Παρακολούθηση
IAN  F.  AKYILDIZ
IAN F. AKYILDIZ
Truva Inc. , USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα truvainc.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless sensor networks: a survey
IF Akyildiz, W Su, Y Sankarasubramaniam, E Cayirci
Computer networks 38 (4), 393-422, 2002
46237*2002
NeXt generation/dynamic spectrum access/cognitive radio wireless networks: A survey
IF Akyildiz, WY Lee, MC Vuran, S Mohanty
Computer networks 50 (13), 2127-2159, 2006
86332006
Wireless mesh networks: a survey
IF Akyildiz, X Wang, W Wang
Computer networks 47 (4), 445-487, 2005
59812005
Underwater acoustic sensor networks: research challenges
IF Akyildiz, D Pompili, T Melodia
Ad hoc networks 3 (3), 257-279, 2005
41672005
A survey on wireless multimedia sensor networks
IF Akyildiz, T Melodia, KR Chowdhury
Computer networks 51 (4), 921-960, 2007
33552007
A survey on wireless mesh networks
IF Akyildiz, X Wang
IEEE Communications magazine 43 (9), S23-S30, 2005
25472005
A survey on spectrum management in cognitive radio networks
IF Akyildiz, WY Lee, MC Vuran, S Mohanty
IEEE Communications magazine 46 (4), 40-48, 2008
24122008
Wireless sensor and actor networks: research challenges
IF Akyildiz, IH Kasimoglu
Ad hoc networks 2 (4), 351-367, 2004
23642004
Cooperative spectrum sensing in cognitive radio networks: A survey
IF Akyildiz, BF Lo, R Balakrishnan
Physical communication 4 (1), 40-62, 2011
22172011
CRAHNs: Cognitive radio ad hoc networks
IF Akyildiz, WY Lee, KR Chowdhury
AD hoc networks 7 (5), 810-836, 2009
18482009
Terahertz band: Next frontier for wireless communications
IF Akyildiz, JM Jornet, C Han
Physical communication 12, 16-32, 2014
16072014
Nanonetworks: A new communication paradigm
IF Akyildiz, F Brunetti, C Blázquez
Computer Networks 52 (12), 2260-2279, 2008
15132008
A new wireless communication paradigm through software-controlled metasurfaces
C Liaskos, S Nie, A Tsioliaridou, A Pitsillides, S Ioannidis, I Akyildiz
IEEE communications magazine 56 (9), 162-169, 2018
11562018
ESRT: Event-to-sink reliable transport in wireless sensor networks
Y Sankarasubramaniam, ÖB Akan, IF Akyildiz
Proceedings of the 4th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2003
11562003
Channel modeling and capacity analysis for electromagnetic wireless nanonetworks in the terahertz band
JM Jornet, IF Akyildiz
IEEE Transactions on Wireless Communications 10 (10), 3211-3221, 2011
11192011
Optimal spectrum sensing framework for cognitive radio networks
WY Lee, IF Akyildiz
IEEE Transactions on wireless communications 7 (10), 3845-3857, 2008
10542008
6G and beyond: The future of wireless communications systems
IF Akyildiz, A Kak, S Nie
IEEE access 8, 133995-134030, 2020
9872020
Mobility management in next-generation wireless systems
IF Akyildiz, J McNair, JSM Ho, H Uzunalioglu, W Wang
Proceedings of the IEEE 87 (8), 1347-1384, 1999
9801999
Help from the sky: Leveraging UAVs for disaster management
M Erdelj, E Natalizio, KR Chowdhury, IF Akyildiz
IEEE Pervasive Computing 16 (1), 24-32, 2017
9792017
Wireless underground sensor networks: Research challenges
IF Akyildiz, EP Stuntebeck
Ad Hoc Networks 4 (6), 669-686, 2006
9672006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20