Παρακολούθηση
Viola Fanfani
Viola Fanfani
Harvard School of Public Health
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sms.ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dissecting the heritable risk of breast cancer: From statistical methods to susceptibility genes
V Fanfani, M Zatopkova, AL Harris, F Pezzella, G Stracquadanio
Seminars in cancer biology 72, 175-184, 2021
122021
The Landscape of the Heritable Cancer GenomeThe Landscape of the Heritable Cancer Genome
V Fanfani, L Citi, AL Harris, F Pezzella, G Stracquadanio
Cancer Research 81 (10), 2588-2599, 2021
122021
Systematic analysis of the IL‐17 receptor signalosome reveals a robust regulatory feedback loop
H Draberova, S Janusova, D Knizkova, T Semberova, M Pribikova, ...
The EMBO journal 39 (17), e104202, 2020
112020
Debugging and consolidating multiple synthetic chromosomes reveals combinatorial genetic interactions
Y Zhao, C Coelho, AL Hughes, L Lazar-Stefanita, S Yang, AN Brooks, ...
bioRxiv, 2022.04. 11.486913, 2022
62022
Mutation landscape of multiple myeloma measurable residual disease: identification of targets for precision medicine
M Zátopková, T Ševčíková, V Fanfani, Z Chyra, L Říhová, R Bezděková, ...
Blood Advances 6 (2), 368-372, 2022
32022
The Network Zoo: a multilingual package for the inference and analysis of gene regulatory networks
M Ben Guebila, T Wang, CM Lopes-Ramos, V Fanfani, D Weighill, ...
Genome Biology 24 (1), 45, 2023
12023
Synthetic yeast chromosome XI design enables extrachromosomal circular DNA formation on demand
BA Blount, X Lu, MRM Driessen, D Jovicevic, MI Sanchez, K Ciurkot, ...
bioRxiv, 2022.07. 15.500197, 2022
12022
Manipulating the 3D organization of the largest synthetic yeast chromosome
W Zhang, L Lazar-Stefanita, H Yamashita, MJ Shen, LA Mitchell, ...
bioRxiv, 2022.04. 09.487066, 2022
12022
Discovering cancer driver genes and pathways using stochastic block model graph neural networks
V Fanfani, RV Torne, P Lio’, G Stracquadanio
bioRxiv, 2021.06. 29.450342, 2021
12021
PyGNA: a unified framework for geneset network analysis
V Fanfani, F Cassano, G Stracquadanio
BMC bioinformatics 21 (1), 1-22, 2020
12020
Gene-level heritability analysis explains the polygenic architecture of cancer
V Fanfani, L Citi, AL Harris, F Pezzella, G Stracquadanio
bioRxiv, 599753, 2019
12019
Biologically informed NeuralODEs for genome-wide regulatory dynamics
I Hossain, V Fanfani, J Quackenbush, R Burkholz
bioRxiv, 2023.02. 24.529835, 2023
2023
The Network Zoo: a multilingual package for the inference and analysis of biological networks
MB Guebila, T Wang, CM Lopes-Ramos, V Fanfani, D Weighill, ...
bioRxiv, 2022.05. 30.494077, 2022
2022
Machine learning and large scale cancer omic data: decoding the biological mechanisms underpinning cancer
V Fanfani
University of Edinburgh, 2022
2022
A unified framework for geneset network analysis
V Fanfani, G Stracquadanio
bioRxiv, 699926, 2019
2019
Classification of resting state fMRI datasets: machine learning methods for the identification of patients with anxiety disorders.
V FANFANI
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16