Παρακολούθηση
Stelios Stefanatos
Stelios Stefanatos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qti.qualcomm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultra dense networks: The new wireless frontier for enabling 5G access
A Gotsis, S Stefanatos, A Alexiou
IEEE Vehicular Technology Magazine 11 (2), 71-78, 2016
1072016
Access Point Density and Bandwidth Partitioning in Ultra Dense Wireless Networks
S Stefanatos, A Alexiou
IEEE Transactions on Communications 62 (9), 3376 - 3384, 2014
512014
Joint data detection and channel tracking for OFDM systems with phase noise
S Stefanatos, AK Katsaggelos
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (9), 4230-4243, 2008
372008
Downlink OFDMA resource allocation under partial channel state information
S Stefanatos, N Dimitriou
2009 IEEE International Conference on Communications, 1-5, 2009
362009
Spatial Coordination Strategies in Future Ultra-Dense Wireless Networks
AG Gotsis, S Stefanatos, A Alexiou
Wireless Communications Systems (ISWCS), 2014 11th International Symposium on, 2014
292014
Low-overhead hierarchically-sparse channel estimation for multiuser wideband massive MIMO
G Wunder, S Stefanatos, A Flinth, I Roth, G Caire
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (4), 2186-2199, 2019
272019
Exploiting the massive MIMO channel structural properties for minimization of channel estimation error and training overhead
S Bazzi, S Stefanatos, L Le Magoarou, SE Hajri, M Assaad, S Paquelet, ...
IEEE Access 7, 32434-32452, 2019
182019
Optimal User Association for Massive MIMO Empowered Ultra-Dense Wireless Networks
AG Gotsis, S Stefanatos, A Alexiou
Communications Workshop (ICCW) , 2015 IEEE International Conference on, 2238 …, 2015
182015
Operational Region of D2D Communications for Enhancing Cellular Network Performance
S Stefanatos, AG Gotsis, A Alexiou
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (11), 5984- 5997, 2015
182015
WiFi-based indoor localization via multi-band splicing and phase retrieval
MB Khalilsarai, S Stefanatos, G Wunder, G Caire
2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2019
112019
Downlink mobile OFDMA resource allocation with minimum user rate requests
S Stefanatos, C Papathanasiou, N Dimitriou
GLOBECOM 2009-2009 IEEE Global Telecommunications Conference, 1-5, 2009
112009
On the Achievable Rates of OFDM with Common Phase Error Compensation in Phase Noise Channels
S Stefanatos, F Foukalas, T Khattab
IEEE Transactions on Communications 65 (8), 3509-3521, 2017
102017
A Filter-Bank Transceiver Architecture for Massive Non-Contiguous Carrier Aggregation
S Stefanatos, F Foukalas
IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 35 (1), 215-227, 2017
102017
Gabor-based waveform generation for parametrically flexible, multi-standard transmitters
S Stefanatos, A Polydoros
2007 15th European Signal Processing Conference, 871-875, 2007
102007
Low Complexity Resource Allocation for Massive Carrier Aggregation
S Stefanatos, F Foukalas, TA Tsiftsis
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 66 (10), 9614-9619, 2017
92017
WiFi-based channel impulse response estimation and localization via multi-band splicing
MB Khalilsarai, B Gross, S Stefanatos, G Wunder, G Caire
GLOBECOM 2020-2020 IEEE Global Communications Conference, 1-6, 2020
82020
On the Competition Among Small Cell Wireless Operators with Large Scale Deployments
S Stefanatos, A Alexiou
IEEE Transactions on Mobile Computing, 16 (7), 1981-1993, 2017
72017
Operational region of overlay D2D communications
S Stefanatos, AG Gotsis, A Alexiou
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2541-2547, 2015
72015
Decision-aided compensation of severe phase-impairment-induced inter-carrier interference in frequency-selective OFDM
K Nikitopoulos, S Stefanatos, AK Katsaggelos
IEEE transactions on wireless communications 8 (4), 1614-1619, 2009
72009
Efficient two-dimensional filters for doubly-dispersive channel estimation in time-frequency signal processing
T Hunziker, S Stefanatos
2008 IEEE 10th International Symposium on Spread Spectrum Techniques and …, 2008
72008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20