Παρακολούθηση
Martin F Lambert
Martin F Lambert
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adelaide.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A compound event framework for understanding extreme impacts
M Leonard, S Westra, A Phatak, M Lambert, B van den Hurk, K McInnes, ...
Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 5 (1), 113-128, 2014
5522014
Leak detection and calibration using transients and genetic algorithms
JP Vítkovský, AR Simpson, MF Lambert
Journal of water resources planning and management 126 (4), 262-265, 2000
4392000
Leak detection in pipelines using the damping of fluid transients
XJ Wang, MF Lambert, AR Simpson, JA Liggett, JP V ı´ tkovský
Journal of Hydraulic Engineering 128 (7), 697-711, 2002
3622002
Drought analysis using trivariate copulas conditional on climatic states
G Wong, MF Lambert, M Leonard, AV Metcalfe
Journal of Hydrologic Engineering 15 (2), 129-141, 2010
2272010
Frequency domain analysis for detecting pipeline leaks
PJ Lee, JP Vítkovský, MF Lambert, AR Simpson, JA Liggett
Journal of Hydraulic Engineering 131 (7), 596-604, 2005
2202005
Leak location using the pattern of the frequency response diagram in pipelines: a numerical study
PJ Lee, JP Vítkovský, MF Lambert, AR Simpson, JA Liggett
Journal of Sound and Vibration 284 (3-5), 1051-1073, 2005
2062005
Advances in unsteady friction modelling in transient pipe flow
JP Vítkovský, MF Lambert, AR Simpson, A Bergant
Proc., 8th Int. Conf. on Pressure Surges, 471-482, 2000
1882000
Parameters affecting water-hammer wave attenuation, shape and timing—Part 1: Mathematical tools
A Bergant, AS Tijsseling, JP Vítkovský, DIC Covas, AR Simpson, ...
Journal of Hydraulic Research 46 (3), 373-381, 2008
1832008
Experimental verification of the frequency response method for pipeline leak detection
PJ Lee, MF Lambert, AR Simpson, JP Vítkovský, J Liggett
Journal of Hydraulic research 44 (5), 693-707, 2006
1832006
Experimental observation and analysis of inverse transients for pipeline leak detection
JP Vítkovský, MF Lambert, AR Simpson, JA Liggett
Journal of Water Resources Planning and Management 133 (6), 519-530, 2007
1662007
Systematic evaluation of one-dimensional unsteady friction models in simple pipelines
JP Vítkovský, A Bergant, AR Simpson, MF Lambert
Journal of Hydraulic Engineering 132 (7), 696-708, 2006
1662006
A strategy for diagnosing and interpreting hydrological model nonstationarity
S Westra, M Thyer, M Leonard, D Kavetski, M Lambert
Water Resources Research 50 (6), 5090-5113, 2014
1622014
Pipeline break detection using pressure transient monitoring
D Misiunas, J Vítkovský, G Olsson, A Simpson, M Lambert
Journal of Water Resources Planning and Management 131 (4), 316-325, 2005
1492005
Detection and location of a partial blockage in a pipeline using damping of fluid transients
XJ Wang, MF Lambert, AR Simpson
Journal of water resources planning and management 131 (3), 244-249, 2005
1492005
Discrete blockage detection in pipelines using the frequency response diagram: Numerical study
PJ Lee, JP Vítkovský, MF Lambert, AR Simpson, JA Liggett
Journal of Hydraulic Engineering 134 (5), 658-663, 2008
1342008
Estimating the discharge capacity in straight compound channels.
MF Lambert, WR Myers
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Water Maritime and Energy …, 1998
1291998
Bayesian training of artificial neural networks used for water resources modeling
GB Kingston, MF Lambert, HR Maier
Water resources research 41 (12), 2005
1272005
Parameters affecting water-hammer wave attenuation, shape and timing—Part 2: Case studies
A Bergant, AS Tijsseling, JP Vítkovský, DIC Covas, AR Simpson, ...
Journal of Hydraulic Research 46 (3), 382-391, 2008
1152008
Optimal measurement site locations for inverse transient analysis in pipe networks
JP V ı´ tkovský, JA Liggett, AR Simpson, MF Lambert
Journal of Water Resources Planning and Management 129 (6), 480-492, 2003
1132003
A point rainfall model for risk-based design
TM Heneker, MF Lambert, G Kuczera
Journal of hydrology 247 (1-2), 54-71, 2001
1112001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20