Παρακολούθηση
Artemis Tsitsika
Artemis Tsitsika
Assoc. Prof. of Pediatrics and Adolescent Medicine, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa
HJ Watson, Z Yilmaz, LM Thornton, C Hübel, JRI Coleman, HA Gaspar, ...
Nature genetics 51 (8), 1207-1214, 2019
8262019
Regular gaming behavior and internet gaming disorder in European adolescents: results from a cross-national representative survey of prevalence, predictors, and …
KW Müller, M Janikian, M Dreier, K Wölfling, ME Beutel, C Tzavara, ...
European child & adolescent psychiatry 24, 565-574, 2015
5682015
Significant locus and metabolic genetic correlations revealed in genome-wide association study of anorexia nervosa
L Duncan, Z Yilmaz, H Gaspar, R Walters, J Goldstein, V Anttila, ...
American journal of psychiatry 174 (9), 850-858, 2017
4862017
Internet addictive behavior in adolescence: a cross-sectional study in seven European countries
A Tsitsika, M Janikian, TM Schoenmakers, EC Tzavela, K Olafsson, ...
Cyberpsychology, behavior, and social networking 17 (8), 528-535, 2014
4342014
Risk factors and psychosocial characteristics of potential problematic and problematic internet use among adolescents: a cross-sectional study
G Kormas, E Critselis, M Janikian, D Kafetzis, A Tsitsika
BMC public health 11, 1-8, 2011
4252011
A genome-wide association study of anorexia nervosa
V Boraska, CS Franklin, JAB Floyd, LM Thornton, LM Huckins, L Southam, ...
Molecular psychiatry 19 (10), 1085-1094, 2014
3452014
Domestic violence during the COVID-19 pandemic: a systematic review
A Kourti, A Stavridou, E Panagouli, T Psaltopoulou, C Spiliopoulou, ...
Trauma, violence, & abuse 24 (2), 719-745, 2023
3442023
Online social networking in adolescence: Patterns of use in six European countries and links with psychosocial functioning
AK Tsitsika, EC Tzavela, M Janikian, K Ólafsson, A Iordache, ...
Journal of adolescent health 55 (1), 141-147, 2014
3362014
Internet use and misuse: a multivariate regression analysis of the predictive factors of internet use among Greek adolescents
A Tsitsika, E Critselis, G Kormas, A Filippopoulou, D Tounissidou, ...
European journal of pediatrics 168, 655-665, 2009
3062009
Determinants of Internet addiction among adolescents: A case‐control study
A Tsitsika, E Critselis, A Louizou, M Janikian, A Freskou, E Marangou, ...
The Scientific World Journal 11 (1), 866-874, 2011
2792011
Obesity in children and adolescents during COVID-19 pandemic
A Stavridou, E Kapsali, E Panagouli, A Thirios, K Polychronis, ...
Children 8 (2), 135, 2021
2612021
Cyberbullying victimization prevalence and associations with internalizing and externalizing problems among adolescents in six European countries
A Tsitsika, M Janikian, S Wójcik, K Makaruk, E Tzavela, C Tzavara, ...
Computers in Human Behavior 51, 1-7, 2015
2152015
Cross-national aspects of cyberbullying victimization among 14–17-year-old adolescents across seven European countries
K Athanasiou, E Melegkovits, EK Andrie, C Magoulas, CK Tzavara, ...
BMC public health 18, 1-15, 2018
1862018
Adolescent pornographic internet site use: a multivariate regression analysis of the predictive factors of use and psychosocial implications
A Tsitsika, E Critselis, G Kormas, E Konstantoulaki, A Constantopoulos, ...
CyberPsychology & Behavior 12 (5), 545-550, 2009
1512009
Dissecting the shared genetic architecture of suicide attempt, psychiatric disorders, and known risk factors
N Mullins, JE Kang, AI Campos, JRI Coleman, AC Edwards, H Galfalvy, ...
Biological psychiatry 91 (3), 313-327, 2022
1452022
Association between problematic internet use, socio-demographic variables and obesity among European adolescents
AK Tsitsika, EK Andrie, T Psaltopoulou, CK Tzavara, TN Sergentanis, ...
The European Journal of Public Health 26 (4), 617-622, 2016
1392016
Association between internet gambling and problematic internet use among adolescents
A Tsitsika, E Critselis, M Janikian, G Kormas, DA Kafetzis
Journal of Gambling Studies 27, 389-400, 2011
1382011
Psychosocial consequences of COVID‐19 in children, adolescents and young adults: a systematic review
A Stavridou, AA Stergiopoulou, E Panagouli, G Mesiris, A Thirios, ...
Psychiatry and clinical neurosciences 74 (11), 615, 2020
1292020
School performance among children and adolescents during COVID-19 pandemic: A systematic review
E Panagouli, A Stavridou, C Savvidi, A Kourti, T Psaltopoulou, ...
Children 8 (12), 1134, 2021
1102021
Evidence for three genetic loci involved in both anorexia nervosa risk and variation of body mass index
A Hinney, M Kesselmeier, S Jall, AL Volckmar, M Föcker, J Antel, IM Heid, ...
Molecular psychiatry 22 (2), 192-201, 2017
852017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20