Παρακολούθηση
IOANNIS STAMELOS
IOANNIS STAMELOS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Code quality analysis in open source software development
I Stamelos, L Angelis, A Oikonomou, GL Bleris
Information systems journal 12 (1), 43-60, 2002
4472002
A simulation tool for efficient analogy based cost estimation
L Angelis, I Stamelos
Empirical software engineering 5, 35-68, 2000
3122000
The SQO-OSS quality model: measurement based open source software evaluation
I Samoladas, G Gousios, D Spinellis, I Stamelos
Open Source Development, Communities and Quality: IFIP 20 th World Computer …, 2008
2262008
Understanding knowledge sharing activities in free/open source software projects: An empirical study
SK Sowe, I Stamelos, L Angelis
Journal of Systems and Software 81 (3), 431-446, 2008
2252008
The effect of scaffolding students’ context-generating cognitive activity in technology-enhanced case-based learning
SN Demetriadis, PM Papadopoulos, IG Stamelos, F Fischer
Computers & Education 51 (2), 939-954, 2008
2022008
Software productivity and effort prediction with ordinal regression
P Sentas, L Angelis, I Stamelos, G Bleris
Information and software technology 47 (1), 17-29, 2005
1732005
On the use of Bayesian belief networks for the prediction of software productivity
I Stamelos, L Angelis, P Dimou, E Sakellaris
Information and software technology 45 (1), 51-60, 2003
1662003
Software engineering research for computer games: A systematic review
A Ampatzoglou, I Stamelos
Information and Software Technology 52 (9), 888-901, 2010
1612010
Building a software cost estimation model based on categorical data
L Angelis, I Stamelos, M Morisio
Proceedings Seventh International Software Metrics Symposium, 4-15, 2001
1512001
Open source software development should strive for even greater code maintainability
I Samoladas, I Stamelos, L Angelis, A Oikonomou
Communications of the ACM 47 (10), 83-87, 2004
1502004
Research state of the art on GoF design patterns: A mapping study
A Ampatzoglou, S Charalampidou, I Stamelos
Journal of Systems and Software 86 (7), 1945-1964, 2013
1252013
An experimental investigation of personality types impact on pair effectiveness in pair programming
P Sfetsos, I Stamelos, L Angelis, I Deligiannis
Empirical Software Engineering 14, 187-226, 2009
1222009
Evaluating the quality of open source software
D Spinellis, G Gousios, V Karakoidas, P Louridas, PJ Adams, ...
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 233, 5-28, 2009
1202009
An empirical investigation of an object-oriented design heuristic for maintainability
I Deligiannis, M Shepperd, M Roumeliotis, I Stamelos
Journal of Systems and Software 65 (2), 127-139, 2003
1202003
Identifying knowledge brokers that yield software engineering knowledge in OSS projects
S Sowe, I Stamelos, L Angelis
Information and Software Technology 48 (11), 1025-1033, 2006
1172006
Survival analysis on the duration of open source projects
I Samoladas, L Angelis, I Stamelos
Information and Software Technology 52 (9), 902-922, 2010
1132010
Evaluating children performance with graphical and tangible robot programming tools
T Sapounidis, S Demetriadis, I Stamelos
Personal and Ubiquitous Computing 19, 225-237, 2015
1102015
A controlled experiment investigation of an object-oriented design heuristic for maintainability
I Deligiannis, I Stamelos, L Angelis, M Roumeliotis, M Shepperd
Journal of Systems and Software 72 (2), 129-143, 2004
1002004
Agile software development quality assurance
IG Stamelos, P Sfetsos
Igi Global, 2007
912007
A methodology to assess the impact of design patterns on software quality
A Ampatzoglou, G Frantzeskou, I Stamelos
Information and Software Technology 54 (4), 331-346, 2012
902012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20