Παρακολούθηση
Philippe Malbos
Philippe Malbos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.univ-lyon1.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Higher-dimensional categories with finite derivation type
Y Guiraud, P Malbos
arXiv preprint arXiv:0810.1442, 2008
722008
Polygraphs of finite derivation type
Y Guiraud, P Malbos
Mathematical Structures in Computer Science 28 (2), 155-201, 2018
602018
Higher-dimensional normalisation strategies for acyclicity
Y Guiraud, P Malbos
Advances in Mathematics 231 (3-4), 2294-2351, 2012
572012
Coherent presentations of Artin monoids
S Gaussent, Y Guiraud, P Malbos
Compositio Mathematica 151 (5), 957-998, 2015
512015
Convergent presentations and polygraphic resolutions of associative algebras
Y Guiraud, E Hoffbeck, P Malbos
arXiv preprint arXiv:1406.0815, 2014
37*2014
Coherence in monoidal track categories
Y Guiraud, P Malbos
Mathematical Structures in Computer Science 22 (6), 931-969, 2012
312012
A homotopical completion procedure with applications to coherence of monoids
P Malbos, S Mimram
RTA-24th International Conference on Rewriting Techniques and Applications …, 2013
292013
Knuth’s coherent presentations of plactic monoids of type A
N Hage, P Malbos
Algebras and Representation Theory 20 (5), 1259-1288, 2017
222017
The Blob: A Basic Topological Concept for “Hardware-Free” Distributed Computation
F Gruau, P Malbos
International Conference on Unconventional Methods of Computation, 151-163, 2002
152002
A framework for supervised conceptualizing
GM Da Nobrega, E Castro, P Malbos, J Sallantin, SA Cerri
ECAI'00: pp, 17.1-17.4, 2000
142000
Identities among relations for higher-dimensional rewriting systems
Y Guiraud, P Malbos
Séminaires et congrès 26, 145-161, 2013
132013
Rewriting systems and hochschild-mitchell homology
P Malbos
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 81, 59-72, 2003
132003
Modeling through human-computer interactions and mathematical discourse
GM Nóbrega, P Malbos, J Sallantin
Logical and computational aspects of model-based reasoning, 293-311, 2002
122002
Homological computations for term rewriting systems
P Malbos, S Mimram
1st International Conference on Formal Structures for Computation and …, 2016
92016
Coherent confluence modulo relations and double groupoids
B Dupont, P Malbos
arXiv preprint arXiv:1810.08184, 2018
8*2018
Confluence of algebraic rewriting systems
C Chenavier, B Dupont, P Malbos
Mathematical Structures in Computer Science, 1-28, 2021
42021
Coherence of string rewriting systems by decreasingness
C Alleaume, P Malbos
arXiv preprint arXiv:1612.09193, 2016
42016
Completion in operads via essential syzygies
P Malbos, I Ren
Proceedings of the 2021 on International Symposium on Symbolic and Algebraic …, 2021
32021
From analytical mechanics problems to rewriting theory through M. Janet’s work
K Iohara, P Malbos
Two algebraic byways from differential equations: Gröbner Bases and Quivers …, 2020
32020
Chinese syzygies by insertions
N Hage, P Malbos
Semigroup Forum 104 (1), 88-108, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20