Παρακολούθηση
Elias Bareinboim
Elias Bareinboim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Causal inference and the data-fusion problem
E Bareinboim, J Pearl
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (27), 7345-7352, 2016
7042016
External Validity: From do-calculus to Transportability across Populations
J Pearl, E Bareinboim
Statistical Science 29 (4), 579-595, 2012
552*2012
Transportability of causal and statistical relations: A formal approach
J Pearl, E Bareinboim
Proceedings of the 25th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI …, 2011
379*2011
Fairness in decision-making—the causal explanation formula
J Zhang, E Bareinboim
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
2882018
On Pearl’s Hierarchy and the Foundations of Causal Inference
E Bareinboim, JD Correa, D Ibeling, T Icard
Probabilistic and Causal Inference: The Works of Judea Pearl, 507-556, 2022
2192022
Controlling selection bias in causal inference
E Bareinboim, J Pearl
Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence …, 2011
1992011
A General Algorithm for Deciding Transportability of Experimental Results
E Bareinboim, J Pearl
Journal of Causal Inference 1 (1), 107-134, 2013
1962013
Recovering from selection bias in causal and statistical inference
E Bareinboim, J Tian, J Pearl
Proceedings of the 28th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI …, 2014
180*2014
Bandits with unobserved confounders: A causal approach
E Bareinboim, A Forney, J Pearl
Advances in Neural Information Processing Systems 28, 2015
1682015
Transportability of causal effects: Completeness results
E Bareinboim, J Pearl
Proceedings of the 26th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI …, 2012
1312012
Causal inference by surrogate experiments: z-identifiability
E Bareinboim, J Pearl
Proceedings of the 28th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence …, 2012
1092012
Equality of opportunity in classification: A causal approach
J Zhang, E Bareinboim
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
972018
Structural causal bandits: where to intervene?
S Lee, E Bareinboim
Advances in Neural Information Processing Systems, 2568-2578, 2018
962018
Transportability from multiple environments with limited experiments: Completeness results
E Bareinboim, J Pearl
Advances in neural information processing systems 27, 2014
962014
Causal Inference and Data-Fusion in Econometrics
P Hünermund, E Bareinboim
The Econometrics Journal, 2023
95*2023
Transfer Learning in Multi-Armed Bandit: A Causal Approach
J Zhang, E Bareinboim
Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent …, 2017
912017
General identifiability with arbitrary surrogate experiments
S Lee, JD Correa, E Bareinboim
Uncertainty in Artificial Intelligence, 389-398, 2020
792020
Experimental design for learning causal graphs with latent variables
M Kocaoglu, K Shanmugam, E Bareinboim
Advances in Neural Information Processing Systems, 7018-7028, 2017
782017
A calculus for stochastic interventions: Causal effect identification and surrogate experiments
J Correa, E Bareinboim
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (06), 10093 …, 2020
762020
Near-Optimal Reinforcement Learning in Dynamic Treatment Regimes
J Zhang, E Bareinboim
Advances in Neural Information Processing Systems, 13401-13411, 2019
712019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20