Παρακολούθηση
Eric Gaussier
Eric Gaussier
Professor Univ. Grenoble Alpes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imag.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Complex embeddings for simple link prediction
T Trouillon, J Welbl, S Riedel, É Gaussier, G Bouchard
International conference on machine learning, 2071-2080, 2016
31612016
A Probabilistic Interpretation of Precision, Recall and F-Score, with Implication for Evaluation
C Goutte, E Gaussier
European conference on information retrieval, 345-359, 2005
24182005
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
5842015
Relation between PLSA and NMF and implications
E Gaussier, C Goutte
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
4032005
Word sequence kernels
N Cancedda, E Gaussier, C Goutte, JM Renders
The Journal of Machine Learning Research 3, 1059-1082, 2003
3312003
Towards automatic extraction of monolingual and bilingual terminology
B Daille, É Gaussier, JM Langé
COLING 1994 Volume 1: The 15th International Conference on Computational …, 1994
3101994
Knowledge graph completion via complex tensor factorization
T Trouillon, CR Dance, É Gaussier, J Welbl, S Riedel, G Bouchard
Journal of Machine Learning Research 18 (130), 1-38, 2017
3092017
Grouping words with equivalent substrings by automatic clustering based on suffix relationships
E Gaussier, G Grefenstette, JP Chanod
US Patent 6,308,149, 2001
2622001
Method for aligning sentences at the word level enforcing selective contiguity constraints
M Barbaiani, N Cancedda, CR Dance, SZ Fazekas, T Gaál, E Gaussier
US Patent 9,020,804, 2015
2432015
Deep k-means: Jointly clustering with k-means and learning representations
MM Fard, T Thonet, E Gaussier
Pattern Recognition Letters 138, 185-192, 2020
2422020
Lshtc: A benchmark for large-scale text classification
I Partalas, A Kosmopoulos, N Baskiotis, T Artieres, G Paliouras, ...
arXiv preprint arXiv:1503.08581, 2015
2052015
Evaluation measures for hierarchical classification: a unified view and novel approaches
A Kosmopoulos, I Partalas, E Gaussier, G Paliouras, I Androutsopoulos
Data Mining and Knowledge Discovery 29, 820-865, 2015
1922015
Information-based models for ad hoc IR
S Clinchant, E Gaussier
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
1762010
Unsupervised learning of derivational morphology from inflectional lexicons
É Gaussier
Unsupervised Learning in Natural Language Processing, 1999
1601999
A geometric view on bilingual lexicon extraction from comparable corpora
E Gaussier, JM Renders, I Matveeva, C Goutte, H Déjean
Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2004
1532004
Apparatus and method for information retrieval using self-appending semantic lattice
C Roux, D Proux, E Gaussier
US Patent 6,678,677, 2004
1402004
Adaptive spam message detector
C Goutte, P Isabelle, E Gaussier, S Kruger
US Patent App. 11/002,179, 2006
1362006
An approach based on multilingual thesauri and model combination for bilingual lexicon extraction
H Déjean, É Gaussier, F Sadat
COLING 2002: The 19th International Conference on Computational Linguistics, 2002
1362002
Improving backfilling by using machine learning to predict running times
E Gaussier, D Glesser, V Reis, D Trystram
Proceedings of the International Conference for High Performance Computing …, 2015
1312015
Improving corpus comparability for bilingual lexicon extraction from comparable corpora
B Li, E Gaussier
Proceedings of the 23rd International Conference on Computational …, 2010
1212010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20