raumfahrtkongress 2020, 2020
142020
Roadmap to early implementation of passenger air mobility: Findings from a delphi study
K Desai, C Al Haddad, C Antoniou
Sustainability 13 (19), 10612, 2021
132021
Driver distraction and in-vehicle interventions: A driving simulator study on visual attention and driving performance
RE Amini, C Al Haddad, D Batabyal, I Gkena, B De Vos, A Cuenen, T Brijs, ...
Accident Analysis & Prevention 191, 107195, 2023
112023
Driving behavior safety levels: Classification and evaluation
K Yang, C Al Haddad, G Yannis, C Antoniou
2021 7th International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2021
112021
Long-term application potential of urban air mobility complementing public transport: an upper Bavaria example CEAS Aeronaut
KO Ploetner, C Al Haddad, C Antoniou, F Frank, M Fu, S Kabel, C Llorca, ...
J 11 (4), 991-1007, 2020
52020
Erforschung des Langfristigen Anwendungspotenzials von Urban Air Mobility als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr am Beispiel Oberbayern (OBUAM)
KO Ploetner, C Al Haddad, C Antoniou, F Frank, M Fu, S Kabel, C Llorca, ...
Bauhaus Luftfahrt, 2019
52019
Risk scenario designs for driving simulator experiments
RE Amini, E Michelaraki, C Katrakazas, C Al Haddad, B De Vos, ...
2021 7th International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2021
42021
A data–information–knowledge cycle for modeling driving behavior
C Al Haddad, C Antoniou
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 85, 83-102, 2022
32022
Are e-Scooters Parked Near Bus Stops? Findings from Louisville, Kentucky
M Abouelela, C Al Haddad, C Antoniou
Findings, 2021
32021
D3. 2 Toolbox of recommended data collection tools and monitoring methods and a conceptual definition of the Safety Tolerance Zone
C Katrakazas, E Michelaraki, G Yannis, S Kaiser, N Senitschnig, V Ross, ...
Loughborough University, 2020
32020
Identifying the factors affecting the use and adoption of urban air mobility
C Al Haddad
22018
Data handling: good practices in the context of naturalistic driving studies
C Al Haddad, MR Alam, E Papadimitriou, T Brijs, C Antoniou
Transportation research procedia 78, 95-102, 2024
12024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20