Παρακολούθηση
Angel Jesus Varela-Vaca (ORCID: 0000-0001-9953-6005)
Angel Jesus Varela-Vaca (ORCID: 0000-0001-9953-6005)
Associate Professor at Dept. Languages and Computer Systems of University of Seville
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards the automatic and optimal selection of risk treatments for business processes using a constraint programming approach
AJ Varela-Vaca, RM Gasca
Information and Software Technology 55 (11), 1948-1973, 2013
242013
Automatic verification and diagnosis of security risk assessments in business process models
ÁJ Varela-Vaca, L Parody, RM Gasca, MT Gómez-López
IEEE Access 7, 26448-26465, 2019
182019
Blockchain from the perspective of privacy and anonymisation: A systematic literature review
FJ de Haro-Olmo, ÁJ Varela-Vaca, JA Álvarez-Bermejo
Sensors 20 (24), 7171, 2020
172020
A model-driven engineering approach with diagnosis of non-conformance of security objectives in business process models
AJ Varela-Vaca, RM Gasca, A Jimenez-Ramirez
2011 FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH CHALLENGES IN INFORMATION …, 2011
162011
Afpl2, an abstract language for firewall acls with nat support
S Pozo, AJ Varela-Vaca, RM Gasca
2009 Second International Conference on Dependability, 52-59, 2009
162009
Process mining to unleash variability management: discovering configuration workflows using logs
ÁJ Varela-Vaca, JA Galindo, B Ramos-Gutiérrez, MT Gómez-López, ...
Proceedings of the 23rd International Systems and Software Product Line …, 2019
152019
Opbus: Risk-aware framework for the conformance of security-quality requirements in business processes
AJ Varela-Vaca, RM Gasca, S Pozo
Proceedings of the international conference on security and cryptography …, 2011
142011
Measuring data-centre workflows complexity through process mining: The Google cluster case
D Fernández-Cerero, ÁJ Varela-Vaca, A Fernández-Montes, ...
The Journal of Supercomputing 76, 2449–2478, 2020
132020
Formalization of security patterns as a means to infer security controls in business processes
AJ Varela-Vaca, RM Gasca
Logic Journal of the IGPL 23 (1), 57-72, 2015
132015
A security pattern-driven approach toward the automation of risk treatment in business processes
AJ Varela-Vaca, R Warschofsky, RM Gasca, S Pozo, C Meinel
International Joint Conference CISIS’12-ICEUTE´ 12-SOCO´ 12 Special Sessions …, 2013
132013
CyberSPL: a framework for the verification of cybersecurity policy compliance of system configurations using software product lines
ÁJ Varela-Vaca, R M. Gasca, R Ceballos, MT Gómez-López, ...
Applied Sciences 9 (24), 5364, 2019
122019
Smart Contract Languages: A Multivocal Mapping Study
ÁJ Varela-Vaca, AMR Quintero
ACM Computing Surveys (CSUR) 54 (1), 1-38, 2022
112022
Guiding the creation of choreographed processes with multiple instances based on data models
MT Gómez-López, JM Pérez-Álvarez, AJ Varela-Vaca, RM Gasca
International Conference on Business Process Management, 239-251, 2016
112016
Confiddent: A model-driven consistent and non-redundant layer-3 firewall acl design, development and maintenance framework
S Pozo, RM Gasca, AM Reina-Quintero, AJ Varela-Vaca
Journal of Systems and Software 85 (2), 425-457, 2012
112012
Enabling process mining in aircraft manufactures: extracting event logs and discovering processes from complex data
Á Valencia Parra, B Ramos Gutiérrez, ÁJ Varela Vaca, MT Gómez López, ...
BPM2019IF: 17th International Conference on Business Process Management 2019 …, 2019
92019
Opbus: a framework for improving the dependability of risk-aware business processes
AJ Varela-Vaca
AI Communications 29 (1), 233-235, 2016
92016
Fast algorithms for local inconsistency detection in firewall acl updates
S Pozo, R Ceballos, RM Gasca, AJ Varela-Vaca
2008 Second International Conference on Emerging Security Information …, 2008
92008
Blockchain-based federation of wireless sensor nodes
FJ Haro-Olmo, JA Alvarez-Bermejo, AJ Varela-Vaca, JA López-Ramos
The Journal of Supercomputing, 1-13, 2021
82021
Improvement of optimization agreements in business processes involving web services
L Parody, MT Gómez-López, RM Gasca, AJ Varela-Vaca
Communications of the IBIMA 2012, 1, 2012
82012
Fault tolerance framework using model-based diagnosis: towards dependable business processes
ÁJ Varela Vaca, R Martínez Gasca, D Borrego Núñez, S Pozo Hidalgo
International Journal on Advances in Security, 4 (1-2), 11-22., 2011
82011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20