Παρακολούθηση
Peter Coppens
Peter Coppens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-driven distributionally robust LQR with multiplicative noise
P Coppens, M Schuurmans, P Patrinos
Learning for Dynamics and Control, 521-530, 2020
342020
Data-driven distributionally robust MPC for constrained stochastic systems
P Coppens, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2103.03006, 2021
292021
Distributed Coordination, Transportation & Localisation in Industry 4.0
R Van Parys, M Verbandt, M Kotzé, P Coppens, J Swevers, H Bruyninckx, ...
2018 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation …, 2018
102018
Sample complexity of data-driven stochastic LQR with multiplicative uncertainty
P Coppens, P Patrinos
2020 59th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 6210-6215, 2020
72020
Provably stable learning control of linear dynamics with multiplicative noise
P Coppens, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2207.06062, 2022
4*2022
Ordered Risk Minimization: Learning More from Less Data
P Coppens, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2303.09196, 2023
1*2023
Policy iteration using Q-functions: Linear dynamics with multiplicative noise
P Coppens, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2212.01192, 2022
12022
A New Heuristic Approach for Low-Thrust Spacecraft Trajectory Optimization
P Coppens, B Hermans, J Vandersteen, G Pipeleers, P Patrinos
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 6490-6495, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8