Παρακολούθηση
Martin Bonderup Østergaard
Martin Bonderup Østergaard
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Composition-structure-property relations of compressed borosilicate glasses
MN Svenson, TK Bechgaard, SD Fuglsang, RH Pedersen, AØ Tjell, ...
Physical Review Applied 2 (2), 024006, 2014
502014
Synthesis and properties of open-and closed-porous foamed glass with a low density
J König, A Lopez-Gil, P Cimavilla-Roman, MA Rodriguez-Perez, ...
Construction and Building Materials 247, 118574, 2020
442020
Influence of foaming agents on solid thermal conductivity of foam glasses prepared from CRT panel glass
MB Østergaard, RR Petersen, J König, H Johra, Y Yue
Journal of Non-Crystalline Solids 465, 59-64, 2017
382017
Evaluation of the contributions to the effective thermal conductivity of an open-porous-type foamed glass
J König, V Nemanič, M Žumer, RR Petersen, MB Østergaard, Y Yue, ...
Construction and Building Materials 214, 337-343, 2019
302019
Temperature-dependent densification of sodium borosilicate glass
MB Østergaard, RE Youngman, MN Svenson, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
RSC advances 5 (96), 78845-78851, 2015
292015
Effect of alkali phosphate content on foaming of CRT panel glass using Mn3O4 and carbon as foaming agents
MB Østergaard, RR Petersen, J König, Y Yue
Journal of Non-Crystalline Solids 482, 217-222, 2018
272018
Revisiting the dependence of poisson’s ratio on liquid fragility and atomic packing density in oxide glasses
MB Østergaard, SR Hansen, K Januchta, T To, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Materials 12 (15), 2439, 2019
252019
Impact of pore structure on the thermal conductivity of glass foams
MB Østergaard, B Cai, RR Petersen, J König, PD Lee, Y Yue
Materials Letters 250, 72-74, 2019
232019
Foam glass obtained through high‐pressure sintering
MB Østergaard, RR Petersen, J König, M Bockowski, Y Yue
Journal of the American Ceramic Society 101 (9), 3917-3923, 2018
222018
Metal–Organic Framework Glasses Possess Higher Thermal Conductivity than Their Crystalline Counterparts
SS Sørensen, MB Østergaard, M Stepniewska, H Johra, Y Yue, ...
ACS applied materials & interfaces 12 (16), 18893-18903, 2020
212020
High-speed synchrotron X-ray imaging of glass foaming and thermal conductivity simulation
MB Østergaard, M Zhang, X Shen, RR Petersen, J König, PD Lee, Y Yue, ...
Acta Materialia 189, 85-92, 2020
162020
Towards large-size bulk ZIF-62 glasses via optimizing the melting conditions
M Stepniewska, MB Østergaard, C Zhou, Y Yue
Journal of Non-Crystalline Solids 530, 119806, 2020
152020
Impact of gas composition on thermal conductivity of glass foams prepared via high-pressure sintering
MB Østergaard, RR Petersen, J König, M Bockowski, Y Yue
Journal of Non-Crystalline Solids: X 1, 100014, 2019
132019
The foaming mechanism of glass foams prepared from the mixture of Mn3O4, carbon and CRT panel glass
RR Petersen, J König, N Iversen, MB Østergaard, Y Yue
Ceramics International 47 (2), 2839-2847, 2020
102020
Predicting Cation Interactions in Alkali Aluminoborate Glasses using Statistical Mechanics
MS Bødker, R Christensen, LG Sørensen, MB Østergaard, RE Youngman, ...
Journal of non-crystalline solids 544, 120099, 2020
42020
Kinetics of Strontium Carbonate Formation on a Ce-Doped SrFeO3 Perovskite
MB Østergaard, AB Strunck, V Boffa, MK Jørgensen
Catalysts 12 (3), 265, 2022
32022
Abatement of oil residues from produced water using a thermocatalytic packed bed reactor
MB Østergaard, AB Strunck, MK Jørgensen, V Boffa
Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (6), 106749, 2021
32021
Structure Dependence of Poisson’s Ratio in Cesium Silicate and Borate Glasses
MB Østergaard, MS Bødker, MM Smedskjaer
Materials 13 (12), 2837, 2020
22020
Effects of pore structure and gas phase on thermal conductivity of glass foams
MB Østergaard, RR Petersen, J König, Y Yue
22019
Preparation and characteristics of glass foam
MB Østergaard
Aalborg Universitetsforlag, 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20