Παρακολούθηση
Elisabeth Bothschafter
Elisabeth Bothschafter
Paul Scherrer Institut
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centraliens.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Controlling dielectrics with the electric field of light
M Schultze, EM Bothschafter, A Sommer, S Holzner, W Schweinberger, ...
Nature 493 (7430), 75-78, 2013
6562013
Attosecond nonlinear polarization and light–matter energy transfer in solids
A Sommer, EM Bothschafter, SA Sato, C Jakubeit, T Latka, ...
Nature 534 (7605), 86-90, 2016
2422016
Direct observation of electron propagation and dielectric screening on the atomic length scale
S Neppl, R Ernstorfer, AL Cavalieri, C Lemell, G Wachter, E Magerl, ...
Nature 517 (7534), 342-346, 2015
2062015
The ultrafast Einstein–de Haas effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565 (7738), 209-212, 2019
1872019
Attosecond time-resolved photoemission from core and valence states of magnesium
S Neppl, R Ernstorfer, EM Bothschafter, AL Cavalieri, D Menzel, JV Barth, ...
Physical review letters 109 (8), 087401, 2012
1642012
Waveform-controlled near-single-cycle milli-joule laser pulses generate sub-10 nm extreme ultraviolet continua
W Schweinberger, A Sommer, E Bothschafter, J Li, F Krausz, ...
Optics letters 37 (17), 3573-3575, 2012
512012
A flexible apparatus for attosecond photoelectron spectroscopy of solids and surfaces
E Magerl, S Neppl, AL Cavalieri, EM Bothschafter, M Stanislawski, ...
Review of Scientific Instruments 82 (6), 2011
502011
A molecular conveyor belt by controlled delivery of single molecules into ultrashort laser pulses
S Kahra, G Leschhorn, M Kowalewski, A Schiffrin, E Bothschafter, W Fuß, ...
Nature Physics 8 (3), 238-242, 2012
422012
Ultrafast Evolution of the Excited-State Potential Energy Surface of Single Crystals Induced by Carrier Cooling
EM Bothschafter, A Paarmann, ES Zijlstra, N Karpowicz, ME Garcia, ...
Physical Review Letters 110 (6), 067402, 2013
412013
Magnetic order dynamics in optically excited multiferroic
JA Johnson, T Kubacka, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Physical Review B 92 (18), 184429, 2015
322015
Ultrafast Relaxation Dynamics of the Antiferrodistortive Phase in Ca Doped
M Porer, M Fechner, EM Bothschafter, L Rettig, M Savoini, V Esposito, ...
Physical review letters 121 (5), 055701, 2018
292018
Relationship between crystal structure and multiferroic orders in orthorhombic perovskite manganites
NS Fedorova, YW Windsor, C Findler, M Ramakrishnan, A Bortis, L Rettig, ...
Physical Review Materials 2 (10), 104414, 2018
252018
Magnetic properties of strained multiferroic : A soft x-ray study
YW Windsor, C Piamonteze, M Ramakrishnan, A Scaramucci, L Rettig, ...
Physical Review B 95 (22), 224413, 2017
252017
Collinear generation of ultrashort UV and XUV pulses
EM Bothschafter, A Schiffrin, VS Yakovlev, AM Azzeer, F Krausz, ...
Optics express 18 (9), 9173-9180, 2010
242010
Multiferroic properties of uniaxially compressed orthorhombic HoMnO3 thin films
K Shimamoto, YW Windsor, Y Hu, M Ramakrishnan, A Alberca, ...
Applied Physics Letters 108 (11), 2016
222016
Interplay between magnetic order at Mn and Tm sites alongside the structural distortion in multiferroic films of
YW Windsor, M Ramakrishnan, L Rettig, A Alberca, EM Bothschafter, ...
Physical Review B 91 (23), 235144, 2015
212015
Interplay of Fe and Tm moments through the spin-reorientation transition in
U Staub, L Rettig, EM Bothschafter, YW Windsor, M Ramakrishnan, ...
Physical Review B 96 (17), 174408, 2017
202017
Optical control of vibrational coherence triggered by an ultrafast phase transition
MJ Neugebauer, T Huber, M Savoini, E Abreu, V Esposito, M Kubli, ...
Physical Review B 99 (22), 220302, 2019
192019
Photoinduced transitions in magnetoresistive manganites: A comprehensive view
V Esposito, L Rettig, E Abreu, EM Bothschafter, G Ingold, M Kawasaki, ...
Physical Review B 97 (1), 014312, 2018
192018
Ultrafast transient increase of oxygen octahedral rotations in a perovskite
M Porer, M Fechner, M Kubli, MJ Neugebauer, S Parchenko, V Esposito, ...
Physical Review Research 1 (1), 012005, 2019
182019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20