Παρακολούθηση
Paraskevi (Vivi) Pitta
Paraskevi (Vivi) Pitta
Associate researcher, Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nature of phosphorus limitation in the ultraoligotrophic eastern Mediterranean
TF Thingstad, MD Krom, RFC Mantoura, GAF Flaten, S Groom, B Herut, ...
Science 309 (5737), 1068-1071, 2005
5262005
Defining planktonic protist functional groups on mechanisms for energy and nutrient acquisition: incorporation of diverse mixotrophic strategies
A Mitra, KJ Flynn, U Tillmann, JA Raven, D Caron, DK Stoecker, F Not, ...
Protist 167 (2), 106-120, 2016
3722016
Natural vs. mariculture induced variability in nutrients and plankton in the eastern Mediterranean
P Pitta, I Karakassis, M Tsapakis, S Zivanovic
Hydrobiologia 391, 179-192, 1998
2391998
Carbon flow in the planktonic food web along a gradient of oligotrophy in the Aegean Sea (Mediterranean Sea)
I Siokou-Frangou, M Bianchi, U Christaki, ED Christou, A Giannakourou, ...
Journal of Marine Systems 33, 335-353, 2002
2072002
Response of East Mediterranean surface water to Saharan dust: On-board microcosm experiment and field observations
B Herut, T Zohary, MD Krom, RFC Mantoura, P Pitta, S Psarra, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 52 (22-23), 3024-3040, 2005
1852005
Mixotrophic protists and a new paradigm for marine ecology: where does plankton research go now?
KJ Flynn, A Mitra, K Anestis, AA Anschütz, A Calbet, GD Ferreira, ...
Journal of Plankton Research 41 (4), 375-391, 2019
1542019
P-limited bacteria but N and P co-limited phytoplankton in the Eastern Mediterranean—a microcosm experiment
T Zohary, B Herut, MD Krom, RFC Mantoura, P Pitta, S Psarra, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 52 (22-23), 3011-3023, 2005
1312005
'Ghost nutrients' from fish farms are transferred up the food web by phytoplankton grazers
P Pitta, M Tsapakis, ET Apostolaki, T Tsagaraki, M Holmer, I Karakassis
Marine Ecology Progress Series 374, 1-6, 2009
1302009
Planktonic ciliates in the oligotrophic Mediterranean Sea: longitudinal trends of standing stocks, distributions and analysis of food vacuole contents
P Pitta, A Giannakourou, U Christaki
Aquatic Microbial Ecology 24 (3), 297-311, 2001
1302001
Contribution of fish farming to the nutrient loading of the Mediterranean
I Karakassis, P Pitta, M Krom
Scientia Marina (Barcelona) 69 (2), 2005
1282005
Lipid remodelling is a widespread strategy in marine heterotrophic bacteria upon phosphorus deficiency
M Sebastián, AF Smith, JM González, HF Fredricks, B Van Mooy, ...
The ISME Journal 10 (4), 968-978, 2016
1072016
Planktonic ciliates in the oligotrophic Eastern Mediterranean: vertical, spatial distribution and mixotrophy
P Pitta, A Giannakourou
Marine Ecology Progress Series 194, 269-282, 2000
1022000
Mesoscale changes in the water column in response to fish farming zones in three coastal areas in the Eastern Mediterranean Sea
P Pitta, ET Apostolaki, M Giannoulaki, I Karakassis
Estuarine, Coastal and Shelf Science 65 (3), 501-512, 2005
1012005
Fish farming effects on chemical and microbial variables of the water column: a spatio-temporal study along the Mediterranean Sea
P Pitta, ET Apostolaki, T Tsagaraki, M Tsapakis, I Karakassis
Hydrobiologia 563, 99-108, 2006
922006
Diet of sardine Sardina pilchardus: an ‘end-to-end’field study
N Nikolioudakis, S Isari, P Pitta, S Somarakis
Marine Ecology Progress Series 453, 173-188, 2012
832012
Microbial community structure and function in the Levantine Basin of the eastern Mediterranean
T Tanaka, T Zohary, MD Krom, CS Law, P Pitta, S Psarra, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 54 (10), 1721-1743, 2007
832007
Summary and overview of the CYCLOPS P addition Lagrangian experiment in the Eastern Mediterranean
MD Krom, TF Thingstad, S Brenner, P Carbo, P Drakopoulos, TW Fileman, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 52 (22-23), 3090-3108, 2005
802005
Electrochemical disinfection of simulated ballast water using Artemia salina as indicator
E Tsolaki, P Pitta, E Diamadopoulos
Chemical Engineering Journal 156 (2), 305-312, 2010
742010
Oceanic protists with different forms of acquired phototrophy display contrasting biogeographies and abundance
SG Leles, A Mitra, KJ Flynn, DK Stoecker, PJ Hansen, A Calbet, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284 (1860), 20170664, 2017
732017
Diel variation of nutrients and chlorophyll in sea bream and sea bass cages in the Mediterranean
I Karakassis, M Tsapakis, E Hatziyanni, P Pitta
Fresenius Environmental Bulletin 10 (3), 278-283, 2001
702001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20