Παρακολούθηση
Angeliki Elina Siokou
Angeliki Elina Siokou
Senior Principal researcher/Director of Product Integration & Applications at P2i Ltd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iceht.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes
V Datsyuk, M Kalyva, K Papagelis, J Parthenios, D Tasis, A Siokou, ...
carbon 46 (6), 833-840, 2008
31992008
Surface refinement and electronic properties of graphene layers grown on copper substrate: an XPS, UPS and EELS study
A Siokou, F Ravani, S Karakalos, O Frank, M Kalbac, C Galiotis
Applied Surface Science 257 (23), 9785-9790, 2011
2332011
Effect of the tungsten oxidation states in the thermal coloration and bleaching of amorphous WO3 films
G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis, A Siokou
Thin solid films 384 (2), 298-306, 2001
2282001
Interaction of methanol with well-defined ceria surfaces: Reflection/absorption infrared spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and temperature-programmed desorption study
A Siokou, RM Nix
The Journal of Physical Chemistry B 103 (33), 6984-6997, 1999
1701999
Degradation mechanisms of Pt counter electrodes for dye sensitized solar cells
G Syrrokostas, A Siokou, G Leftheriotis, P Yianoulis
Solar Energy Materials and Solar Cells 103, 119-127, 2012
1692012
Structural and electrochemical properties of opaque sol–gel deposited WO3 layers
G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis, A Siokou, D Kefalas
Applied Surface Science 218 (1-4), 276-281, 2003
1392003
Hydrogenation of CO2 over Ru/YSZ Electropromoted Catalysts
D Theleritis, S Souentie, A Siokou, A Katsaounis, CG Vayenas
ACS Catalysis 2 (5), 770-780, 2012
1122012
Effect of the tungsten and molybdenum oxidation states on the thermal coloration of amorphous WO3 and MoO3 films
A Siokou, G Leftheriotis, S Papaefthimiou, P Yianoulis
Surface science 482, 294-299, 2001
1002001
Controlled release of 5-fluorouracil from microporous zeolites
M Spanakis, N Bouropoulos, D Theodoropoulos, L Sygellou, S Ewart, ...
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 10 (1), 197-205, 2014
992014
CO2‐Laser‐Induced Growth of Epitaxial Graphene on 6H‐SiC (0001)
SN Yannopoulos, A Siokou, NK Nasikas, V Dracopoulos, F Ravani, ...
Advanced Functional Materials 22 (1), 113-120, 2012
822012
Electrochemical oxidation of multi-wall carbon nanotubes
G Moraitis, Z Špitalský, F Ravani, A Siokou, C Galiotis
Carbon 49 (8), 2702-2708, 2011
622011
Novel spillover interrelating reversible electrocatalysts for oxygen and hydrogen electrode reactions
JM Jaksic, D Labou, GD Papakonstantinou, A Siokou, MM Jaksic
The Journal of Physical Chemistry C 114 (43), 18298-18312, 2010
582010
CoMo/Al2O3-SiO2 catalysts prepared by co-equilibrium deposition filtration: Characterization and catalytic behavior for the hydrodesulphurization of thiophene
J Vakros, A Lycourghiotis, GA Voyiatzis, A Siokou, C Kordulis
Applied Catalysis B: Environmental 96 (3-4), 496-507, 2010
562010
Chemical Synthesis and Self-Assembly of Hollow Ni/Ni2P Hybrid Nanospheres
I Zafiropoulou, K Papagelis, N Boukos, A Siokou, D Niarchos, V Tzitzios
The Journal of Physical Chemistry C 114 (17), 7582-7585, 2010
552010
TiCl4 (THF) 2 impregnation on a flat SiOx/Si (1 0 0) and on polycrystalline Au foil: Determination of surface species using XPS
S Ntais, V Dracopoulos, A Siokou
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 220 (2), 199-205, 2004
552004
Graphene production by dissociation of camphor molecules on nickel substrate
F Ravani, K Papagelis, V Dracopoulos, J Parthenios, KG Dassios, ...
Thin Solid Films 527, 31-37, 2013
522013
Adsorption of ammonia on the rhodium (111), (100), and stepped (100) surfaces: An ab initio and experimental study
F Frechard, RA Van Santen, A Siokou, JW Niemantsverdriet, J Hafner
The Journal of chemical physics 111 (17), 8124-8130, 1999
481999
The formation of a NO-NH3 coadsorption complex on a Pt(l11) surface: a NEXAFS study
F Esch, T Greber, S Kennou, A Siokou, S Ladas, R Imbihl
Catalysis letters 38, 165-170, 1996
481996
Towards the preparation of realistic model Ziegler-Natta catalysts: XPS study of the MgCl2/TiCl4 interaction with flat SiO2/Si (1 0 0)
A Siokou, S Ntais
Surface science 540 (2-3), 379-388, 2003
472003
Substrate related structural, electronic and electrochemical properties of evaporated CeOx ion storage layers
A Siokou, S Ntais, V Dracopoulos, S Papaefthimiou, G Leftheriotis, ...
Thin Solid Films 514 (1-2), 87-96, 2006
442006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20