Παρακολούθηση
Loren Terveen
Loren Terveen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umn.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating collaborative filtering recommender systems
JL Herlocker, JA Konstan, LG Terveen, JT Riedl
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 22 (1), 5-53, 2004
74002004
PHOAKS: A system for sharing recommendations
L Terveen, W Hill, B Amento, D McDonald, J Creter
Communications of the ACM 40 (3), 59-62, 1997
8981997
Foundational issues in artificial intelligence and cognitive science: Impasse and solution
MH Bickhard, L Terveen
Elsevier, 1996
6751996
Building member attachment in online communities: Applying theories of group identity and interpersonal bonds
Y Ren, FM Harper, S Drenner, L Terveen, S Kiesler, J Riedl, RE Kraut
MIS quarterly, 841-864, 2012
6572012
Using social psychology to motivate contributions to online communities
K Ling, G Beenen, P Ludford, X Wang, K Chang, X Li, D Cosley, ...
Journal of Computer‐Mediated Communication 10 (4), 00-00, 2005
6262005
Exploring the filter bubble: the effect of using recommender systems on content diversity
TT Nguyen, PM Hui, FM Harper, L Terveen, JA Konstan
Proceedings of the 23rd international conference on World wide web, 677-686, 2014
4832014
Beyond recommender systems: Helping people help each other
L Terveen, W Hill
HCI in the New Millennium 1 (2001), 487-509, 2001
4742001
The dynamics of mass interaction
S Whittaker, L Terveen, W Hill, L Cherny
From Usenet to CoWebs, 79-91, 2003
4612003
Creating, destroying, and restoring value in Wikipedia
R Priedhorsky, J Chen, STK Lam, K Panciera, L Terveen, J Riedl
Proceedings of the 2007 international ACM conference on Supporting group …, 2007
4582007
“Blissfully happy” or “ready tofight”: Varying interpretations of emoji
HJ Miller, J Thebault-Spieker, S Chang, I Johnson, L Terveen, B Hecht
Tenth international AAAI conference on Web and social media, 2016
4512016
Social matching: A framework and research agenda
L Terveen, DW McDonald
ACM transactions on computer-human interaction (TOCHI) 12 (3), 401-434, 2005
4252005
SuggestBot: using intelligent task routing to help people find work in wikipedia
D Cosley, D Frankowski, L Terveen, J Riedl
Proceedings of the 12th international conference on Intelligent user …, 2007
3452007
Does “authority” mean quality? Predicting expert quality ratings of Web documents
B Amento, L Terveen, W Hill
Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on …, 2000
3452000
Wikipedians are born, not made: a study of power editors on Wikipedia
K Panciera, A Halfaker, L Terveen
Proceedings of the ACM 2009 international conference on Supporting group …, 2009
3372009
Discovering personally meaningful places: An interactive clustering approach
C Zhou, D Frankowski, P Ludford, S Shekhar, L Terveen
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 25 (3), 12-es, 2007
2732007
Think different: increasing online community participation using uniqueness and group dissimilarity
PJ Ludford, D Cosley, D Frankowski, L Terveen
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2004
2562004
Discovering personal gazetteers: an interactive clustering approach
C Zhou, D Frankowski, P Ludford, S Shekhar, L Terveen
Proceedings of the 12th annual ACM international workshop on Geographic …, 2004
2472004
WP: clubhouse? An exploration of Wikipedia's gender imbalance
STK Lam, A Uduwage, Z Dong, S Sen, DR Musicant, L Terveen, J Riedl
Proceedings of the 7th international symposium on Wikis and open …, 2011
2442011
Overview of human-computer collaboration
LG Terveen
Knowledge-Based Systems 8 (2-3), 67-81, 1995
2191995
Let's stop pushing the envelope and start addressing it: a reference task agenda for HCI
S Whittaker, L Terveen, BA Nardi
Human–Computer Interaction 15 (2-3), 75-106, 2000
2092000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20