Παρακολούθηση
IOANNIS STAMELOS
IOANNIS STAMELOS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Code quality analysis in open source software development
I Stamelos, L Angelis, A Oikonomou, GL Bleris
Information systems journal 12 (1), 43-60, 2002
4362002
A simulation tool for efficient analogy based cost estimation
L Angelis, I Stamelos
Empirical software engineering 5, 35-68, 2000
2962000
Understanding knowledge sharing activities in free/open source software projects: An empirical study
SK Sowe, I Stamelos, L Angelis
Journal of Systems and Software 81 (3), 431-446, 2008
2132008
The SQO-OSS quality model: measurement based open source software evaluation
I Samoladas, G Gousios, D Spinellis, I Stamelos
Open Source Development, Communities and Quality: IFIP 20 th World Computer …, 2008
2112008
The effect of scaffolding students’ context-generating cognitive activity in technology-enhanced case-based learning
SN Demetriadis, PM Papadopoulos, IG Stamelos, F Fischer
Computers & Education 51 (2), 939-954, 2008
1782008
Software productivity and effort prediction with ordinal regression
P Sentas, L Angelis, I Stamelos, G Bleris
Information and software technology 47 (1), 17-29, 2005
1682005
On the use of Bayesian belief networks for the prediction of software productivity
I Stamelos, L Angelis, P Dimou, E Sakellaris
Information and Software Technology 45 (1), 51-60, 2003
1592003
Building a software cost estimation model based on categorical data
L Angelis, I Stamelos, M Morisio
Proceedings Seventh International Software Metrics Symposium, 4-15, 2001
1582001
Open source software development should strive for even greater code maintainability
I Samoladas, I Stamelos, L Angelis, A Oikonomou
Communications of the ACM 47 (10), 83-87, 2004
1482004
Software engineering research for computer games: A systematic review
A Ampatzoglou, I Stamelos
Information and Software Technology 52 (9), 888-901, 2010
1452010
An experimental investigation of personality types impact on pair effectiveness in pair programming
P Sfetsos, I Stamelos, L Angelis, I Deligiannis
Empirical Software Engineering 14, 187-226, 2009
1192009
Identifying knowledge brokers that yield software engineering knowledge in OSS projects
S Sowe, I Stamelos, L Angelis
Information and Software Technology 48 (11), 1025-1033, 2006
1162006
An empirical investigation of an object-oriented design heuristic for maintainability
I Deligiannis, M Shepperd, M Roumeliotis, I Stamelos
Journal of Systems and Software 65 (2), 127-139, 2003
1142003
Evaluating the quality of open source software
D Spinellis, G Gousios, V Karakoidas, P Louridas, PJ Adams, ...
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 233, 5-28, 2009
1112009
Research state of the art on GoF design patterns: A mapping study
A Ampatzoglou, S Charalampidou, I Stamelos
Journal of Systems and Software 86 (7), 1945-1964, 2013
1102013
Survival analysis on the duration of open source projects
I Samoladas, L Angelis, I Stamelos
Information and Software Technology 52 (9), 902-922, 2010
1042010
A controlled experiment investigation of an object-oriented design heuristic for maintainability
I Deligiannis, I Stamelos, L Angelis, M Roumeliotis, M Shepperd
Journal of Systems and Software 72 (2), 129-143, 2004
1032004
Evaluating children performance with graphical and tangible robot programming tools
T Sapounidis, S Demetriadis, I Stamelos
Personal and Ubiquitous Computing 19, 225-237, 2015
952015
Managing uncertainty in project portfolio cost estimation
I Stamelos, L Angelis
Information and Software Technology 43 (13), 759-768, 2001
882001
Quality, productivity, and learning in framework-based development: an exploratory case study
M Morisio, D Romano, I Stamelos
IEEE Transactions on Software Engineering 28 (9), 876-888, 2002
862002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20