Παρακολούθηση
George Leftheriotis
George Leftheriotis
Physics, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of the tungsten oxidation states in the thermal coloration and bleaching of amorphous WO3 films
G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis, A Siokou
Thin solid films 384 (2), 298-306, 2001
2052001
Deposition and optical properties of optimised ZnS/Ag/ZnS thin films for energy saving applications
G Leftheriotis, P Yianoulis, D Patrikios
Thin solid films 306 (1), 92-99, 1997
1921997
Degradation mechanisms of Pt counter electrodes for dye sensitized solar cells
G Syrrokostas, A Siokou, G Leftheriotis, P Yianoulis
Solar Energy Materials and Solar Cells 103, 119-127, 2012
1522012
Advanced electrochromic devices based on WO3 thin films
S Papaefthimiou, G Leftheriotis, P Yianoulis
Electrochimica Acta 46 (13-14), 2145-2150, 2001
1312001
Structural and electrochemical properties of opaque sol–gel deposited WO3 layers
G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis, A Siokou, D Kefalas
Applied Surface Science 218 (1-4), 276-281, 2003
1252003
Development of multilayer transparent conductive coatings
G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis
Solid State Ionics 136, 655-661, 2000
1252000
Fabrication of evacuated glazing at low temperature
PW Griffiths, M di Leo, P Cartwright, PC Eames, P Yianoulis, G Leftheriotis, ...
Solar Energy 63 (4), 243-249, 1998
1141998
A new design paradigm for smart windows: photocurable polymers for quasi‐solid photoelectrochromic devices with excellent long‐term stability under real outdoor operating …
F Bella, G Leftheriotis, G Griffini, G Syrrokostas, S Turri, M Grätzel, ...
Advanced Functional Materials 26 (7), 1127-1137, 2016
1082016
Dependence of the estimated diffusion coefficient of LixWO3 films on the scan rate of cyclic voltammetry experiments
G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis
Solid State Ionics 178 (3-4), 259-263, 2007
1012007
Effect of the tungsten and molybdenum oxidation states on the thermal coloration of amorphous WO3 and MoO3 films
A Siokou, G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis
Surface science 482, 294-299, 2001
972001
The effect of water on the electrochromic properties of WO3 films prepared by vacuum and chemical methods
G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis
Solar energy materials and solar cells 83 (1), 115-124, 2004
802004
Characterisation and stability of low-emittance multiple coatings for glazing applications
G Leftheriotis, P Yianoulis
Solar energy materials and solar cells 58 (2), 185-197, 1999
771999
Integrated low-emittance–electrochromic devices incorporating ZnS/Ag/ZnS coatings as transparent conductors
G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis
Solar energy materials and solar cells 61 (2), 107-112, 2000
702000
Development of electrochromic evacuated advanced glazing
S Papaefthimiou, G Leftheriotis, P Yianoulis, TJ Hyde, PC Eames, Y Fang, ...
Energy and Buildings 38 (12), 1455-1467, 2006
692006
Photoelectrochromic devices with cobalt redox electrolytes
A Dokouzis, F Bella, K Theodosiou, C Gerbaldi, G Leftheriotis
Materials today energy 15, 100365, 2020
622020
Development of photoelectrochromic devices for dynamic solar control in buildings
G Leftheriotis, G Syrrokostas, P Yianoulis
Solar Energy Materials and Solar Cells 94 (12), 2304-2313, 2010
602010
Study of electrochromic cells incorporating WO3, MoO3, WO3-MoO3 and V2O5 coatings
S Papaefthimiou, G Leftheriotis, P Yianoulis
Thin solid films 343, 183-186, 1999
571999
The effect of precursor aging on the morphology and electrochromic performance of electrodeposited tungsten oxide films
M Giannouli, G Leftheriotis
Solar energy materials and solar cells 95 (7), 1932-1939, 2011
562011
Development of electrodeposited WO3 films with modified surface morphology and improved electrochromic properties
G Leftheriotis, P Yianoulis
Solid State Ionics 179 (38), 2192-2197, 2008
542008
Study of WO3 films with textured surfaces for improved electrochromic performance
S Papaefthimiou, G Leftheriotis, P Yianoulis
Solid State Ionics 139 (1-2), 135-144, 2001
502001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20