Παρακολούθηση
Biagio La Rosa
Biagio La Rosa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diag.uniroma1.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
State of the art of visual analytics for explainable deep learning
B La Rosa, G Blasilli, R Bourqui, D Auber, G Santucci, R Capobianco, ...
Computer Graphics Forum 42 (1), 319-355, 2023
452023
Prototype-based interpretable graph neural networks
A Ragno, B La Rosa, R Capobianco
IEEE Transactions on Artificial Intelligence 5 (4), 1486-1495, 2022
102022
Explainable inference on sequential data via memory-tracking
B La Rosa, R Capobianco, D Nardi
IJCAI, 2006-2013, 2021
92021
A self-interpretable module for deep image classification on small data
B La Rosa, R Capobianco, D Nardi
Applied Intelligence 53 (8), 9115-9147, 2023
72023
Explainable AI in drug discovery: self-interpretable graph neural network for molecular property prediction using concept whitening
M Proietti, A Ragno, BL Rosa, R Ragno, R Capobianco
Machine Learning 113 (4), 2013-2044, 2024
22024
Towards a fuller understanding of neurons with Clustered Compositional Explanations
B La Rosa, LH Gilpin, R Capobianco
Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS …, 2023
22023
Detection accuracy for evaluating compositional explanations of units
SM Makinwa, B La Rosa, R Capobianco
International Conference of the Italian Association for Artificial …, 2021
12021
A Discussion about Explainable Inference on Sequential Data via Memory-Tracking.
B La Rosa, R Capobianco, D Nardi
DP@ AI* IA, 33-44, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8