Παρακολούθηση
Kallitsis Joannis
Kallitsis Joannis
Professor of Polymer Science, Department of Chemistry, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes
V Datsyuk, M Kalyva, K Papagelis, J Parthenios, D Tasis, A Siokou, ...
carbon 46 (6), 833-840, 2008
31842008
Darstellung geschützter peptid-fragmente unter einsatz substituierter triphenylmethyl-harze
K Barlos, D Gatos, J Kallitsis, G Papaphotiu, P Sotiriu, Y Wenqing, ...
Tetrahedron Letters 30 (30), 3943-3946, 1989
4241989
Miscibility behavior of polybenzimidazole/sulfonated polysulfone blends for use in fuel cell applications
V Deimede, GA Voyiatzis, JK Kallitsis, L Qingfeng, NJ Bjerrum
Macromolecules 33 (20), 7609-7617, 2000
2882000
Development and characterization of acid-doped polybenzimidazole/sulfonated polysulfone blend polymer electrolytes for fuel cells
C Hasiotis, L Qingfeng, V Deimede, JK Kallitsis, CG Kontoyannis, ...
Journal of the electrochemical society 148 (5), A513, 2001
1942001
Comparison of compatibilizer effectiveness for PET/HDPE blends
NK Kalfoglou, DS Skafidas, JK Kallitsis, JC Lambert, L Van der Stappen
Polymer 36 (23), 4453-4462, 1995
1641995
A novel experimental model of cervical spondylotic myelopathy (CSM) to facilitate translational research
SK Karadimas, ES Moon, WR Yu, K Satkunendrarajah, JK Kallitsis, ...
Neurobiology of disease 54, 43-58, 2013
1522013
Crystallization of hydroxyapatite on polymers
E Dalas, JK Kallitsis, PG Koutsoukos
Langmuir 7 (8), 1822-1826, 1991
1341991
Proton conducting membranes based on blends of PBI with aromatic polyethers containing pyridine units
MK Daletou, N Gourdoupi, JK Kallitsis
Journal of Membrane Science 252 (1-2), 115-122, 2005
1172005
The crystallization of calcium carbonate on polymeric substrates
E Dalas, J Kallitsis, PG Koutsoukos
Journal of crystal growth 89 (2-3), 287-294, 1988
1161988
The interaction of water vapors with H3PO4 imbibed electrolyte based on PBI/polysulfone copolymer blends
MK Daletou, JK Kallitsis, G Voyiatzis, SG Neophytides
Journal of Membrane Science 326 (1), 76-83, 2009
1062009
Rod− Coil Block Copolymers Incorporating Terfluorene Segments for Stable Blue Light Emission
CL Chochos, JK Kallitsis, VG Gregoriou
The Journal of Physical Chemistry B 109 (18), 8755-8760, 2005
1032005
Novel proton-conducting polyelectrolyte composed of an aromatic polyether containing main-chain pyridine units for fuel cell applications
N Gourdoupi, AK Andreopoulou, V Deimede, JK Kallitsis
Chemistry of materials 15 (26), 5044-5050, 2003
1022003
Novel polymer electrolyte membrane, based on pyridine containing poly (ether sulfone), for application in high‐temperature fuel cells
EK Pefkianakis, V Deimede, MK Daletou, N Gourdoupi, JK Kallitsis
Macromolecular rapid communications 26 (21), 1724-1728, 2005
902005
Synthesis and Characterization of Luminescent Rod–Coil Block Copolymers by Atom Transfer Radical Polymerization: Utilization of Novel End‐Functionalized Terfluorenes as …
PK Tsolakis, JK Kallitsis
Chemistry–A European Journal 9 (4), 936-943, 2003
832003
Influence of the Coil Block on the Properties of Rod− Coil Diblock Copolymers with Oligofluorene as the Rigid Segment
CL Chochos, PK Tsolakis, VG Gregoriou, JK Kallitsis
Macromolecules 37 (7), 2502-2510, 2004
802004
Polymer electrolyte membranes for high‐temperature fuel cells based on aromatic polyethers bearing pyridine units
JK Kallitsis, M Geormezi, SG Neophytides
Polymer international 58 (11), 1226-1233, 2009
762009
A [3, 2-b] thienothiophene-alt-benzothiadiazole copolymer for photovoltaic applications: design, synthesis, material characterization and device performances
L Biniek, CL Chochos, N Leclerc, G Hadziioannou, JK Kallitsis, R Bechara, ...
Journal of Materials Chemistry 19 (28), 4946-4951, 2009
752009
A quasi-direct methanol fuel cell system based on blend polymer membrane electrolytes
L Qingfeng, HA Hjuler, C Hasiotis, JK Kallitsis, CG Kontoyannis, ...
Electrochemical and solid-state letters 5 (6), A125, 2002
732002
Novel brush-type copolymers bearing thiophene backbone and side chain quinoline blocks. Synthesis and their use as a compatibilizer in thiophene− quinoline polymer blends
SP Economopoulos, CL Chochos, VG Gregoriou, JK Kallitsis, S Barrau, ...
Macromolecules 40 (4), 921-927, 2007
712007
Polymeric quaternary ammonium-containing coatings with potential dual contact-based and release-based antimicrobial activity
D Druvari, ND Koromilas, GC Lainioti, G Bokias, G Vasilopoulos, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 8 (51), 35593-35605, 2016
702016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20