Παρακολούθηση
Zhaoxiang Zhang
Zhaoxiang Zhang
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scale-aware trident networks for object detection
Y Li, Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
9932019
Estimating the number of people in crowded scenes by mid based foreground segmentation and head-shoulder detection
M Li, Z Zhang, K Huang, T Tan
2008 19th International Conference on Pattern Recognition, 1-4, 2008
5692008
Gift: A real-time and scalable 3d shape search engine
S Bai, X Bai, Z Zhou, Z Zhang, L Jan Latecki
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
3292016
Hierarchical convolutional neural networks for EEG-based emotion recognition
J Li, Z Zhang, H He
Cognitive Computation 10, 368-380, 2018
2722018
Sequence level semantics aggregation for video object detection
H Wu, Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
2482019
Weakly supervised semantic segmentation via box-driven masking and filling rate shifting
C Song, W Ouyang, Z Zhang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023
241*2023
Bottom-up human pose estimation via disentangled keypoint regression
Z Geng, K Sun, B Xiao, Z Zhang, J Wang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
2332021
Context-Aware Attention Network for Image-Text Retrieval
Q Zhang, Z Lei, Z Zhang, SZ Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
2222020
Darkrank: Accelerating deep metric learning via cross sample similarities transfer
Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
2162018
Cian: Cross-image affinity net for weakly supervised semantic segmentation
J Fan, Z Zhang, T Tan, C Song, J Xiao
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07), 10762 …, 2020
2062020
Learning Integral Objects With Intra-Class Discriminator for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
J Fan, Z Zhang, C Song, T Tan
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
2002020
Rangedet: In defense of range view for lidar-based 3d object detection
L Fan, X Xiong, F Wang, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
1952021
Embracing single stride 3d object detector with sparse transformer
L Fan, Z Pang, T Zhang, YX Wang, H Zhao, F Wang, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
1802022
Hard-Aware Point-to-Set Deep Metric for Person Re-identification
R Yu, Z Dou, S Bai, Z Zhang, Y Xu, X Bai
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 188-204, 2018
1662018
Incremental learning for video-based gait recognition with LBP flow
M Hu, Y Wang, Z Zhang, D Zhang, JJ Little
IEEE transactions on cybernetics 43 (1), 77-89, 2012
1512012
Spectral feature transformation for person re-identification
C Luo, Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1472019
Multi-pseudo regularized label for generated data in person re-identification
Y Huang, J Xu, Q Wu, Z Zheng, Z Zhang, J Zhang
IEEE Transactions on Image Processing 28 (3), 1391-1403, 2018
1432018
Three-dimensional deformable-model-based localization and recognition of road vehicles
Z Zhang, T Tan, K Huang, Y Wang
IEEE transactions on image processing 21 (1), 1-13, 2011
1422011
Improving pedestrian attribute recognition with weakly-supervised multi-scale attribute-specific localization
C Tang, L Sheng, Z Zhang, X Hu
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1412019
View-invariant discriminative projection for multi-view gait-based human identification
M Hu, Y Wang, Z Zhang, JJ Little, D Huang
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 8 (12), 2034-2045, 2013
1382013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20