Παρακολούθηση
Florent Perronnin
Florent Perronnin
Naver Labs Europe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα naverlabs.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving the fisher kernel for large-scale image classification
F Perronnin, J Sánchez, T Mensink
European conference on computer vision, 143-156, 2010
32522010
Iterative quantization: A procrustean approach to learning binary codes for large-scale image retrieval
Y Gong, S Lazebnik, A Gordo, F Perronnin
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (12), 2916 …, 2012
27412012
Fisher kernels on visual vocabularies for image categorization
F Perronnin, C Dance
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
20372007
Image classification with the fisher vector: Theory and practice
J Sánchez, F Perronnin, T Mensink, J Verbeek
International journal of computer vision 105 (3), 222-245, 2013
17752013
Aggregating local image descriptors into compact codes
H Jégou, F Perronnin, M Douze, J Sánchez, P Pérez, C Schmid
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (9), 1704-1716, 2011
16142011
Large-scale image retrieval with compressed fisher vectors
F Perronnin, Y Liu, J Sánchez, H Poirier
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
9392010
AVA: A large-scale database for aesthetic visual analysis
N Murray, L Marchesotti, F Perronnin
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2408-2415, 2012
7822012
Label-embedding for image classification
Z Akata, F Perronnin, Z Harchaoui, C Schmid
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (7), 1425-1438, 2015
7032015
Label-embedding for attribute-based classification
Z Akata, F Perronnin, Z Harchaoui, C Schmid
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
6852013
Assessing the aesthetic quality of photographs using generic image descriptors
L Marchesotti, F Perronnin, D Larlus, G Csurka
2011 international conference on computer vision, 1784-1791, 2011
4452011
What is a good evaluation measure for semantic segmentation?.
G Csurka, D Larlus, F Perronnin, F Meylan
Bmvc 27 (2013), 10-5244, 2013
4292013
High-dimensional signature compression for large-scale image classification
J Sánchez, F Perronnin
CVPR 2011, 1665-1672, 2011
4052011
Distance-based image classification: Generalizing to new classes at near-zero cost
T Mensink, J Verbeek, F Perronnin, G Csurka
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (11), 2624 …, 2013
4012013
Metric learning for large scale image classification: Generalizing to new classes at near-zero cost
T Mensink, J Verbeek, F Perronnin, G Csurka
European Conference on Computer Vision, 488-501, 2012
3402012
Adapted vocabularies for generic visual categorization
F Perronnin, C Dance, G Csurka, M Bressan
European Conference on Computer Vision, 464-475, 2006
3222006
Text-based searching of image data
JAR Serrano, F Perronnin, CJ Saunders
US Patent 8,533,204, 2013
2782013
Universal and adapted vocabularies for generic visual categorization
F Perronnin
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (7), 1243-1256, 2008
2592008
Generalized max pooling
N Murray, F Perronnin
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
2392014
Handwritten word-spotting using hidden Markov models and universal vocabularies
JA Rodríguez-Serrano, F Perronnin
Pattern Recognition 42 (9), 2106-2116, 2009
2282009
Local gradient histogram features for word spotting in unconstrained handwritten documents
JA Rodriguez, F Perronnin
Proc. 1st ICFHR, 7-12, 2008
2182008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20