Παρακολούθηση
Manolis Pitsikalis
Manolis Pitsikalis
PhD Researcher at University of Liverpool & Post Doctoral Researcher at NCSR'D
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Composite event recognition for maritime monitoring
M Pitsikalis, A Artikis, R Dreo, C Ray, E Camossi, AL Jousselme
Proceedings of the 13th ACM international conference on distributed and …, 2019
522019
Composite event patterns for maritime monitoring
M Pitsikalis, I Kontopoulos, A Artikis, E Alevizos, P Delaunay, JE Pouessel, ...
proceedings of the 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 1-4, 2018
132018
Composite maritime event recognition
M Pitsikalis, A Artikis
Guide to Maritime Informatics, 233-260, 2021
102021
Fine-tuned compressed representations of vessel trajectories
G Fikioris, K Patroumpas, A Artikis, G Paliouras, M Pitsikalis
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
82020
Logic rules meet deep learning: A novel approach for ship type classification
M Pitsikalis, TT Do, A Lisitsa, S Luo
International Joint Conference on Rules and Reasoning, 203-217, 2021
52021
Evaluation of maritime event detection against missing data
M Zocholl, C Iphar, M Pitsikalis, AL Jousselme, A Artikis, C Ray
Quality of Information and Communications Technology: 12th International …, 2019
52019
Event processing for maritime situational awareness
M Pitsikalis, K Bereta, M Vodas, D Zissis, A Artikis
Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting: From Raw Data to …, 2020
42020
Optimizing vessel trajectory compression for maritime situational awareness
G Fikioris, K Patroumpas, A Artikis, M Pitsikalis, G Paliouras
GeoInformatica 27 (3), 565-591, 2023
32023
Representation and Processing of Instantaneous and Durative Temporal Phenomena
M Pitsikalis, A Lisitsa, S Luo
Logic-Based Program Synthesis and Transformation, 135-156, 2022
32022
Composite Maritime Events (Version 0.1)[Data set]
M Pitsikalis, A Artikis
32019
Stream reasoning with cycles
P Mantenoglou, M Pitsikalis, A Artikis
Proceedings of the International Conference on Principles of Knowledge …, 2022
22022
Making Sense of Heterogeneous Maritime Data
M Pitsikalis, A Lisitsa, P Totzke, S Lee
2022 23rd IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 401-406, 2022
12022
Handling of Past and Future with Phenesthe+
M Pitsikalis, A Lisitsa, P Totzke
Fourteenth International Symposium on Games, Automata, Logics, and Formal …, 2023
2023
The Three Valued Semantics of Phenesthe
M Pitsikalis
2023
Maritime Event Recognition
M Pitsikalis, A Artikis
Proceedings of the 13th ACM International Conference on Distributed and …, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15