Παρακολούθηση
Nicolas Moussiopoulos
Nicolas Moussiopoulos
Professor and Lab Director, Aristotle University Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Atmospheric composition change–global and regional air quality
PS Monks, C Granier, S Fuzzi, A Stohl, ML Williams, H Akimoto, M Amann, ...
Atmospheric environment 43 (33), 5268-5350, 2009
9092009
Life cycle assessment of hydrogen fuel production processes
C Koroneos, A Dompros, G Roumbas, N Moussiopoulos
International journal of hydrogen energy 29 (14), 1443-1450, 2004
5682004
Exergy analysis of renewable energy sources
C Koroneos, T Spachos, N Moussiopoulos
Renewable energy 28 (2), 295-310, 2003
4092003
Online coupled regional meteorology chemistry models in Europe: current status and prospects
A Baklanov, K Schlünzen, P Suppan, J Baldasano, D Brunner, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 14 (1), 317-398, 2014
3512014
The use of multi-criteria decision analysis to tackle waste management problems: a literature review
C Achillas, N Moussiopoulos, A Karagiannidis, G Banias, G Perkoulidis
Waste management & research 31 (2), 115-129, 2013
2992013
Evaluation and intercomparison of Ozone and PM10 simulations by several chemistry transport models over four European cities within the CityDelta project
R Vautard, PHJ Builtjes, P Thunis, C Cuvelier, M Bedogni, B Bessagnet, ...
Atmospheric Environment 41 (1), 173-188, 2007
2722007
Photocatalytic degradation of NOx in a pilot street canyon configuration using TiO2-mortar panels
T Maggos, A Plassais, JG Bartzis, C Vasilakos, N Moussiopoulos, ...
Environmental monitoring and assessment 136, 35-44, 2008
2462008
CityDelta: A model intercomparison study to explore the impact of emission reductions in European cities in 2010
C Cuvelier, P Thunis, R Vautard, M Amann, B Bessagnet, M Bedogni, ...
Atmospheric Environment 41 (1), 189-207, 2007
2462007
A numerical study of atmospheric pollutant dispersion in different two-dimensional street canyon configurations
VD Assimakopoulos, HM ApSimon, N Moussiopoulos
Atmospheric Environment 37 (29), 4037-4049, 2003
2202003
Environmental, social and economic information management for the evaluation of sustainability in urban areas: A system of indicators for Thessaloniki, Greece
N Moussiopoulos, C Achillas, C Vlachokostas, D Spyridi, K Nikolaou
Cities 27 (5), 377-384, 2010
2152010
Increased biomass burning due to the economic crisis in Greece and its adverse impact on wintertime air quality in Thessaloniki
A Saffari, N Daher, C Samara, D Voutsa, A Kouras, E Manoli, ...
Environmental science & technology 47 (23), 13313-13320, 2013
1892013
Assessing multiple criteria for the optimal location of a construction and demolition waste management facility
G Banias, C Achillas, C Vlachokostas, N Moussiopoulos, S Tarsenis
Building and environment 45 (10), 2317-2326, 2010
1852010
Application of ELECTRE III for the integrated management of municipal solid wastes in the Greater Athens Area
A Karagiannidis, N Moussiopoulos
European Journal of Operational Research 97 (3), 439-449, 1997
1781997
Social acceptance for the development of a waste-to-energy plant in an urban area
C Achillas, C Vlachokostas, N Moussiopoulos, G Banias, G Kafetzopoulos, ...
Resources, Conservation and Recycling 55 (9-10), 857-863, 2011
1762011
PM10 forecasting for Thessaloniki, Greece
T Slini, A Kaprara, K Karatzas, N Moussiopoulos
Environmental Modelling & Software 21 (4), 559-565, 2006
1752006
Comparing land use regression and dispersion modelling to assess residential exposure to ambient air pollution for epidemiological studies
K De Hoogh, M Korek, D Vienneau, M Keuken, J Kukkonen, ...
Environment international 73, 382-392, 2014
1672014
A global observational analysis to understand changes in air quality during exceptionally low anthropogenic emission conditions
RS Sokhi, V Singh, X Querol, S Finardi, AC Targino, M de Fatima Andrade, ...
Environment international 157, 106818, 2021
1662021
Urban air quality in larger conurbations in the European Union
FAAM de Leeuw, N Moussiopoulos, P Sahm, A Bartonova
Environmental Modelling & Software 16 (4), 399-414, 2001
1632001
Life cycle assessment of beer production in Greece
C Koroneos, G Roumbas, Z Gabari, E Papagiannidou, N Moussiopoulos
Journal of Cleaner Production 13 (4), 433-439, 2005
1482005
A web-based Decision Support System for the optimal management of construction and demolition waste
G Banias, C Achillas, C Vlachokostas, N Moussiopoulos, I Papaioannou
Waste Management 31 (12), 2497-2502, 2011
1402011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20