Παρακολούθηση
Ferran Macia Bros
Ferran Macia Bros
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ub.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stable magnetic droplet solitons in spin-transfer nanocontacts
F Macià, D Backes, AD Kent
Nature nanotechnology 9 (12), 992-996, 2014
1122014
Quantum Magnetic Deflagration in Acetate
A Hernández-Mínguez, JM Hernandez, F Macia, A García-Santiago, ...
Physical review letters 95 (21), 217205, 2005
94*2005
Direct imaging of delayed magneto-dynamic modes induced by surface acoustic waves
M Foerster, F Macià, N Statuto, S Finizio, A Hernández-Mínguez, ...
Nature communications 8 (1), 407, 2017
912017
Spin-wave interference patterns created by spin-torque nano-oscillators for memory and computation
F Macià, AD Kent, FC Hoppensteadt
Nanotechnology 22 (9), 095301, 2011
862011
Direct observation of a localized magnetic soliton in a spin-transfer nanocontact
D Backes, F Macià, S Bonetti, R Kukreja, H Ohldag, AD Kent
Physical review letters 115 (12), 127205, 2015
692015
Direct observation and imaging of a spin-wave soliton with p-like symmetry
S Bonetti, R Kukreja, Z Chen, F Macià, JM Hernàndez, A Eklund, ...
Nature communications 6 (1), 8889, 2015
682015
Engineering the frequency correlations of entangled two-photon states by achromatic phase matching
JP Torres, F Macià, S Carrasco, L Torner
Optics letters 30 (3), 314-316, 2005
642005
Generation and imaging of magnetoacoustic waves over millimeter distances
B Casals, N Statuto, M Foerster, A Hernández-Mínguez, R Cichelero, ...
Physical review letters 124 (13), 137202, 2020
612020
Large nonreciprocal propagation of surface acoustic waves in epitaxial ferromagnetic/semiconductor hybrid structures
A Hernández-Mínguez, F Macià, JM Hernàndez, J Herfort, PV Santos
Physical Review Applied 13 (4), 044018, 2020
552020
Eddy current interactions in a ferromagnet-normal metal bilayer structure, and its impact on ferromagnetic resonance lineshapes
V Flovik, F Macià, AD Kent, E Wahlström
Journal of Applied Physics 117 (14), 2015
522015
Magnetic fringe-field control of electronic transport in an organic film
F Wang, F Macia, M Wohlgenannt, AD Kent, ME Flatté
Physical Review X 2 (2), 021013, 2012
522012
Organic magnetoelectroluminescence for room temperature transduction between magnetic and optical information
F Macia, F Wang, NJ Harmon, AD Kent, M Wohlgenannt, ME Flatté
Nature communications 5 (1), 3609, 2014
502014
Thickness dependence of dynamic and static magnetic properties of pulsed laser deposited La0. 7Sr0. 3MnO3 films on SrTiO3 (001)
Å Monsen, JE Boschker, F Macià, JW Wells, P Nordblad, AD Kent, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 369, 197-204, 2014
482014
Propagation of Magnetic Avalanches in Mn 12 Ac at High Field Sweep Rates
W Decelle, J Vanacken, VV Moshchalkov, J Tejada, JM Hernández, ...
Physical review letters 102 (2), 027203, 2009
462009
Observation of phonon-induced magnetic deflagration in manganites
F Macia, A Hernández-Mínguez, G Abril, JM Hernandez, ...
Physical Review B 76 (17), 174424, 2007
462007
Direct observation of multivalent states and charge transfer in Ce-doped yttrium iron garnet thin films
HB Vasili, B Casals, R Cichelero, F Macià, J Geshev, P Gargiani, ...
Physical Review B 96 (1), 014433, 2017
452017
Observation of droplet soliton drift resonances in a spin-transfer-torque nanocontact to a ferromagnetic thin film
S Lendínez, N Statuto, D Backes, AD Kent, F Macià
Physical Review B 92 (17), 174426, 2015
432015
Magnetic deflagration in Gd 5 Ge 4
S Velez, JM Hernandez, A Fernandez, F Macià, C Magen, PA Algarabel, ...
Physical Review B 81 (6), 064437, 2010
432010
Describing synchronization and topological excitations in arrays of magnetic spin torque oscillators through the Kuramoto model
V Flovik, F Macia, E Wahlström
Scientific reports 6 (1), 32528, 2016
412016
Perpendicular magnetic anisotropy in ultrathin Co| Ni multilayer films studied with ferromagnetic resonance and magnetic x-ray microspectroscopy
F Macià, P Warnicke, D Bedau, MY Im, P Fischer, DA Arena, AD Kent
Journal of magnetism and magnetic materials 324 (22), 3629-3632, 2012
362012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20