Παρακολούθηση
Xinyang Yi
Xinyang Yi
Google DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling task relationships in multi-task learning with multi-gate mixture-of-experts
J Ma, Z Zhao, X Yi, J Chen, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2018
8692018
Recommending what video to watch next: a multitask ranking system
Z Zhao, L Hong, L Wei, J Chen, A Nath, S Andrews, A Kumthekar, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 43-51, 2019
3392019
Fast algorithms for robust PCA via gradient descent
X Yi, D Park, Y Chen, C Caramanis
Advances in Neural Information Processing Systems, 361-369, 2016
2942016
Self-supervised learning for large-scale item recommendations
T Yao, X Yi, DZ Cheng, F Yu, T Chen, A Menon, L Hong, EH Chi, S Tjoa, ...
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information …, 2021
203*2021
Sampling-bias-corrected neural modeling for large corpus item recommendations
X Yi, J Yang, L Hong, DZ Cheng, L Heldt, A Kumthekar, Z Zhao, L Wei, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 269-277, 2019
1962019
Alternating minimization for mixed linear regression
X Yi, C Caramanis, S Sanghavi
International Conference on Machine Learning, 613-621, 2014
1552014
Mixed negative sampling for learning two-tower neural networks in recommendations
J Yang, X Yi, D Zhiyuan Cheng, L Hong, Y Li, S Xiaoming Wang, T Xu, ...
Companion proceedings of the web conference 2020, 441-447, 2020
1282020
Regularized em algorithms: A unified framework and statistical guarantees
X Yi, C Caramanis
Advances in Neural Information Processing Systems 28, 2015
992015
Off-policy learning in two-stage recommender systems
J Ma, Z Zhao, X Yi, J Yang, M Chen, J Tang, L Hong, EH Chi
Proceedings of The Web Conference 2020, 463-473, 2020
862020
A model of two tales: Dual transfer learning framework for improved long-tail item recommendation
Y Zhang, DZ Cheng, T Yao, X Yi, L Hong, EH Chi
Proceedings of the web conference 2021, 2220-2231, 2021
802021
A convex formulation for mixed regression with two components: Minimax optimal rates
Y Chen, X Yi, C Caramanis
Conference on Learning Theory, 560-604, 2014
792014
Solving a mixture of many random linear equations by tensor decomposition and alternating minimization
X Yi, C Caramanis, S Sanghavi
arXiv preprint arXiv:1608.05749, 2016
612016
Learning to embed categorical features without embedding tables for recommendation
WC Kang, DZ Cheng, T Yao, X Yi, T Chen, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data …, 2021
522021
Binary embedding: Fundamental limits and fast algorithm
X Yi, C Caramanis, E Price
International Conference on Machine Learning, 2162-2170, 2015
482015
Efficient training on very large corpora via gramian estimation
W Krichene, N Mayoraz, S Rendle, L Zhang, X Yi, L Hong, E Chi, ...
arXiv preprint arXiv:1807.07187, 2018
472018
Learning multi-granular quantized embeddings for large-vocab categorical features in recommender systems
WC Kang, DZ Cheng, T Chen, X Yi, D Lin, L Hong, EH Chi
Companion Proceedings of the Web Conference 2020, 562-566, 2020
462020
Optimal linear estimation under unknown nonlinear transform
X Yi, Z Wang, C Caramanis, H Liu
Advances in neural information processing systems 28, 2015
372015
Distributionally-robust recommendations for improving worst-case user experience
H Wen, X Yi, T Yao, J Tang, L Hong, EH Chi
Proceedings of the ACM Web Conference 2022, 3606-3610, 2022
292022
Minimax gaussian classification & clustering
T Li, X Yi, C Carmanis, P Ravikumar
Artificial Intelligence and Statistics, 1-9, 2017
202017
Convex and nonconvex formulations for mixed regression with two components: Minimax optimal rates
Y Chen, X Yi, C Caramanis
IEEE Transactions on Information Theory 64 (3), 1738-1766, 2017
162017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20