Παρακολούθηση
Sophia Ananiadou
Sophia Ananiadou
Professor, Computer Science, Manchester University, National Centre for Text Mining
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BRAT: a web-based tool for NLP-assisted text annotation
P Stenetorp, S Pyysalo, G Topić, T Ohta, S Ananiadou, J Tsujii
Proceedings of the Demonstrations at the 13th Conference of the European …, 2012
11482012
Automatic recognition of multi-word terms:. the c-value/nc-value method
K Frantzi, S Ananiadou, H Mima
International journal on digital libraries 3 (2), 115-130, 2000
10832000
Developing a robust part-of-speech tagger for biomedical text
Y Tsuruoka, Y Tateishi, JD Kim, T Ohta, J McNaught, S Ananiadou, ...
Panhellenic Conference on Informatics, 382-392, 2005
6162005
Using text mining for study identification in systematic reviews: a systematic review of current approaches
A O’Mara-Eves, J Thomas, J McNaught, M Miwa, S Ananiadou
Systematic reviews 4 (1), 1-22, 2015
4582015
Text mining for biology and biomedicine
S Ananiadou, J McNaught
Artech House, 2006
4302006
Text mining and ontologies in biomedicine: making sense of raw text
I Spasic, S Ananiadou, J McNaught, A Kumar
Briefings in bioinformatics 6 (3), 239-251, 2005
4122005
Text mining and its potential applications in systems biology
S Ananiadou, DB Kell, J Tsujii
Trends in biotechnology 24 (12), 571-579, 2006
4092006
The C-value/NC-value domain-independent method for multi-word term extraction
KT Frantzi, S Ananiadou
Journal of Natural Language Processing 6 (3), 145-179, 1999
2921999
A methodology for automatic term recognition
S Ananiadou
COLING 1994 Volume 2: The 15th International Conference on Computational …, 1994
2891994
Stochastic gradient descent training for l1-regularized log-linear models with cumulative penalty
Y Tsuruoka, J Tsujii, S Ananiadou
Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL …, 2009
2792009
The C-value/NC-value Method of Automatic Recognition for Multi-word Terms
KT Frantzi, S Ananiadou, J Tsujii
International conference on theory and practice of digital libraries, 585-604, 1998
2671998
Event extraction for systems biology by text mining the literature
S Ananiadou, S Pyysalo, J Tsujii, DB Kell
Trends in biotechnology 28 (7), 381-390, 2010
2522010
Extracting nested collocations
KT Frantzi, S Ananiadou
COLING 1996 Volume 1: The 16th International Conference on Computational …, 1996
2331996
Applications of text mining within systematic reviews
J Thomas, J McNaught, S Ananiadou
Research synthesis methods 2 (1), 1-14, 2011
2062011
FACTA: a text search engine for finding associated biomedical concepts
Y Tsuruoka, J Tsujii, S Ananiadou
Bioinformatics 24 (21), 2559-2560, 2008
2042008
Identifying sections in scientific abstracts using conditional random fields
K Hirohata, N Okazaki, S Ananiadou, M Ishizuka
Proceedings of the Third International Joint Conference on Natural Language …, 2008
1962008
A neural layered model for nested named entity recognition
M Ju, M Miwa, S Ananiadou
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
1692018
Analysis of the effect of sentiment analysis on extracting adverse drug reactions from tweets and forum posts
I Korkontzelos, A Nikfarjam, M Shardlow, A Sarker, S Ananiadou, ...
Journal of biomedical informatics 62, 148-158, 2016
1542016
Reducing systematic review workload through certainty-based screening
M Miwa, J Thomas, A O’Mara-Eves, S Ananiadou
Journal of biomedical informatics 51, 242-253, 2014
1512014
Supporting systematic reviews using text mining
S Ananiadou, B Rea, N Okazaki, R Procter, J Thomas
Social Science Computer Review 27 (4), 509-523, 2009
1492009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20