Παρακολούθηση
Theodoros Salonidis
Theodoros Salonidis
Principal Research Staff Member, IBM Master Inventor, IBM T.J Watson Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive federated learning in resource constrained edge computing systems
S Wang, T Tuor, T Salonidis, KK Leung, C Makaya, T He, K Chan
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (6), 1205-1221, 2019
11012019
Distributed topology construction of Bluetooth personal area networks
T Salonidis, P Bhagwat, L Tassiulas, R LaMaire
Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications …, 2001
5802001
The role of aggregators in smart grid demand response markets
L Gkatzikis, I Koutsopoulos, T Salonidis
IEEE Journal on selected areas in communications 31 (7), 1247-1257, 2013
5622013
When edge meets learning: Adaptive control for resource-constrained distributed machine learning
S Wang, T Tuor, T Salonidis, KK Leung, C Makaya, T He, K Chan
IEEE INFOCOM 2018-IEEE conference on computer communications, 63-71, 2018
3742018
Modeling per-flow throughput and capturing starvation in CSMA multi-hop wireless networks
M Garetto, T Salonidis, EW Knightly
Proceedings IEEE INFOCOM 2006. 25TH IEEE International Conference on …, 2006
2892006
Live service migration in mobile edge clouds
A Machen, S Wang, KK Leung, BJ Ko, T Salonidis
IEEE Wireless Communications 25 (1), 140-147, 2017
2402017
Starvation mitigation through multi-channel coordination in CSMA multi-hop wireless networks
J Shi, T Salonidis, EW Knightly
Proceedings of the 7th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2006
2352006
Modeling per-flow throughput and capturing starvation in CSMA multi-hop wireless networks
M Garetto, T Salonidis, EW Knightly
IEEE/ACM Transactions on Networking 16 (4), 864-877, 2008
2332008
Optimal control of end-user energy storage
PM van de Ven, N Hegde, L Massoulié, T Salonidis
IEEE Transactions on Smart Grid 4 (2), 789-797, 2013
2032013
Design and experimental evaluation of multi-user beamforming in wireless LANs
E Aryafar, N Anand, T Salonidis, EW Knightly
Proceedings of the sixteenth annual international conference on Mobile …, 2010
1822010
On the complexity of optimal routing and content caching in heterogeneous networks
M Dehghan, A Seetharam, B Jiang, T He, T Salonidis, J Kurose, ...
2015 IEEE conference on computer communications (INFOCOM), 936-944, 2015
1652015
Proximity awareness and fast connection establishment in Bluetooth
T Salonidis, P Bhagwat, L Tassiulas
2000 First Annual Workshop on Mobile and Ad Hoc Networking and Computing …, 2000
1392000
Differential privacy-enabled federated learning for sensitive health data
O Choudhury, A Gkoulalas-Divanis, T Salonidis, I Sylla, Y Park, G Hsu, ...
arXiv preprint arXiv:1910.02578, 2019
1202019
Method and apparatus for connecting devices via an ad hoc wireless communication network
T Salonidis, P Bhagwat, RO LaMaire
US Patent 6,865,371, 2005
1142005
Deepcham: Collaborative edge-mediated adaptive deep learning for mobile object recognition
D Li, T Salonidis, NV Desai, MC Chuah
2016 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC), 64-76, 2016
1082016
Identifying high throughput paths in 802.11 mesh networks: a model-based approach
T Salonidis, M Garetto, A Saha, E Knightly
2007 IEEE International Conference on Network Protocols, 21-30, 2007
1002007
Distributed topology construction of Bluetooth wireless personal area networks
T Salonidis, P Bhagwat, L Tassiulas, R LaMaire
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 23 (3), 633-643, 2005
962005
On the complexity of optimal request routing and content caching in heterogeneous cache networks
M Dehghan, B Jiang, A Seetharam, T He, T Salonidis, J Kurose, ...
IEEE/ACM Transactions on Networking 25 (3), 1635-1648, 2016
912016
Distributed dynamic scheduling for end-to-end rate guarantees in wireless ad hoc networks
T Salonidis, L Tassiulas
Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2005
902005
Optimal control of residential energy storage under price fluctuations
N Hegde, L Massoulié, T Salonidis
Energy, 2011
842011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20