Παρακολούθηση
Zhaoxiang Zhang
Zhaoxiang Zhang
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scale-aware trident networks for object detection
Y Li, Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
7272019
Estimating the number of people in crowded scenes by mid based foreground segmentation and head-shoulder detection
M Li, Z Zhang, K Huang, T Tan
2008 19th International Conference on Pattern Recognition, 1-4, 2008
4992008
Gift: A real-time and scalable 3d shape search engine
S Bai, X Bai, Z Zhou, Z Zhang, L Jan Latecki
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
2932016
Hierarchical convolutional neural networks for EEG-based emotion recognition
J Li, Z Zhang, H He
Cognitive Computation 10, 368-380, 2018
2062018
Darkrank: Accelerating deep metric learning via cross sample similarities transfer
Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
1762018
Sequence level semantics aggregation for video object detection
H Wu, Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1592019
Hard-Aware Point-to-Set Deep Metric for Person Re-identification
R Yu, Z Dou, S Bai, Z Zhang, Y Xu, X Bai
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 188-204, 2018
1482018
Incremental learning for video-based gait recognition with LBP flow
M Hu, Y Wang, Z Zhang, D Zhang, JJ Little
IEEE transactions on cybernetics 43 (1), 77-89, 2012
1432012
Cian: Cross-image affinity net for weakly supervised semantic segmentation
J Fan, Z Zhang, T Tan, C Song, J Xiao
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07), 10762 …, 2020
1342020
Context-Aware Attention Network for Image-Text Retrieval
Q Zhang, Z Lei, Z Zhang, SZ Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1322020
Three-dimensional deformable-model-based localization and recognition of road vehicles
Z Zhang, T Tan, K Huang, Y Wang
IEEE transactions on image processing 21 (1), 1-13, 2011
1322011
Learning Integral Objects With Intra-Class Discriminator for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
J Fan, Z Zhang, C Song, T Tan
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1282020
View-invariant discriminative projection for multi-view gait-based human identification
M Hu, Y Wang, Z Zhang, JJ Little, D Huang
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 8 (12), 2034-2045, 2013
1202013
Multi-pseudo regularized label for generated data in person re-identification
Y Huang, J Xu, Q Wu, Z Zheng, Z Zhang, J Zhang
IEEE Transactions on Image Processing 28 (3), 1391-1403, 2018
1162018
Rapid and robust human detection and tracking based on omega-shape features
M Li, Z Zhang, K Huang, T Tan
2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2545-2548, 2009
1142009
Spectral feature transformation for person re-identification
C Luo, Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1062019
Crowd counting in public video surveillance by label distribution learning
Z Zhang, M Wang, X Geng
Neurocomputing 166, 151-163, 2015
1052015
Rangedet: In defense of range view for lidar-based 3d object detection
L Fan, X Xiong, F Wang, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
962021
Bottom-up human pose estimation via disentangled keypoint regression
Z Geng, K Sun, B Xiao, Z Zhang, J Wang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
932021
Relevance metric learning for person re-identification by exploiting listwise similarities
J Chen, Z Zhang, Y Wang
IEEE Transactions on Image Processing 24 (12), 4741-4755, 2015
922015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20