Παρακολούθηση
Loris Barbieri
Loris Barbieri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unical.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Virtual museum system evaluation through user studies
L Barbieri, F Bruno, M Muzzupappa
Journal of Cultural Heritage 26, 101-108, 2017
1662017
An Augmented Reality inspection tool to support workers in Industry 4.0 environments
E Marino, L Barbieri, B Colacino, AK Fleri, F Bruno
Computers in Industry 127, 103412, 2021
872021
Virtual reality with 360-video storytelling in cultural heritage: Study of presence, engagement, and immersion
F Škola, S Rizvić, M Cozza, L Barbieri, F Bruno, D Skarlatos, F Liarokapis
Sensors 20 (20), 5851, 2020
812020
Virtual dives into the underwater archaeological treasures of South Italy
F Bruno, L Barbieri, A Lagudi, M Cozza, A Cozza, R Peluso, ...
Virtual Reality 22, 91-102, 2018
602018
User-centered design of a virtual reality exhibit for archaeological museums
L Barbieri, F Bruno, M Muzzupappa
International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) 12 …, 2018
602018
An augmented reality tool to detect and annotate design variations in an Industry 4.0 approach
F Bruno, L Barbieri, E Marino, M Muzzupappa, L D’Oriano, B Colacino
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 105, 875-887, 2019
572019
Mixed prototyping with configurable physical archetype for usability evaluation of product interfaces
L Barbieri, A Angilica, F Bruno, M Muzzupappa
Computers in Industry 64 (3), 310-323, 2013
542013
Design, prototyping and testing of a modular small-sized underwater robotic arm controlled through a Master-Slave approach
L Barbieri, F Bruno, A Gallo, M Muzzupappa, ML Russo
Ocean Engineering 158, 253-262, 2018
452018
Project VISAS: virtual and augmented exploitation of submerged archaeological sites‐overview and first results
F Bruno, A Lagudi, M Muzzupappa, M Lupia, G Cario, L Barbieri, ...
Marine Technology Society Journal 50 (4), 119-129, 2016
392016
Virtual and augmented reality tools to improve the exploitation of underwater archaeological sites by diver and non-diver tourists
F Bruno, A Lagudi, L Barbieri, M Muzzupappa, G Ritacco, A Cozza, ...
Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation …, 2016
392016
Innovative integration techniques between Virtual Reality systems and CAx tools
L Barbieri, F Bruno, F Caruso, M Muzzupappa
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 38, 1085-1097, 2008
392008
Damage indices and photogrammetry for decay assessment of stone-built cultural heritage: The case study of the San Domenico church main entrance portal (South Calabria, Italy)
L Randazzo, M Collina, M Ricca, L Barbieri, F Bruno, A Arcudi, ...
Sustainability 12 (12), 5198, 2020
312020
Underwater augmented reality for improving the diving experience in submerged archaeological sites
F Bruno, L Barbieri, M Mangeruga, M Cozza, A Lagudi, J Čejka, ...
Ocean Engineering 190, 106487, 2019
312019
The CoMAS project: New materials and tools for improving the in situ documentation, restoration, and conservation of underwater archaeological remains
F Bruno, M Muzzupappa, L Barbieri, A Gallo, G Ritacco, A Lagudi, ...
Marine Technology Society Journal 50 (4), 108-118, 2016
312016
Augmented reality visualization of scene depth for aiding ROV pilots in underwater manipulation
F Bruno, A Lagudi, L Barbieri, D Rizzo, M Muzzupappa, L De Napoli
Ocean Engineering 168, 140-154, 2018
282018
A ROV for supporting the planned maintenance in underwater archaeological sites
F Bruno, M Muzzupappa, A Lagudi, A Gallo, F Spadafora, G Ritacco, ...
Oceans 2015-Genova, 1-7, 2015
242015
Performance-driven engineering design approaches based on generative design and topology optimization tools: a comparative study
L Barbieri, M Muzzupappa
Applied Sciences 12 (4), 2106, 2022
222022
Enhancing learning and access to Underwater Cultural Heritage through digital technologies: the case study of the “Cala Minnola” shipwreck site
F Bruno, L Barbieri, M Muzzupappa, S Tusa, A Fresina, F Oliveri, A Lagudi, ...
Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 13 (e00103), 9, 2019
162019
Virtual diving in the underwater archaeological site of cala minnola
F Bruno, A Lagudi, L Barbieri, M Muzzupappa, M Mangeruga, F Pupo, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2017
162017
Methodology and tools to support knowledge management in topology optimization
M Muzzupappa, L Barbieri, F Bruno, U Cugini
152010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20