Παρακολούθηση
Peter Coppens
Peter Coppens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-driven distributionally robust LQR with multiplicative noise
P Coppens, M Schuurmans, P Patrinos
Learning for Dynamics and Control, 521-530, 2020
152020
Distributed Coordination, Transportation & Localisation in Industry 4.0
R Van Parys, M Verbandt, M Kotzé, P Coppens, J Swevers, H Bruyninckx, ...
2018 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation …, 2018
102018
Data-driven distributionally robust MPC for constrained stochastic systems
P Coppens, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2103.03006, 2021
82021
Sample Complexity of Data-Driven Stochastic LQR with Multiplicative Uncertainty
P Coppens, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2005.12167, 2020
32020
A New Heuristic Approach for Low-Thrust Spacecraft Trajectory Optimization
P Coppens, B Hermans, J Vandersteen, G Pipeleers, P Patrinos
IFAC-PapersOnLine, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5