Παρακολούθηση
Maro Vlachopoulou
Maro Vlachopoulou
Professor, Dept. of Applied Informatics, University of Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A conceptual framework for supply chain collaboration: empirical evidence from the agri‐food industry
A Matopoulos, M Vlachopoulou, V Manthou, B Manos
Supply Chain Management: an international journal 12 (3), 177-186, 2007
7282007
Modeling users’ acceptance of mobile services
T Zarmpou, V Saprikis, A Markos, M Vlachopoulou
Electronic Commerce Research 12, 225-248, 2012
4532012
Virtual e-Chain (VeC) model for supply chain collaboration
V Manthou, M Vlachopoulou, D Folinas
International Journal of Production Economics 87 (3), 241-250, 2004
4152004
Social media metrics and analytics in marketing–S3M: A mapping literature review
N Misirlis, M Vlachopoulou
International Journal of Information Management 38 (1), 270-276, 2018
2782018
Understanding the effects of market orientation and e‐marketing on service performance
RH Tsiotsou, M Vlachopoulou
Marketing Intelligence & Planning 29 (2), 141-155, 2011
2242011
Geographic information systems in warehouse site selection decisions
M Vlachopoulou, G Silleos, V Manthou
International journal of production economics 71 (1-3), 205-212, 2001
1902001
Important factors for improving Google search rank
C Ziakis, M Vlachopoulou, T Kyrkoudis, M Karagkiozidou
Future internet 11 (2), 32, 2019
1592019
Bar-code technology for inventory and marketing management systems: A model for its development and implementation
V Manthou, M Vlachopoulou
International Journal of Production Economics 71 (1-3), 157-164, 2001
1352001
Perceptions towards online shopping: Analyzing the Greek university students' attitude
V Saprikis, A Chouliara, M Vlachopoulou
Communications of the IBIMA, 2010
1312010
Mobile shopping consumers’ behavior: An exploratory study and review
V Saprikis, A Markos, T Zarmpou, M Vlachopoulou
Journal of theoretical and applied electronic commerce research 13 (1), 71-90, 2018
1302018
E‐volution of a supply chain: cases and best practices
D Folinas, V Manthou, M Sigala, M Vlachopoulou
Internet research 14 (4), 274-283, 2004
1202004
From the digital divide to digital inequality: A secondary research in the European Union
E Stiakakis, P Kariotellis, M Vlachopoulou
Next Generation Society. Technological and Legal Issues: Third International …, 2010
952010
The role of trust in the transition from traditional to electronic B2B relationships in agri-food chains
M Canavari, M Fritz, GJ Hofstede, A Matopoulos, M Vlachopoulou
Computers and electronics in agriculture 70 (2), 321-327, 2010
922010
A new advertising effectiveness model for corporate advertising web sites: A relationship marketing approach
F Patsioura, M Vlachopoulou, V Manthou
Benchmarking: An International Journal 16 (3), 372-386, 2009
692009
Typology for e-business activities in the agricultural sector
Z Andreopoulou, G Tsekouropoulos, T Koutroumanidis, M Vlachopoulou, ...
International Journal of Business Information Systems 3 (3), 231-251, 2008
632008
Partnership alliances in virtual markets
M Vlachopoulou, V Manthou
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 33 (3 …, 2003
602003
Bibliometrics and altmetrics literature review: Performance indicators and comparison analysis
D Karanatsiou, N Misirlis, M Vlachopoulou
Performance Measurement and Metrics 18 (1), 16-27, 2017
592017
Internet-based applications in the agri-food supply chain: a survey on the Greek canning sector
V Manthou, A Matopoulos, M Vlachopoulou
Journal of food engineering 70 (3), 447-454, 2005
592005
A recommended guideline for the development of mHealth Apps
IA Chatzipavlou, SA Christoforidou, M Vlachopoulou
Mhealth 2, 2016
522016
Start-up ecosystem (StUpEco): a conceptual framework and empirical research
C Ziakis, M Vlachopoulou, K Petridis
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 8 (1), 35, 2022
492022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20