Παρακολούθηση
Siobhan Clarke
Siobhan Clarke
Professor of Software Systems, Trinity College Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tcd.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aspect-oriented software development
A Moreira
11702005
Middleware for Internet of Things: a Survey
M Razzaque, M Milojevic-Jevric, A Palade, S Clarke
IEEE, 2016
11092016
Aspect-oriented analysis and design
S Clarke, E Baniassad
Addison-Wesley Professional, 2005
5412005
Theme: An approach for aspect-oriented analysis and design
E Baniassad, S Clarke
Proceedings. 26th International Conference on Software Engineering, 158-167, 2004
4392004
Composition patterns: An approach to designing reusable aspects
S Clarke, RJ Walker
Software Engineering, International Conference on, 0005-0005, 2001
3702001
CASS–a middleware for mobile context-aware applications
P Fahy, S Clarke
Workshop on context awareness, MobiSys, 2004
3612004
Subject-oriented design: towards improved alignment of requirements, design, and code
S Clarke, W Harrison, H Ossher, P Tarr
ACM SIGPLAN Notices 34 (10), 325-339, 1999
2671999
Extending standard UML with model composition semantics
S Clarke
Science of Computer Programming 44 (1), 71-100, 2002
2202002
Quality of service approaches in IoT: A systematic mapping
G White, V Nallur, S Clarke
Journal of Systems and Software 132, 186-203, 2017
1382017
Survey of aspect-oriented analysis and design approaches
R Chitchyan, A Rashid, P Sawyer, A Garcia, MP Alarcon, J Bakker, ...
University of Leicester, 2015
1332015
Towards a standard design language for AOSD
S Clarke, RJ Walker
Proceedings of the 1st international conference on Aspect-oriented software …, 2002
1322002
Finding aspects in requirements with theme/doc
E Baniassad, S Clarke
Early Aspects: Aspect-Oriented Requirements Engineering and Architecture …, 2004
1272004
Composition of object-oriented software design models
S Clarke
Dublin City University, 2001
1092001
Goal-driven service composition in mobile and pervasive computing
N Chen, N Cardozo, S Clarke
IEEE Transactions on Services Computing 11 (1), 49-62, 2016
1022016
A digital twin smart city for citizen feedback
G White, A Zink, L Codecá, S Clarke
Cities 110, 103064, 2021
962021
R&D challenges and solutions for mobile cyber-physical applications and supporting Internet services
J White, S Clarke, C Groba, B Dougherty, C Thompson, DC Schmidt
Journal of internet services and applications 1 (1), 45-56, 2010
892010
Residential electrical demand forecasting in very small scale: An evaluation of forecasting methods
A Marinescu, C Harris, I Dusparic, S Clarke, V Cahill
2013 2nd International Workshop on Software Engineering Challenges for the …, 2013
882013
Generic aspect-oriented design with Theme/UML
S Clarke, RJ Walker
Aspect-oriented software development, 425-458, 2005
842005
An application framework for mobile, context-aware trails
C Driver, S Clarke
Pervasive and Mobile Computing 4 (5), 719-736, 2008
732008
Survey of analysis and design approaches
R Chitchyan, A Rashid, P Sawyer, A Garcia, MP Alarcon, J Bakker, ...
AOSD-Europe Report D 11, 8, 2005
732005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20