Παρακολούθηση
Drigas Athanasios
Drigas Athanasios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Virtual and augmented reality effects on K-12, higher and tertiary education students’ twenty-first century skills
G Papanastasiou, A Drigas, C Skianis, M Lytras, E Papanastasiou
Virtual Reality 23 (4), 425-436, 2019
4042019
A new layered model on emotional intelligence
AS Drigas, C Papoutsi
Behavioral sciences 8 (5), 45, 2018
3702018
A review on artificial intelligence in special education
AS Drigas, RE Ioannidou
Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research: 4th …, 2013
2452013
An e-learning system for the deaf people
AS Drigas, D Kouremenos, S Kouremenos, J Vrettaros
6th International Conference on Information Technology Based Higher, 2005
2452005
Special education and ICTs
A Drigas, ER Ioannidou
International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online) 8 (2), 41, 2013
2142013
Attentional control and other executive functions
A Drigas, M Karyotaki
International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online) 12 (3), 219, 2017
2132017
The consciousness-intelligence-knowledge pyramid: an 8x8 layer model
AS Drigas, MA Pappas
International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT …, 2017
2072017
Learning tools and applications for cognitive improvement
A Drigas, M Karyotaki
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) 4 (3), 71-77, 2014
2022014
Emotional Intelligence as an Important Asset for HR in Organizations: Leaders and Employees.
A Drigas, C Papoutsi
International Journal of Advanced Corporate Learning 12 (1), 2019
1932019
Towards an ICT-based psychology: E-psychology
A Drigas, L Koukianakis, Y Papagerasimou
Computers in Human Behavior 27 (4), 1416-1423, 2011
1892011
A Virtual Lab and e-learning system for renewable energy sources
AS Drigas, J Vrettaros, LG Koukianakis, JG Glentzes
Int. Conf. on Educational Tech. 6 (11), 12-16, 2006
1882006
Climate Change 101: How Everyday Activities Contribute to the Ever-Growing Issue.
AM Driga, AS Drigas
Int. J. Recent Contributions Eng. Sci. IT 7 (1), 22-31, 2019
1862019
A Journey into the metacognitive learning strategies.
E Mitsea, A Drigas
International Journal of Online & Biomedical Engineering 15 (14), 2019
1852019
Icts as a distinct detection approach for dyslexia screening: A contemporary view
A Drigas, S Politi-Georgousi
International Association of Online Engineering, 2019
1802019
Mobile Applications to Improve Emotional Intelligence in Autism-A Review.
C Papoutsi, A Drigas, C Skianis
International Journal of Interactive Mobile Technologies 12 (6), 2018
1802018
Interactive white boards in preschool and primary education.
A Drigas, G Papanastasiou
Int. J. Online Eng. 10 (4), 46-51, 2014
1802014
Policies, practices, and attitudes toward inclusive education: The case of Greece
MA Pappas, C Papoutsi, AS Drigas
Social sciences 7 (6), 90, 2018
1792018
A review of mobile learning applications for mathematics.
AS Drigas, MA Pappas
International Journal of Interactive Mobile Technologies 9 (3), 2015
1772015
Empathy and Mobile Applications.
C Papoutsi, AS Drigas
International Journal of Interactive Mobile Technologies 11 (3), 2017
1752017
Web Based and Online Applications in STEM Education.
C Kefalis, A Drigas
Int. J. Eng. Pedagog. 9 (4), 76-85, 2019
1732019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20