Παρακολούθηση
Jing Lei
Jing Lei
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα andrew.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synaptic, transcriptional and chromatin genes disrupted in autism
S De Rubeis, X He, AP Goldberg, CS Poultney, K Samocha, ...
Nature 515 (7526), 209-215, 2014
25902014
Coexpression networks implicate human midfetal deep cortical projection neurons in the pathogenesis of autism
AJ Willsey, SJ Sanders, M Li, S Dong, AT Tebbenkamp, RA Muhle, ...
Cell 155 (5), 997-1007, 2013
9162013
Differential privacy and robust statistics
C Dwork, J Lei
Proceedings of the 41st annual ACM symposium on Theory of computing, 371-380, 2009
8512009
Consistency of Spectral Clustering in Stochastic Block Models
J Lei, A Rinaldo
Annals of Statistics 43 (1), 215-237, 2013
6802013
Distribution-free predictive inference for regression
J Lei, M G’Sell, A Rinaldo, RJ Tibshirani, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 113 (523), 1094-1111, 2018
6272018
Learning with differential privacy: stability, learnability and the sufficiency and necessity of ERM principle
YX Wang, J Lei, SE Fienberg
Journal of Machine Learning Research 17 (183), 1-40, 2016
374*2016
The autism-associated chromatin modifier CHD8 regulates other autism risk genes during human neurodevelopment
J Cotney, RA Muhle, SJ Sanders, L Liu, AJ Willsey, W Niu, W Liu, L Klei, ...
Nature communications 6 (1), 1-11, 2015
3362015
Distribution‐free prediction bands for non‐parametric regression
J Lei, L Wasserman
Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology …, 2014
2432014
Minimax Sparse Principal Subspace Estimation in High Dimensions
VQ Vu, J Lei
Annals of Statistics 41 (6), 2905-2947, 2012
2162012
A goodness-of-fit test for stochastic block models
J Lei
The Annals of Statistics 44 (1), 401-424, 2016
2052016
Network cross-validation for determining the number of communities in network data
K Chen, J Lei
Journal of the American Statistical Association 113 (521), 241-251, 2018
1972018
Fantope Projection and Selection: A near-optimal convex relaxation of sparse PCA
VQ Vu, J Cho, J Lei, K Rohe
Advances in Neural Information Processing Systems, 2670-2678, 2013
1922013
Distribution-Free Prediction Sets
J Lei, J Robins, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 108 (501), 278-287, 2013
1842013
Differentially private m-estimators
J Lei
Advances in Neural Information Processing Systems, 361-369, 2011
1462011
Minimax rates of estimation for sparse pca in high dimensions
VQ Vu, J Lei
15th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics …, 2012
1452012
DAWN: A framework to identify autism genes and subnetworks using gene expression and genetics
L Liu, J Lei, SJ Sanders, AJ Willsey, Y Kou, AE Cicek, L Klei, C Lu, X He, ...
Molecular Autism 5 (1), 22, 2014
1422014
Least ambiguous set-valued classifiers with bounded error levels
M Sadinle, J Lei, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 114 (525), 223-234, 2018
1342018
Convergence and concentration of empirical measures under Wasserstein distance in unbounded functional spaces
J Lei
Bernoulli 26 (1), 767-798, 2020
1102020
Classification with confidence
J Lei
Biometrika 101 (4), 755-769, 2014
1102014
A conformal prediction approach to explore functional data
J Lei, A Rinaldo, L Wasserman
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 74 (1-2), 29-43, 2015
1002015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20