Παρακολούθηση
Anna Eden Kossoy
Anna Eden Kossoy
Postdoc at Science Institute-University of Iceland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hi.is
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gold Films: Optical and Structural Properties of Ultra‐thin Gold Films (Advanced Optical Materials 1/2015)
A Kossoy, V Merk, D Simakov, K Leosson, S Kéna‐Cohen, SA Maier
Advanced Optical Materials 3 (1), 1-1, 2015
157*2015
Giant electrostriction in Gd‐doped ceria
R Korobko, A Patlolla, A Kossoy, E Wachtel, HL Tuller, AI Frenkel, ...
Advanced Materials 24 (43), 5857-5861, 2012
1242012
Multi‐Phase Glass‐Ceramics as a Waste Form for Combined Fission Products: Alkalis, Alkaline Earths, Lanthanides, and Transition Metals
JV Crum, L Turo, B Riley, M Tang, A Kossoy
Journal of the American Ceramic Society, 0
110
Local Structure and Strain‐Induced Distortion in Ce0.8Gd0.2O1.9
A Kossoy, AI Frenkel, Q Wang, E Wachtel, I Lubomirsky
Advanced Materials 22 (14), 1659-1662, 2010
872010
Ultra-thin gold films on transparent polymers
K Leosson, AS Ingason, B Agnarsson, A Kossoy, S Olafsson, MC Gather
Nanophotonics 2 (1), 3-11, 2013
762013
Evolution of the local structure at the phase transition in CeO-GdO solid solutions
A Kossoy, Q Wang, R Korobko, V Grover, Y Feldman, E Wachtel, AK Tyagi, ...
Physical Review B 87 (5), 054101, 2013
752013
Influence of Point‐Defect Reaction Kinetics on the Lattice Parameter of Ce0. 8Gd0. 2O1. 9
A Kossoy, Y Feldman, R Korobko, E Wachtel, I Lubomirsky, J Maier
Advanced Functional Materials 19 (4), 634-641, 2009
752009
Elasticity of solids with a large concentration of point defects II. The chemical strain effect in Ce0. 8Gd0. 2O1. 9
A Kossoy, Y Feldman, E Wachtel, I Lubomirsky, J Maier
Advanced Functional Materials 17 (14), 2393-2398, 2007
572007
The origin of elastic anomalies in thin films of oxygen deficient ceria, CeO2− x
A Kossoy, AI Frenkel, Y Feldman, E Wachtel, A Milner, I Lubomirsky
Solid State Ionics 181 (33-34), 1473-1477, 2010
522010
On the origin of the lattice constant anomaly in nanocrystalline ceria
A Kossoy, Y Feldman, E Wachtel, K Gartsman, I Lubomirsky, J Fleig, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 8 (9), 1111-1115, 2006
402006
On the Poisson ratio and XRD determination of strain in thin films of Ce0.8Gd0.2O1.9
A Kossoy, E Wachtel, I Lubomirsky
Journal of Electroceramics 32, 47-50, 2014
292014
Comparing resonant photon tunneling via cavity modes and Tamm plasmon polariton modes in metal-coated Bragg mirrors
K Leosson, S Shayestehaminzadeh, TK Tryggvason, A Kossoy, ...
Optics Letters 37 (19), 4026-4028, 2012
292012
Radiation stability test on multiphase glass ceramic and crystalline ceramic waste forms
M Tang, A Kossoy, G Jarvinen, J Crum, L Turo, B Riley, K Brinkman, K Fox, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2014
242014
Water adsorption at the surface of pure and Gd-doped ceria
A Kossoy, H Cohen, T Bendikov, E Wachtel, I Lubomirsky
Solid State Ionics 194 (1), 1-4, 2011
242011
Propagation loss of long-range surface plasmon polariton gold stripe waveguides in the thin-film limit
I Slovinsky, GK Stefansson, A Kossoy, K Leosson
Plasmonics 8, 1613-1619, 2013
152013
Determining surface coverage of ultra-thin gold films from X-ray reflectivity measurements
A Kossoy, D Simakov, S Olafsson, K Leosson
Thin Solid Films 536, 50-53, 2013
152013
Nd–Mo-borosilicate glass–ceramic: Synthesis, characterization and response to ionizing radiation
A Kossoy, R Schulze, M Tang, DJ Safarik, RJ McCabe
Journal of nuclear materials 437 (1-3), 216-221, 2013
142013
Chemical reduction and wet etching of CeO2 thin films
A Kossoy, M Greenberg, K Gartsman, I Lubomirsky
Journal of the electrochemical society 152 (2), C65, 2005
142005
Summary report: Glass-ceramic waste forms for combined fission products
JV Crum, BJ Riley, LA Turo, M Tang, A Kossoy
Pacific Northwest National Lab.(PNNL), Richland, WA (United States), 2011
122011
Room Temperature Phase Transition in CeO2 Nanocrystalline Films
A Kossoy, JP Nair, E Wachtel, I Lubomirsky, J Fleig, J Maier
Journal of electroceramics 13, 605-608, 2004
122004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20