Παρακολούθηση
Georgios Keramidas
Georgios Keramidas
Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki / Think Silicon S.A. / Applied Materials
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cache replacement based on reuse-distance prediction
G Keramidas, P Petoumenos, S Kaxiras
2007 25th International Conference on Computer Design, 245-250, 2007
1862007
Green governors: A framework for continuously adaptive dvfs
V Spiliopoulos, S Kaxiras, G Keramidas
2011 International Green Computing Conference and Workshops, 1-8, 2011
1822011
Interval-based models for run-time DVFS orchestration in superscalar processors
G Keramidas, V Spiliopoulos, S Kaxiras
Proceedings of the 7th ACM international conference on Computing frontiers …, 2010
1242010
SARC coherence: Scaling directory cache coherence in performance and power
S Kaxiras, G Keramidas
IEEE micro 30 (5), 54-65, 2010
902010
Components and services for IoT platforms
G Keramidas, N Voros, M Hübner
Springer International Pu, 2016
752016
Non deterministic caches: A simple and effective defense against side channel attacks
G Keramidas, A Antonopoulos, DN Serpanos, S Kaxiras
Design Automation for Embedded Systems 12, 221-230, 2008
692008
IPStash: a set-associative memory approach for efficient IP-lookup
S Kaxiras, G Keramidas
Proceedings IEEE 24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2005
482005
Instruction-based reuse-distance prediction for effective cache management
P Petoumenos, G Keramidas, S Kaxiras
2009 International Symposium on Systems, Architectures, Modeling, and …, 2009
422009
Ipstash: A power-efficient memory architecture for ip-lookup
S Kaxiras, G Keramidas
Proceedings. 36th Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 2003
422003
Modeling cache sharing on chip multiprocessor architectures
P Petoumenos, G Keramidas, H Zeffer, S Kaxiras, E Hagersten
2006 IEEE International Symposium on Workload Characterization, 160-171, 2006
372006
Clumsy value cache: An approximate memoization technique for mobile GPU fragment shaders
G Keramidas, C Kokkala, I Stamoulis
Workshop on approximate computing (WAPCO’15), 6, 2015
362015
Applying decay to reduce dynamic power in set-associative caches
G Keramidas, P Xekalakis, S Kaxiras
High Performance Embedded Architectures and Compilers: Second International …, 2007
342007
Robots in assisted living environments as an unobtrusive, efficient, reliable and modular solution for independent ageing: The RADIO perspective
C Antonopoulos, G Keramidas, NS Voros, M Hübner, D Göhringer, ...
Applied Reconfigurable Computing: 11th International Symposium, ARC 2015 …, 2015
292015
Adaptive lossy framebuffer compression with controllable error rate
I Stamoulis, G Keramidas, G Sidiropoulos
US Patent 9,899,007, 2018
262018
Methods for fixed rate block based compression of image data
G Keramidas, C Kokkala, I Stamoulis, G Sidiropoulos, M Koziotis
US Patent 9,640,149, 2017
242017
Early results from ERA—embedded reconfigurable architectures
S Wong, A Brandon, F Anjam, R Seedorf, R Giorgi, Z Yu, N Puzović, ...
2011 9th IEEE International Conference on Industrial Informatics, 816-822, 2011
202011
XANDAR: Exploiting the X-by-Construction paradigm in model-based development of safety-critical systems
L Masing, T Dörr, F Schade, J Becker, G Keramidas, CP Antonopoulos, ...
2022 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 1-5, 2022
182022
A simple mechanism to adapt leakage-control policies to temperature
S Kaxiras, P Xekalakis, G Keramidas
Proceedings of the 2005 international symposium on Low power electronics and …, 2005
182005
Dynamic dictionary-based data compression for level-1 caches
G Keramidas, K Aisopos, S Kaxiras
Architecture of Computing Systems-ARCS 2006: 19th International Conference …, 2006
172006
Set-associative memory architecture for routing tables
S Kaxiras, G Keramidas
US Patent 7,573,880, 2009
162009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20