Παρακολούθηση
Viola Fanfani
Viola Fanfani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hsph.harvard.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Debugging and consolidating multiple synthetic chromosomes reveals combinatorial genetic interactions
Y Zhao, C Coelho, AL Hughes, L Lazar-Stefanita, S Yang, AN Brooks, ...
Cell 186 (24), 5220-5236. e16, 2023
402023
The landscape of the heritable cancer genome
V Fanfani, L Citi, AL Harris, F Pezzella, G Stracquadanio
Cancer Research 81 (10), 2588-2599, 2021
182021
Systematic analysis of the IL‐17 receptor signalosome reveals a robust regulatory feedback loop
H Draberova, S Janusova, D Knizkova, T Semberova, M Pribikova, ...
The EMBO journal 39 (17), e104202, 2020
172020
Dissecting the heritable risk of breast cancer: from statistical methods to susceptibility genes
V Fanfani, M Zatopkova, AL Harris, F Pezzella, G Stracquadanio
Seminars in cancer biology 72, 175-184, 2021
152021
Manipulating the 3D organization of the largest synthetic yeast chromosome
W Zhang, L Lazar-Stefanita, H Yamashita, MJ Shen, LA Mitchell, ...
Molecular Cell 83 (23), 4424-4437. e5, 2023
142023
Synthetic yeast chromosome XI design provides a testbed for the study of extrachromosomal circular DNA dynamics
BA Blount, X Lu, MRM Driessen, D Jovicevic, MI Sanchez, K Ciurkot, ...
Cell Genomics 3 (11), 2023
132023
Context-dependent neocentromere activity in synthetic yeast chromosome VIII
S Lauer, J Luo, L Lazar-Stefanita, W Zhang, LH McCulloch, V Fanfani, ...
Cell Genomics 3 (11), 2023
112023
Consequences of a telomerase-related fitness defect and chromosome substitution technology in yeast synIX strains
LH McCulloch, V Sambasivam, AL Hughes, N Annaluru, S Ramalingam, ...
Cell Genomics 3 (11), 2023
92023
The Network Zoo: a multilingual package for the inference and analysis of gene regulatory networks
M Ben Guebila, T Wang, CM Lopes-Ramos, V Fanfani, D Weighill, ...
Genome Biology 24 (1), 45, 2023
82023
Mutation landscape of multiple myeloma measurable residual disease: identification of targets for precision medicine
M Zátopková, T Ševčíková, V Fanfani, Z Chyra, L Říhová, R Bezděková, ...
Blood Advances 6 (2), 368-372, 2022
42022
Gene regulatory Networks Reveal Sex Difference in Lung Adenocarcinoma
E Saha, MB Guebila, V Fanfani, J Fischer, KH Shutta, P Mandros, ...
bioRxiv, 2023
32023
Synthetic yeast chromosome XI design enables extrachromosomal circular DNA formation on demand
BA Blount, X Lu, MRM Driessen, D Jovicevic, MI Sanchez, K Ciurkot, ...
bioRxiv, 2022.07. 15.500197, 2022
32022
Discovering cancer driver genes and pathways using stochastic block model graph neural networks
V Fanfani, RV Torne, P Lio’, G Stracquadanio
bioRxiv, 2021.06. 29.450342, 2021
22021
PyGNA: a unified framework for geneset network analysis
V Fanfani, F Cassano, G Stracquadanio
BMC bioinformatics 21, 1-22, 2020
22020
Biologically informed NeuralODEs for genome-wide regulatory dynamics
I Hossain, V Fanfani, J Fischer, J Quackenbush, R Burkholz
Genome Biology 25 (1), 127, 2024
12024
The network zoo: a multilingual package for the inference and analysis of biological networks
MB Guebila, T Wang, CM Lopes-Ramos, V Fanfani, D Weighill, ...
bioRxiv, 2022.05. 30.494077, 2022
12022
Gene-level heritability analysis explains the polygenic architecture of cancer
V Fanfani, L Citi, AL Harris, F Pezzella, G Stracquadanio
bioRxiv, 599753, 2019
12019
BONOBO: Bayesian Optimized Sample-Specific Networks Obtained by Omics Data
E Saha, V Fanfani, P Mandros, M Ben-Guebila, J Fischer, KH Shutta, ...
International Conference on Research in Computational Molecular Biology, 328-331, 2024
2024
Bayesian Optimized sample-specific Networks Obtained By Omics data (BONOBO)
E Saha, V Fanfani, P Mandros, M Ben-Guebila, J Fischer, K Hoff-Shutta, ...
bioRxiv, 2023
2023
Machine learning and large scale cancer omic data: decoding the biological mechanisms underpinning cancer
V Fanfani
University of Edinburgh, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20