Παρακολούθηση
Ruth Aylett
Ruth Aylett
Computer Science, Heriot-Watt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hw.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FearNot!–an experiment in emergent narrative
RS Aylett, S Louchart, J Dias, A Paiva, M Vala
International workshop on intelligent virtual agents, 305-316, 2005
3802005
Applying artificial intelligence to virtual reality: Intelligent virtual environments
M Luck, R Aylett
Applied artificial intelligence 14 (1), 3-32, 2000
3402000
Narrative in virtual environments-towards emergent narrative
R Aylett
Proceedings of the AAAI fall symposium on narrative intelligence, 83-86, 1999
3251999
Caring for agents and agents that care: Building empathic relations with synthetic agents
A Paiva, J Dias, D Sobral, R Aylett, P Sobreperez, S Woods, C Zoll, L Hall
Autonomous Agents and Multiagent Systems, International Joint Conference on …, 2004
2582004
Learning by feeling: Evoking empathy with synthetic characters
A Paiva, J Dias, D Sobral, R Aylett, S Woods, L Hall, C Zoll
Applied Artificial Intelligence 19 (3-4), 235-266, 2005
2212005
Towards a narrative theory of virtual reality
R Aylett, S Louchart
Virtual Reality 7 (1), 2-9, 2003
1852003
Narrative theory and emergent interactive narrative
S Louchart, R Aylett
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2004
1842004
Unscripted narrative for affectively driven characters
R Aylett, S Louchart, J Dias, A Paiva, M Vala, S Woods, L Hall
IEEE Computer Graphics and Applications 26 (3), 42-52, 2006
1552006
An Affectively Driven Planner for Synthetic Characters.
R Aylett, J Dias, A Paiva
Icaps, 2-10, 2006
1352006
But that was in another country: agents and intercultural empathy
R Aylett, N Vannini, E Andre, A Paiva, S Enz, L Hall
1292009
Fearnot!–an emergent narrative approach to virtual dramas for anti-bullying education
R Aylett, M Vala, P Sequeira, A Paiva
International Conference on Virtual Storytelling, 202-205, 2007
1202007
Emergent narrative, social immersion and “storification”
R Aylett
Proceedings of the 1st international workshop on narrative and interactive …, 2000
1202000
Virtual learning intervention to reduce bullying victimization in primary school: a controlled trial
M Sapouna, D Wolke, N Vannini, S Watson, S Woods, W Schneider, ...
Journal of Child Psychology and Psychiatry 51 (1), 104-112, 2010
1162010
Intelligent Virtual Environments
R Aylett, C Marc
A State-of-the art Report. Eurographics, 87-109, 2001
1082001
Solving the narrative paradox in VEs–lessons from RPGs
S Louchart, R Aylett
International workshop on intelligent virtual agents, 244-248, 2003
1062003
“FearNot!”: a computer-based anti-bullying-programme designed to foster peer intervention
N Vannini, S Enz, M Sapouna, D Wolke, S Watson, S Woods, ...
European journal of psychology of education 26 (1), 21-44, 2011
992011
Towards empathic virtual and robotic tutors
G Castellano, A Paiva, A Kappas, R Aylett, H Hastie, W Barendregt, ...
International conference on artificial intelligence in education, 733-736, 2013
892013
Achieving Empathic Engagement Through Affective Interaction with Synthetic Characters
L Hall, S Woods, R Aylett, L Newall, A Paiva
Affective Computing and Intelligent Interaction, Lecture Notes in Computer …, 2005
862005
Creating adaptive affective autonomous NPCs
MY Lim, J Dias, R Aylett, A Paiva
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 24 (2), 287-311, 2012
832012
Storytelling in virtual environments from a virtual guide perspective
J Ibanez, R Aylett, R Ruiz-Rodarte
Virtual Reality 7 (1), 30-42, 2003
662003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20